Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 10. PEATÜKK

Abielu – and armastavalt Jumalalt

Abielu – and armastavalt Jumalalt

„Kolmekordset lõnga ei saa kergesti katki kiskuda.” (KOGUJA 4:12)

1., 2. a) Millele me vahel vastabiellunute puhul mõtleme ja miks? b) Milliseid küsimusi me selles peatükis arutame?

KAS sulle meeldib pulmas käia? Paljudele meeldib, kuna see on väga tore sündmus. Pruutpaar on imekaunis ja nende näod säravad rõõmust! Sel päeval on nad üliõnnelikud ning nende ees paistab laiuvat lootusrikas ja paljutõotav tulevik.

2 Siiski peab tunnistama, et abielu ümber valitseb tänapäeval täielik segadus. Me loodame, et vastabiellunutel läheb hästi. Ent vahel võime mõelda: „Kas nende abielu osutub õnnelikuks? Kas see jääb püsima?” Vastused neile küsimustele sõltuvad sellest, kas mees ja naine usaldavad ning järgivad Jumala nõuandeid abielu kohta. (Loe Õpetussõnad 3:5, 6.) Seda teha on äärmiselt oluline, kui nad soovivad, et Jumal neid armastaks. Keskendugem nüüd sellele, millised vastused annab Piibel järgmisele neljale küsimusele. Mis põhjusel abielluda? Keda endale abikaasaks valida? Kuidas abieluks valmistuda? Mis võib aidata hoida abielu õnnelikuna?

MIS PÕHJUSEL ABIELLUDA?

3. Miks poleks tark abielluda tühistel põhjustel?

3 Mõned arvavad, et õnnelik saab olla vaid abielus, et abikaasat leidmata pole võimalik elust rõõmu ja rahuldust  tunda. See ei pea paika! Jeesus, vallaline mees, rääkis vallalisusest kui annist ja ütles, et need, kes suudavad vallaliseks jääda, tehku seda. (Matteuse 19:11, 12.) Ka Paulus rääkis vallalisuse eelistest. (1. Korintlastele 7:32–38.) Seejuures ei teinud Jeesus ega Paulus vallaliseks jäämise kohta mingit reeglit. Tegelikult arvati abiellumiskeeld deemonite õpetuste hulka. (1. Timoteosele 4:1–3.) Ometi pakub vallalisus neile, kes soovivad Jehoovat tähelepanu hajutamata teenida, selleks palju võimalusi. Seepärast poleks tark abielluda tühistel põhjustel, näiteks eakaaslaste survel.

4. Millise aluse loob õnnelik abielu lastekasvatamiseks?

4 Kas on olemas aga mõjuvaid põhjusi, miks abielluda? Jah, on küll. Ka abielu on and armastavalt Jumalalt. (Loe 1. Moosese 2:18.) Järelikult on sellel omad eelised ja see võib tuua palju rõõmu. Näiteks on õnnelik abielu parim alus perekonnaeluks. Lapsed vajavad kasvamiseks stabiilset keskkonda ja vanemaid, kes neid armastavad, manitsevad ja õpetavad. (Laul 127:3; Efeslastele 6:1–4.) Sellegipoolest pole lastekasvatamine ainus põhjus, miks abielluda.

5., 6. a) Millised on mõned lähedase sõprussuhte hüved, nagu näitab piiblikoht Koguja 4:9–12? b) Kuidas võib abielu olla otsekui kolmekordne lõng?

5 Mõtle selle peatüki juhttekstile ja sellele eelnevatele salmidele. Neis öeldakse: „Kahekesi on parem kui üksi, sest nad saavad oma kõva töö eest hea tasu. Kui üks langeb, aitab teine oma kaaslase üles. Aga mis saab üksikust, kui ta langeb ja pole kedagi, kes teda üles aitaks? Pealegi, kui kaks magavad koos, on neil soe, aga kuidas üksik sooja saab? Kui üksikust võib keegi jagu saada, siis kaks üheskoos suudavad talle vastu seista. Ja kolmekordset lõnga ei saa kergesti katki kiskuda.” (Koguja 4:9–12.)

