Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kiri juhtivalt kogult

Kiri juhtivalt kogult

Kallis lugeja, kes armastad Jehoovat!

„[Te] õpite tundma tõde ja tõde teeb teid vabaks,” ütles Jeesus. (Johannese 8:32.) Kas pole vapustav mõte? Tõde on võimalik tundma õppida isegi praegustel karmidel viimsetel päevadel, kui maailm on täis valet. (2. Timoteosele 3:1.) Kas sa mäletad, kui sa esimest korda mõistsid, et tõde on kirjas Piiblis? See oli kindlasti meelierutav tunne!

Loomulikult on tähtis tõde hästi tunda ja sellest teistele rääkida, kuid sama tähtis on kooskõlas tõega elada. Meil on vaja olla sellised, keda Jumal armastab. Mida see tähendab? Sellele vastavad Jeesuse sõnad, mis ta lausus õhtul enne oma surma. Ta ütles enda ustavatele apostlitele: „Kui te mu käskudest kinni peate, siis te jääte minu armastusse, nii nagu mina olen pidanud kinni Isa käskudest ja jään tema armastusse.” (Johannese 15:10.)

Pane tähele, et Jeesus jäi Jumala armastusse, pidades kinni oma isa käskudest. Sama kehtib meie kohta. Et jääda Jumala armastusse, tuleb meil iga päev kooskõlas tõega elada. Tol õhtul ütles Jeesus veel: „Te olete õnnelikud, kui te seda teate ja selle järgi ka teete.” (Johannese 13:17.)

Loodame siiralt, et see raamat aitab sul ka edaspidi elada kooskõlas tõega ja nii olla selline, keda Jumal armastab. See omakorda viib sind igavesse ellu. (Juuda 21.)

Jehoova tunnistajate juhtiv kogu