Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 11. PEATÜKK

„Kõik hoidku abielu au sees”

„Kõik hoidku abielu au sees”

„Rõõmutse ühes oma naisega, kes on olnud su kaasa noorpõlvest saati.” (ÕPETUSSÕNAD 5:18)

1., 2. Millist küsimust me hakkame arutama ja miks?

KAS sa oled abielus? Kui oled, siis kas teie abielu on õnnelik või on teil suuri probleeme? Kas te olete abikaasaga teineteisest kaugenenud? Kas sa lihtsalt talud oma abikaasat, kuid ei tunne kooselust rõõmu? Sellisel juhul oled tõenäoliselt kurb, et endised soojad suhted, millest te kord rõõmu tundsite, on jahenenud. Kristlasena soovid sa kahtlemata, et teie abielu tooks au Jumal Jehoovale, keda sa armastad. Seepärast võib praegune olukord valmistada sulle muret ja südamevalu. Kui see on nii, ära pea oma olukorda lootusetuks.

2 Tänapäeval on tublisid kristlikke paare, kelle abielu varem lihtsalt hingitses ega olnud õnnelik. Kuid nad leidsid viisi, kuidas abielusidet tugevdada. Ka sina võid oma abielust suuremat rahulolu tunda. Kuidas?

LÄHEDASED SUHTED JUMALA JA ABIKAASAGA

3., 4. Miks võib öelda, et abikaasad saavad üksteisega lähedasemaks, kui nad püüavad saada lähedasemaks Jumalaga? Too näide.

3 Te saate abikaasaga lähedasemaks siis, kui püüate saada lähedasemaks Jumalaga. Miks võib nii väita? Kujuta endale ette koonusekujulist, laia jalami ja terava tipuga mäge. Mees seisab põhjapoolsel nõlval, naine lõunapoolsel. Mõlemad hakkavad ronima. Kui nad  on veel mäejalami lähedal, lahutab neid üksteisest suur vahemaa. Ent mida kõrgemale tipu poole kumbki ronib, seda väiksemaks vahemaa jääb. Kas sa mõistad, mida julgustavat see näide õpetab?

4 Sinu pingutusi teenida Jehoovat kogu hingest võib võrrelda pingutustega, mida läheb tarvis mäkke ronimiseks. Sa armastad Jehoovat ja püüad juba kõigest väest nii-öelda ronida. Ent kui olete abikaasaga teineteisest kaugenenud, ronite ilmselt mäe eri külgedel. Mis aga juhtub, kui jätkate ronimist? On tõsi, et alguses lahutab teid märkimisväärne vahemaa. Kuid mida rohkem püüate saada lähedasemaks Jumalaga – ronida kõrgemale –, seda lähedasemaks saate üksteisega. Jumalaga  üha lähedasemaks saamine on niisiis hädavajalik, et saada lähedasemaks abikaasaga. Mida selleks teha?

Piiblist ammutatud teadmiste ellurakendamine aitab abielu tugevdada.

5. a) Milline on üks viis saada Jehoova ja abikaasaga lähedasemaks? b) Kuidas suhtub Jehoova abiellu?

5 Üks oluline viis nii-öelda ronida on järgida abielu kohta käivaid Jumala sõna nõuandeid. (Laul 25:4; Jesaja 48:17, 18.) Vaadelgem üht nõuannet, mille andis apostel Paulus. Ta ütles: „Kõik hoidku abielu au sees.” (Heebrealastele 13:4.) Mida see tähendab? Sõna, mis on tõlgitud vastega „au sees”, näitab, et midagi peetakse kalliks ja väärtuslikuks. Just nii suhtub Jehoova abiellu: ta peab seda kalliks.