 6 See tekst räägib esmajoones sõprussuhte väärtusest. Abielu on loomulikult üks kõige lähedasemaid sõprussuhteid. Nagu see kirjakoht näitab, pakub see liit abi, lohutust ja kaitset. Abielu on eriti tugev siis, kui see on midagi enamat kui liit kahe inimese vahel. Nagu neist salmidest on näha, saab kahekordset lõnga kergesti katki kiskuda. Kuid kolmekordset kokkupõimitud lõnga on tunduvalt raskem katki kiskuda. Kui abielumehe ja -naise peamine eesmärk on olla Jehoovale meelepärane, siis on nende abielu justkui kolmekordne lõng. Kuna Jehoova on nende abielu lahutamatu osa, on see liit tõesti tugev.

7., 8. a) Millist nõu andis Paulus vallalistele kristlastele, kes võitlevad seksuaalihadega? b) Millise realistliku pildi maalib Piibel abielust?

7 Ainult abielus on õige rahuldada seksuaalvajadusi ning pidada seksuaalsuhteid naudingute allikaks. (Õpetussõnad 5:18.) Kui vallaline „pole liiga noor” ehk möödas on aeg, kui seksuaaltung muutub esmakordselt tugevaks, võib ta ikka seksuaalihadega võidelda. Kui ta neid ei talitse, võib see viia ebapuhta või sündsusetu käitumiseni. Paulus andis vallalistele Jumala vaimu juhatusel nõu: „Kui neil pole enesevalitsust, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda kui ihades põleda.” (1. Korintlastele 7:9, 36; Jaakobuse 1:15.)

8 Ükskõik mis põhjusel keegi ka ei abiellu, peaks ta olema realistlik. Paulus ütles: „Need, kes abielluvad, kogevad oma elus uusi raskusi.” (1. Korintlastele 7:28.) Abielulistel on raskusi, mida vallalistel pole. Kui otsustad siiski abielluda, siis mida sa saaksid teha, et sinu abielus oleks võimalikult vähe raskusi ja võimalikult palju õnnistusi? Väga tähtis on valida abikaasat targasti.

 KES OLEKS HEA ABIKAASA?

9., 10. a) Millise näite tõi Paulus selle kohta, miks on ohtlik abielluda uskmatuga? b) Millised tagajärjed on sageli sel, kui eirata Jumala nõuannet mitte abielluda uskmatuga?

9 Paulus pani Jumala juhatusel kirja olulise põhimõtte, millest tuleks abikaasa valikul juhinduda. Ta ütles: „Ärge saage ebavõrdseteks ikkekaaslasteks uskmatutega.” (2. Korintlastele 6:14, allmärkus.) See näide tuleneb põllundusest. Kui panna ühte ikkesse kaks täiesti eri suuruse ja tugevusega looma, kannatavad mõlemad. Samamoodi tekib abielus paratamatult hõõrumisi ja pingeid, kui abieluikkes on koos usklik ja uskmatu. Kui üks abikaasadest soovib olla selline, keda Jehoova armastab, kuid teisele on see vähetähtis või ei huvita see teda üldse, ei sobi nende prioriteedid kokku. See põhjustab tõenäoliselt palju südamevalu. Sestap õhutas Paulus kristlasi abielluma „üksnes Kristuse jüngriga”. (1. Korintlastele 7:39.)

10 Mõned vallalised kristlased arvavad, et ebavõrdne ike on parem kui üksildus, mida nad tunnevad. Osa neist otsustab Piibli nõuannet eirata ning abiellub inimesega, kes ei teeni Jehoovat. Liigagi sageli on sel kurvad tagajärjed. Ühtäkki avastavad nad, et on abielus inimesega, kellega nad ei saa rääkida kõige tähtsamatest asjadest. See võib põhjustada märksa suuremat üksildust kui see, mida nad tundsid enne abielu. Ent on rõõmustav, et tuhanded vallalised kristlased usaldavad ja järgivad ustavalt Jumala nõuannet abikaasa valiku kohta. (Loe Laul 32:8.) Ehkki ka nemad loodavad kunagi abielluda, jäävad nad vallaliseks, kuni leiavad endale kaasa Jehoova teenijate hulgast.

