Jumala kuningriik valitseb!

Miljonid inimesed elavad õnnelikult ja turvaliselt Jumala täiusliku valitsuse all. Kas ka sina sooviksid olla üks neist?

Kiri juhtivalt kogult

Kuidas on osutunud tõeks C. T. Russelli põnev teadaanne 2. oktoobril 1914?

1. PEATÜKK

„Sinu kuningriik tulgu”

Jeesus rääkis kõige rohkem Jumala kuningriigist. Mida see tulles korda saadab ja millal see tuleb?

2. PEATÜKK

Taevas sünnib kuningriik

Kes aitas valmistada Kristuse rahvast kuningriigi valitsemiseks ette? Mis näitab, et Jumala kuningriik on reaalne valitsus?

3. PEATÜKK

Jehoova annab teada oma eesmärgi

Kas kuningriik kuulus algselt Jumala eesmärgi juurde? Mida õpetas Jeesus kuningriigi kohta?

4. PEATÜKK

Jehoova tõstab oma nime ausse

Mida on kuningriik seoses Jumala nimega korda saatnud? Kuidas sina saad Jumala nime pühitseda?

5. PEATÜKK

Kuningas annab kuningriigi kohta selgitust

Loe sellest, kuidas Jumala rahvas sai paremini aru tõdedest, mis puudutavad kuningriiki, selle valitsejaid ja alamaid, ning vajadusest olla kuningriigile truu.

6. PEATÜKK

Kuulutajad. Jumalateenijad on meeleldi valmis kuulutama

Miks oli Jeesus veendunud, et tal on lõpuajal terve vägi kuningriigi kuulutajaid? Kuidas sina saad näidata, et pead kuningriiki kõige tähtsamaks?

7. PEATÜKK

Kuulutustöö meetodid. Inimesteni jõudmine kõikvõimalikel viisidel

Loe sellest, kuidas Jumala rahvas on võtnud kasutusele uudseid meetodeid, et jõuda hea sõnumiga võimalikult paljude inimesteni, enne kui tuleb lõpp.

8. PEATÜKK

Kuulutustöö abivahendid. Kirjanduse valmistamine kõigile rahvastele

Kuidas tõendab meie tõlketöö, et Jeesus toetab meid? Millised faktid meie väljaannete kohta kinnitavad sulle, et kuningriik on reaalne?

9. PEATÜKK

Kuulutustöö tulemused. Põllud on „valged lõikuseks”

Jeesus õpetas oma jüngritele seoses suure vaimse lõikusega kaht olulist asja. Kuidas need meid puudutavad?

10. PEATÜKK

Kuningas puhastab oma rahvast vaimselt

Mida ühist on jõuludel ja ristil?

11. PEATÜKK

Moraalne puhtus. Peegeldame Jumala pühadust

Templi vahiruumid ja väravahooned, mida Hesekiel nägemuses nägi, omavad erilist tähendust Jumala rahvale alates 1914. aastast.

12. PEATÜKK

Organiseeritud teenima „rahu Jumalat”

Miks vastandatakse Piiblis korratust rahuga, aga mitte korraga? Kuidas mõjutab see tõsiasi tänapäeva kristlasi?

13. PEATÜKK

Kuulutajad pöörduvad kohtu poole

Mõned ülemkohtu kohtunikud on tänapäeval samal seisukohal, nagu oli ammune seaduseõpetaja Gamaaliel.

14. PEATÜKK

Ustavad üksnes Jumala valitsusele

Jehoova tunnistajad kogesid poliitilise erapooletuse tõttu tagakiusamist. Mis neelas ära tagakiusamise „jõe”?

15. PEATÜKK

Võitlus usuvabaduse eest

Jumala rahvas on pidanud võitlema oma õiguse eest kuuletuda seadusele, Jumala kuningriigi seadusele.

16. PEATÜKK

Tuleme kokku, et teenida Jumalat

Kuidas me saame koosolekutest suurimat kasu?

17. PEATÜKK

Kuningriigikuulutajate koolitamine

Kuidas teokraatlikud koolid valmistavad kuningriigikuulutajaid ette oma ülesannete täitmiseks?

18. PEATÜKK

Kuidas kuningriigitööd rahastatakse

Kust tuleb raha? Kuidas seda kasutatakse?

19. PEATÜKK

Ehitustöö, mis toob au Jehoovale

Jumalateenimispaigad toovad Jumalale au. Ent on miski, mida Jumal veel enam hindab.

20. PEATÜKK

Päästetööd toovad Jumalale kiitust

Kust me teame, et päästetööd kuuluvad Jehoova teenimise juurde?

21. PEATÜKK

Jumala kuningriik kõrvaldab oma vaenlased

Sa võid valmistuda juba praegu Harmagedooni lahinguks.

22. PEATÜKK

Kuningriik viib täide Jumala eesmärgi maa peal

Mis veenab sind, et Jumala tõotused täituvad?