OLGU SINU AJEND SÜDAMEST TULEV ARMASTUS JEHOOVA VASTU

6. Mida näitab kirjakoha Heebrealastele 13:4 kontekst ja miks on tähtis seda meeles hoida?

6 See, et abielu on väärtuslik, koguni püha, pole sulle ja su abikaasale kindlasti midagi uut. Jumalateenijatena te teate, et Jehoova ise pani abielule aluse. (Loe Matteuse 19:4–6.) Kui teil on aga abieluprobleeme, ei pruugi ainuüksi teadmine, et abielu on austusväärne, ajendada teid kohtlema teineteist armastuse ja lugupidamisega. Mis annaks siis selleks tõuke? Tuleta meelde Pauluse sõnu abielu kohta. Ta ei öelnud, et abielu on au sees, vaid hoopis, et kõik hoidku abielu au sees. See polnud lihtsalt täheldus, vaid üleskutse. * Selle erinevuse meeleshoidmine võib ajendada sind oma kaasast lugu pidama. Miks võib nii öelda?

7. a) Milliseid pühakirja käske me täidame ja miks? b) Missugused tulemused on sõnakuulelikkusel?

 7 Mõtle hetkeks sellele, kuidas sa suhtud teistesse pühakirja käskudesse, näiteks ülesandesse inimesi õpetada, et neist saaksid Jeesuse jüngrid, või manitsusse käia koguduse koosolekutel. (Matteuse 28:19; Heebrealastele 10:24, 25.) Muidugi võib nende käskude täitmine vahel raske olla. Inimesed, kellele sa kuulutad, ei pruugi sind kuulata ning ilmalik töö võib sind nii ära väsitada, et kristlikel koosolekutel käimine on sulle tõeline võitlus. Ometi jätkad sa kuningriigisõnumi kuulutamist ja koosolekutel käimist. Keegi ei saa sind peatada, isegi mitte Saatan. Miks? Sest sügav armastus Jehoova vastu ajendab sind tema käskudele kuuletuma. (1. Johannese 5:3.) Millised on selle tulemused? Kuulutustöö ja koosolekud toovad sulle meelerahu ja rõõmu, sest sa tead, et täidad Jumala tahet. Need tunded omakorda annavad sulle uut jõudu. (Nehemja 8:10.) Mida me sellest õpime?

8., 9. a) Mis võib ajendada sind kuuletuma üleskutsele hoida abielu au sees? b) Millist kahte mõtet me järgmisena arutame?

8 Nagu tugev armastus Jumala vastu ajendab sind kuuletuma tema käskudele kuulutamise ja koosolekutel käimise kohta, nii võib see ajendada sind kuuletuma ka pühakirja üleskutsele „Kõik hoidku abielu au sees”, isegi kui see tundub raske. (Heebrealastele 13:4; Laul 18:29; Koguja 5:4.) Nõnda nagu Jehoova õnnistab sind rikkalikult kuulutustöö tegemise ja koosolekutel käimise eest, märkab ta ka sinu püüdeid hoida abielu au sees ja ta õnnistab neid. (1. Tessalooniklastele 1:3; Heebrealastele 6:10.)

9 Kuidas siis hoida abielu au sees? Sul tuleb hoiduda  käitumast viisil, mis mõjub abielule halvasti. Lisaks tuleb sul astuda samme, mis tugevdavad teie abielusidet.

HOIDU SELLISEST KEELEKASUTUSEST JA KÄITUMISEST, MIS TEOTAB ABIELU

10., 11. a) Missugune käitumine teotab abielu? b) Mis küsimust oleks hea oma abikaasaga arutada?

10 Üks kristlik abielunaine märkis kord: „Ma palun Jehoovalt jõudu, et vastu pidada.” Mis olukorras? Ta selgitas: „Mu mees teeb mulle sõnadega haiget. Mul pole küll nähtavaid sinikaid, kuid tema pidevad salvavad märkused, nagu „Sa oled mulle ainult tüliks!” ja „Sa ei kõlba mitte kuskile!”, on löönud mu südamesse valusad haavad.” See naine toob esile ühe tõsise probleemi: solvava keelepruugi abielus.