11. Mis aitab sul valida abikaasat targasti? (Vaata ka kasti „ Mida ma ootan tulevaselt abikaasalt?”.)

11 Muidugi ei tähenda see, et iga Jehoova teenija  oleks sobilik abikaasa. Kui sa soovid abielluda, siis püüa leida keegi, kellega te sobite isiksuste ja vaimsete eesmärkide poolest ning kes armastab Jumalat nii nagu sinagi. Ustav ja arukas ori on sel teemal andnud rohkesti pühakirjal põhinevaid nõuandeid. Tark oleks nende üle mõtiskleda ja neist palves Jehoovaga rääkida. See aitab sind selle tähtsa otsuse langetamisel. * (Loe Laul 119:105.)

12. Mis on paljudes maades tavaks ja milline Piibli näide pakub selle kohta juhatust?

12 Paljudes maades on tavaks, et vanemad valivad oma lastele abikaasa. Neis kultuurides ollakse üldiselt seda meelt, et vanematel on rohkem tarkust ja kogemusi selle tähtsa otsuse langetamiseks. Korraldatud abielud on sageli edukad, nagu need olid ka piibliaegadel. Aabraham, kes saatis oma sulase Iisakile naist otsima, on eeskujuks vanematele, kes võivad tänapäeval olla samasuguses olukorras. Aabrahamile polnud tähtsad raha ja ühiskondlik positsioon. Ta tegi kõik endast oleneva, et leida Iisakile naine Jehoova teenijate hulgast. * (1. Moosese 24:3, 67.)

KUIDAS VALMISTUDA ÕNNELIKUKS ABIELUKS?

13.–15. a) Kuidas võib põhimõte, mis on kirjas piiblisalmis Õpetussõnad 24:27, aidata noort meest, kes mõtleb abiellumisele? b) Mida võib noor naine teha, et valmistuda abieluks?

13 Kui mõtled tõsiselt abiellumisele, oleks hea endalt  küsida: „Kas ma olen selleks tõesti valmis?” Vastus ei sõltu pelgalt sellest, mida sa tunned seoses armastuse, seksi, paarisuhte või lastekasvatamisega. Pigem peaksid mõtlema abieluga kaasnevatele kohustustele.

14 Noor mees, kes otsib naist, peaks hoolikalt mõtlema järgmise põhimõtte peale: „Tee ära tööd väljas ja valmista põld ette, pärast seda ehita endale koda.” (Õpetussõnad 24:27.) Mis on selle mõte? Kui mees tahtis abielluda ja rajada pere, pidi ta olema valmis hoolitsema oma naise ja tulevaste laste eest ning neid ülal pidama. Ta pidi kõigepealt põllul tööd tegema, et elatist teenida. Sama põhimõte kehtib tänapäeval. Mees, kes soovib abielluda, peab valmistuma vastutuse kandmiseks. Niikaua kui ta on selleks võimeline, peab ta tööd tegema. Jumala sõna näitab, et mees, kes ei hoolitse oma pere füüsiliste, emotsionaalsete ja usuliste vajaduste eest, on halvem kui uskmatu. (Loe 1. Timoteosele 5:8.)

15 Naine, kes otsustab abielluda, peab samamoodi olema valmis täitma palju kaalukaid kohustusi. Piibel tõstab esile kiiduväärseid oskusi ja omadusi, mida naisel võib tarvis minna, et aidata oma meest ja hoolitseda pere eest. (Õpetussõnad 31:10–31.) Mees ja naine, kes abielluvad tormakalt, ilma et oleksid valmis võtma endale sellega kaasnevat vastutust, toimivad tegelikult isekalt ega mõtle sellele, mida neil on pakkuda oma tulevasele kaasale. Mis aga kõige tähtsam, need, kes mõtlevad abiellumisele, peavad suutma abielus järgida Jumala põhimõtteid.

