Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 11. ÕPPETUND

Hülga valereligioon!

Hülga valereligioon!

Saatan ja deemonid ei taha, et sa Jumalat teeniksid. Nad soovivad igaüht Jumalast ära pöörata. Kuidas nad seda teha püüavad? Näiteks valereligiooni kaudu (2. Korintlastele 11:13—15). Valereligioon ei õpeta Piibli tõde. Valereligioon on otsekui valeraha — see võib näida ehtsana, kuid on väärtusetu. See võib palju häda kaela tuua.

Religioossed valed ei meeldi mingil juhul Jehoovale, tõe Jumalale. Kui Jeesus oli maa peal, tahtis üks usurühmitus ta tappa. See uskus, et nende jumalakummardamisviis on õige. Nad ütlesid: ”Meil on üks isaks, Jumal!” Kas Jeesus nõustus nendega? Kaugeltki mitte. Ta ütles neile: ”Teie olete oma isast kuradist” (Johannese 8:41, 44). Tänapäeval arvavad paljud inimesed, et nad kummardavad Jumalat, kuid tegelikult teenivad nad Saatanat ja deemoneid (1. Korintlastele 10:20).

 Nagu halb puu kannab halba vilja, kasvatab valereligioon inimesi, kes teevad halba. Maailmas on nii palju hädasid just inimeste halbade tegude pärast. On ebamoraalsust, sõdimist, varastamist, rõhumist, tapmisi ja vägistamisi. Paljud, kes selliseid pahelisi asju korda saadavad, kuuluvad mõnda religiooni, kuid see ei ajenda neid tegema head. Nad ei või saada Jumala sõbraks, kui nad ei lõpeta kurja tegemist (Matteuse 7:17, 18).

Valereligioon õpetab inimesi palvetama ebajumalakujude poole. Jumal keelab ebajumalakujude poole palvetamise. See on mõistlik. Kuidas sa suhtuksid inimesse, kes mitte kunagi ei räägiks sinuga, vaid üksnes sinu pildiga? Kas ta oleks su tõeline sõber? Ei oleks. Jehoova soovib, et inimesed räägiksid temaga, mitte elutu kuju või pildiga (2. Moosese 20:4, 5).

Valereligioon õpetab, et inimese tapmises sõjaajal pole midagi väära. Jeesus ütles, et Jumala sõpradel on armastus isekeskis. Me ei tapa inimest, keda armastame (Johannese 13:35). Meil pole õigust isegi kurja inimest tappa. Kui Jeesuse vaenlased tulid teda kinni võtma, ei lubanud ta oma jüngritel tema kaitsmiseks võidelda (Matteuse 26:51, 52).

Valereligioon õpetab, et kurjad inimesed piinlevad põrgutules. Kuid Piibel õpetab, et patu tagajärg on surm (Roomlastele 6:23). Jehoova on armastuse Jumal. Kas piinaks armastav Jumal inimesi igavesti? Kindlasti mitte! Paradiisis on ainult üks, Jehoovale meelepärane religioon (Ilmutuse 15:4). Kõik Saatana valedel rajanevad religioonid on kadunud.