11 On tõesti kurb, kui kristlikud abikaasad ründavad üksteist julmade sõnadega, põhjustades hingehaavu, mis ei parane kergesti. Kahtlemata võib öelda, et selline abielu, kus tehakse teisele sõnadega haiget, pole au sees. Kuidas on lood sinu abielus? Üks viis seda teada saada on küsida alandlikult oma abikaasalt: „Kuidas mu sõnad sulle mõjuvad?” Kui su kaasa tunneb, et sa teed talle ikka ja jälle oma sõnadega haiget, peaksid olema valmis end muutma. (Galaatlastele 5:15; loe Efeslastele 4:31.)

12. Millisel juhul võib kellegi teenistus olla Jumala silmis tühine?

12 Pea meeles, et see, kuidas sa oma abikaasaga räägid, mõjutab sinu suhteid Jehoovaga. Piibel ütleb: „Kui keegi peab ennast Jumala teenijaks, aga ei talitse oma keelt, siis ta petab ennast ja tema jumalateenistus on tühine.” (Jaakobuse 1:26.) Sinu keelekasutus on  tihedalt seotud sinu jumalateenistusega. Piibel ei õpeta, et kui keegi väidab end Jumalat teenivat, siis on tema kodus toimuv vähetähtis. Ära peta end! Tegu on tõsise asjaga. (Loe 1. Peetruse 3:7.) Sa võid olla võimekas ja innukas, ent kui sa teed salvavate sõnadega abikaasale tahtlikult haiget, teotad sa abielu ning Jumal võib pidada su teenistust tühiseks.

13. Kuidas võib mees või naine haavata abikaasa tundeid?

13 Abieluinimesed peavad olema valvsad, et nad ei haavaks teise tundeid isegi mitte kaudselt. Toome kaks näidet. Üksikema helistab sageli ühele abielumehele kogudusest, et küsida temalt nõu, ja nad räägivad päris pikalt. Vallaline kristlik vend on iga nädal märkimisväärselt palju kuulutustööl ühe abielus kristliku õega. Abielus kristlastel neis näidetes võivad olla õiged ajendid, ent kuidas mõjub selline käitumine nende abikaasale? Üks säärases olukorras naine ütles: „See, et mu mees pühendab ühele koguduse õele nii palju aega ja tähelepanu, teeb mulle haiget. Tunnen end seetõttu teisejärgulisena.”

14. a) Missugust kohustust rõhutab kirjakoht 1. Moosese 2:24? b) Millele me peaksime mõtlema?

14 On mõistetav, et see naine ja teised, kes on samasuguses olukorras, tunnevad valu. Nende abikaasad eiravad Jumala põhilist abielujuhist „Seetõttu jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab ühte oma naisega”. (1. Moosese 2:24.) Loomulikult austavad abieluinimesed ikka oma vanemaid, kuid Jumala sõnade järgi on nende peamine kohustus hoolitseda oma abikaasa eest. Niisamuti peavad kristlased kalliks oma usukaaslasi, kuid peamine vastutus on neil oma abikaasa ees. Seega, kui abielus kristlane veedab  kohatult palju aega mõne kaasusklikuga või saab temaga liiga lähedaseks, eriti kui tegemist on vastassugupoolega, lisab see abiellu pingeid. Kas see võib olla pingete põhjuseks ka sinu abielus? Mõtle sellele, kas sa pühendad oma abikaasale piisavalt aega ja tähelepanu ning väljendad talle kiindumust. Tal on seda täielik õigus oodata.

15. Miks tuleks abielus kristlasel hoiduda pööramast kohatut tähelepanu mõnele vastassoost isikule, nagu näitab piiblitekst Matteuse 5:28?

 15 Peale selle seavad abielus kristlased, kes pööravad kohatut tähelepanu mõnele vastassoost isikule, end suurde ohtu. Paraku ongi mõnel abielus kristlasel tekkinud romantilised tunded kellegi vastu, kellega ta on saanud liiga lähedaseks. (Matteuse 5:28.) Selline emotsionaalne side on viinud tegudeni, mis teotavad abielu veelgi rohkem. Vaatame nüüd, mida lausus selle teema kohta Paulus.