16., 17. Missuguste Piibli põhimõtete üle on vaja abieluks valmistudes mõtiskleda?

16 Abieluks valmistudes on vaja mõtiskleda ülesande  üle, mille Jumal on abielumehele ja -naisele andnud. Mees peab teadma, mida tähendab olla kristliku perekonna pea. Tema positsioon ei anna talle õigust käituda türannina. Selle asemel peaks ta võtma eeskujuks seda, kuidas Jeesus juhib kogudust. (Efeslastele 5:23.) Kristlik naine peab mõistma, milline väärikas ülesanne on abielunaisel. Kas ta on valmis alluma oma „mehe seadusele”? (Roomlastele 7:2.) Ta on juba Jehoova ja Kristuse seaduse all. (Galaatlastele 6:2.) Kuid abielumehe autoriteet tähendab naisele veel üht seadust. Kas ta on valmis oma ebatäiuslikku meest toetama ja talle alluma? Kui selle tegemine pole talle meeltmööda, oleks tal parem mitte abielluda.

17 Samuti peab kumbki abikaasa olema valmis hoolitsema teise eriomaste vajaduste eest. (Loe Filiplastele 2:4.) Jumala vaimust juhituna kirjutas Paulus: „Armastagu igaüks oma naist nagu iseennast, naine aga pidagu oma mehest sügavalt lugu.” Mehel on vaja tunda, et naine peab temast sügavalt lugu. Naisel omakorda on vaja tunda, et mees armastab teda. (Efeslastele 5:21–33.)

Kohtamas käies on tark vältida täiesti omaette olekut.

18. Miks peaksid kohtamas käivad paarid end valitsema?

18 Kohtamas käimine pole lihtsalt aeg lõbutseda. See on aeg õppida teineteist õigesti kohtlema ning teha kindlaks, kas abiellumine oleks tark. Samuti on vaja end valitseda. Kiusatus sobimatuteks intiimsusteks võib olla väga tugev, on ju külgetõmme täiesti loomulik. Ent need, kes teineteist tõeliselt armastavad, hoiduvad kõigest, mis võiks rikkuda kallima suhted Jumalaga. (1. Tessalooniklastele 4:6.) Kui sa siis parasjagu kellegagi lähemalt tutvud, säilita enesevalitsus. Sellest on sulle abi kogu elu, ükskõik kas sa abiellud või mitte.

 MIDA TEHA, ET ABIELU JÄÄKS PÜSIMA?

19., 20. Milline on üldine suhtumine abiellu ja kuidas peaksid abiellu suhtuma kristlased? Too näide.

19 Et abielu jääks püsima, peavad mees ja naine sellesse liitu õigesti suhtuma. Romaanides ja filmides on pulmad sageli õnnelik lõpp, ja seda inimesed ootavadki. Tõsielus pole aga pulmad sugugi lõpp. See on algus – algus millelegi, mille Jehoova kavandas püsivaks liiduks. (1. Moosese 2:24.) Paraku tänapäeval abiellu üldiselt nõnda ei suhtuta. Nii mõneski kultuuris kasutavad inimesed abiellumise kohta väljendit „abielu sõlmima”. Nad ei pruugi taibatagi, kui tabavalt see ütlus kirjeldab üldist suhtumist abiellu. Kuidas nii? Suure osa inimeste silmis on abielu kui sõlm, mis peab püsima kinni nii kaua kui vaja, kuid mida saab igal ajal kergesti lahti siduda.