„ABIELUVOODI OLGU RÜVETAMATA”

16. Millise käsu andis Paulus abielu kohta?

16 Kohe pärast üleskutset „Kõik hoidku abielu au sees” lisas Paulus hoiatuse „Abieluvoodi olgu rüvetamata, sest Jumal mõistab kohut hoorajate ja abielurikkujate üle”. (Heebrealastele 13:4.) Sõnaga „abieluvoodi” pidas Paulus silmas seksuaalsuhteid. Need on rüvetamata ehk kõlbeliselt puhtad, kui need jäävad üksnes abielu piiresse. Seepärast võtavad kristlased kuulda Piibli sõnu „Rõõmutse ühes oma naisega, kes on olnud su kaasa noorpõlvest saati”. (Õpetussõnad 5:18.)

17. a) Miks pole inimeste arvamus abielurikkumisest kristlastele tähtis? b) Kuidas me saame järgida Iiobi eeskuju?

17 Need, kellel on seksuaalsuhe kellegi teise kui oma abikaasaga, näitavad äärmist lugupidamatust Jumala moraaliseaduste vastu. On tõsi, et tänapäeval peavad paljud abielurikkumist normaalseks. Kuid kristlastele pole tähtis mitte inimeste, vaid Jehoova arvamus abielurikkumisest. Nad teavad, et lõppkokkuvõttes mõistab Jumal hoorajate ja abielurikkujate üle kohut. (Heebrealastele  10:31; 12:29.) Seepärast suhtuvad tõelised kristlased asjasse nii nagu Jehoova. (Loe Roomlastele 12:9.) Mäletatavasti ütles Iiob: „Ma olen sõlminud oma silmadega lepingu.” (Iiob 31:1.) Et mitte astuda ühtegi sammu, mis võiks viia abielurikkumiseni, valvavad kristlased oma silmi ega vaata kunagi ihaldavalt vastassoost isikut, kes pole nende abikaasa. (Vaata lisa „Piibli seisukoht abielulahutuse ja lahuselu kohta”.)

18. a) Kui suur patt on abielurikkumine Jehoova silmis? b) Mille poolest sarnaneb abielurikkumine ebajumalakummardamisega?

18 Kui suur patt on abielurikkumine Jehoova silmis? Seda aitab mõista Moosese seadus. Iisraelis arvati abielurikkumine ja ebajumalakummardamine surmaga karistatavate süütegude hulka. (3. Moosese 20:2, 10.) Kas sa näed nende kahe teo vahel sarnasust? Kui iisraellane kummardas mõnd ebajumalat, murdis ta Jehoovaga sõlmitud lepingut. Kui iisraellane rikkus abielu, murdis ta abikaasaga sõlmitud lepingut. Mõlemal juhul oli tegu reeturliku käitumisega. (2. Moosese 19:5, 6; 5. Moosese 5:9; loe Malaki 2:14.) Seepärast pidas Jehoova, kes on ustav ja usaldusväärne Jumal, neid mõlemaid laiduväärseks. (Laul 33:4.)

19. Mis võib tugevdada kristlase otsust hoiduda abielurikkumisest ja kuidas?

19 Teadagi pole kristlased enam Moosese seaduse all. Kui kristlane hoiab aga meeles, et muistses Iisraelis oli abielurikkumine ränk patt, võib see tugevdada tema otsustavust sellest hoiduda. Kuidas? Mõtle, kas sa läheksid näiteks kirikusse, põlvitaksid ja palvetaksid mõne ebajumalakuju ees. See ei tuleks kõne allagi. Kuid kas sul tekiks kiusatus seda teha siis, kui sulle pakutaks selle eest palju raha? Kindlasti mitte. Paljas mõte Jehoova reetmisest ja ebajumala  kummardamisest on tõelistele kristlastele vastik. Nõndasamuti peaks kristlastes tekitama vastikust mõte rikkuda abielu ning reeta nii Jehoova ja oma abikaasa – ükskõik mis selle põhjus ka poleks. (Laul 51:1, 4; Koloslastele 3:5.) Me ei soovi kunagi teha midagi sellist, mis valmistab rõõmu Saatanale, kuid teotab Jehoovat ja püha abielu.