20 Paljud peavad abielu ajutiseks. Nad abielluvad üsna kergesti, kuna nende meelest rahuldab see nende vajadusi. Samal ajal nad mõtlevad, et võivad teha abielule lõpu niipea, kui tekib probleeme. Piibel võrdleb sellist inimeste liitu nagu abielu kolmekordse lõngaga. See heebrea sõna tekstis Koguja 4:12, mis on tõlgitud vastega „lõng”, võib tähendada ka köit. Köied, mida kasutati purjelaevades, pidid vastu pidama, need ei tohtinud rebeneda isegi mitte suurima tormiga. Ka abielu on kavandatud vastu pidama. Tuleta meelde Jeesuse sõnu „Mis Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu”. (Matteuse 19:6.) Kui sa abiellud, pead suhtuma abiellu samamoodi. Kas see teeb abielu koormavaks? Ei.

21. Millele peavad abikaasad keskenduma ning mis aitab neil seda teha?

21 Abikaasad peavad teineteisesse alati õigesti suhtuma.  Kui mõlemad keskenduvad teise headele omadustele ja püüetele, toob abielu rõõmu ja kosutust. Kas selline positiivne suhtumine ebatäiuslikku kaasasse on ebarealistlik? Ei ole. Jehoova suhtub ju meisse positiivselt ja tema pole kindlasti ebarealistlik. Laulukirjutaja küsis: „Oo, Jaah, kui näeksid üksnes eksimusi, kes siis, Jehoova, püsiks?” (Laul 130:3.) Abikaasad peaksid samamoodi nägema teineteises head ning olema valmis andestama. (Loe Koloslastele 3:13.)

22., 23. Mil moel on Aabraham ja Saara abielupaaridele heaks eeskujuks?

 22 Aastate möödudes võib abielu aina suuremat rõõmu tuua. Piibel räägib eakast abielupaarist Aabrahamist ja Saarast. Nende elu polnud sugugi ilma raskuste ja probleemideta. Kujutle, mida võis tunda arvatavasti 60. aastates Saara, kui ta pidi lahkuma mugavast kodust jõukas Uri linnas ja elama kogu ülejäänud elu telkides. Sellegipoolest allus ta oma mehele kui perekonnapeale. Ta oli Aabrahamile tõeline abiline, kes oli talle täienduseks. Ta toetas lugupidavalt tema otsuseid. Saara ei allunud Aabrahamile pelgalt vormitäiteks. Ta isegi mõtles temast kui oma isandast. (1. Moosese 18:12; 1. Peetruse 3:6.) Ta pidas Aabrahamist kogu südamest lugu.

23 Loomulikult ei tähenda see, et Aabraham ja Saara olid alati ühel meelel. Kord tegi Saara ettepaneku, mis oli Aabrahamile väga vastumeelt. Siiski võttis Aabraham Jehoova suunamisel alandlikult oma naise häält kuulda ning see oli perekonnale õnnistuseks. (1. Moosese 21:9–13.) Tänapäeval võivad abielumehed ja -naised, koguni need, kes on olnud abielus juba aastakümneid, sellest jumalakartlikust paarist palju õppida.

24. Milline abielu toob au Jumal Jehoovale ja miks?

24 Kristlikus koguduses on tuhandeid õnnelikke abielupaare. Sellistes abieludes peab naine oma mehest sügavalt lugu, mees armastab ja austab oma naist ning mõlemad töötavad koos selle nimel, et Jehoova tahte täitmine oleks nende elus esikohal. Kui sa otsustad abielluda, siis vali endale abikaasa targasti, valmistu abieluks hästi ja näe vaeva, et sinu abielus valitseks rahu ja armastus. Sel juhul toob abielu au Jumal Jehoovale ning aitab sul olla selline, keda ta armastab.

^ lõik 11 Vaata 2. peatükki raamatust „Perekonnaõnne saladus”, väljaandjad Jehoova tunnistajad.

^ lõik 12 Mõnel jumalakartlikul patriarhil oli rohkem kui üks naine. Patriarhide ajal ja Iisraeli rahvaga tegeledes sallis Jehoova polügaamiat: ta ei seadnud seda sisse, kuid reguleeris seda. Kristlased peavad aga meeles, et enam pole Jehoova teenijate seas polügaamia lubatud. (Matteuse 19:9; 1. Timoteosele 3:2.)