KUIDAS ABIELU TUGEVDADA

20. Mis on juhtunud mõnes abielus? Too näide.

20 Niisiis on tähtis hoiduda käitumast viisil, mis teotab abielu. Kuid mida võiksid veel teha, et hakata abikaasast taas lugu pidama? Kujutle, et abielu on otsekui maja ning et lahked sõnad, hoolivad teod ja teised armastuse väljendused on nagu kodu kaunistavad esemed. Kui olete üksteisega lähedased, on teie abielu nagu maja, millele iluesemed lisavad värvi ja soojust. Kui sinu kiindumus kahaneb, kaob sinu kodust vähehaaval kõik, mis seda kaunistab, muutes su abielu kõledaks majaks, kus enam miski ei rõõmusta silma. Kuna sa soovid kuuletuda Jumala käsule „Kõik hoidku abielu au sees”, püüad ilmselt olukorda parandada. Kas pole tõsi, et kui miski on väärtuslik ja au sees, on selle parandamine või taastamine vaeva väärt? Kuidas seda teha? Jumala sõna ütleb: „Tarkusega ehitatakse koda üles ja vahetegemisoskusega tehakse see kindlaks. Teadmiste abil täidetakse selle kambrid igasuguse kalli ja kauni varaga.” (Õpetussõnad 24:3, 4.) Uurime, kuidas saaks neid sõnu rakendada abielus.

21. Kuidas saab abielu vähehaaval tugevdada? (Vaata ka kasti „ Kuidas ma saan oma abielu tugevdada?”.)

21 Õnneliku pere kalli vara hulgas on sellised omadused nagu tõeline armastus, jumalakartus ja kindel  usk. (Õpetussõnad 15:16, 17; 1. Peetruse 1:7.) Need tugevdavad abielu. Kas sa aga panid tähele, mille abil täidetakse kambrid kalli varaga? „Teadmiste abil.” Piiblist ammutatud teadmiste ellurakendamine aitab abielupaaril muuta oma mõtteviisi ja sütitada uuesti armastust üksteise vastu. (Roomlastele 12:2; Filiplastele 1:9.) Kui võtate aega teineteisega suhtlemiseks ja arutate rahulikult mõnd piiblisalmi, näiteks päevateksti, või Piiblil põhinevaid abieluteemalisi artikleid ajakirjadest Vahitorn ja Ärgake!, siis te otsekui uurite mõnd eset, millega võiks oma kodu kaunimaks muuta. Ning kui armastus Jehoova vastu ajendab teid uuritud nõuannete järgi toimima, siis te otsekui kaunistate oma koja kambreid. See võib tuua teie abiellu tagasi värve ja soojust, millest te kord rõõmu tundsite.

22. Miks võid tunda südamerahu, kui püüad teha abielu tugevdamiseks oma osa?

22 Tuleb tunnistada, et niisuguste kodu kaunistavate esemete ükshaaval tagasipanek nõuab märkimisväärselt aega ja pingutusi. Ent kui sina püüad teha oma osa, võid tunda südamerahu, sest kuuletud Piibli käsule „Olge esimesed teistele austust osutama”. (Roomlastele 12:10; Laul 147:11.) Mis aga kõige tähtsam, kui püüad siiralt oma abielu au sees hoida, oled selline, keda Jumal armastab.

^ lõik 6 Kontekst näitab, et Pauluse manitsus abielu kohta on üks mitmest üleskutsest. (Heebrealastele 13:1–5.)