Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 19. ÕPPETUND

Kes on „ustav ja arukas ori”?

Kes on „ustav ja arukas ori”?

Vaimutoit on meile kõigile kasulik

Mõnda aega enne surma oli Jeesusel oma nelja jüngriga – Peetruse, Jaakobuse, Johannese ja Andreasega – jutuajamine. Rääkides oma kohaloleku ja viimsete päevade tundemärgist, tõstatas Jeesus olulise küsimuse: „Kes on tegelikult ustav ja arukas ori, kelle ta isand on määranud oma majateenijate üle andma neile toitu õigel ajal?” (Matteuse 24:3, 45; Markuse 13:3, 4). Jeesus kinnitas oma jüngritele, et isandana määrab tema need, kes hakkavad tema järelkäijatele lõpuajal vaimset toitu jagama. Kes pidid selle orja moodustama?

Väike rühm Jeesuse järelkäijad, kes on võitud püha vaimuga. Selle orja moodustab Jehoova tunnistajate juhtiv kogu. See annab õigeaegset vaimutoitu kõigile Jehoova teenijatele. Me sõltume sellest ustavast orjast, kes annab meile „piisaval hulgal toitu õigel ajal” (Luuka 12:42).

See ori on majapidaja Jumala peres. (1. Timoteosele 3:15.) Jeesus andis orjale suure vastutuse juhtida tegevust Jehoova organisatsiooni maapealses osas: kanda hoolt organisatsiooni varade eest, korraldada kuulutustööd ning jagada meile koguduste kaudu õpetust. Niisiis, et varustada meid õigel ajal kõige vajalikuga, jagab ustav ja arukas ori vaimset toitu nii väljaannete kui ka koosolekute ja kokkutulekute kaudu.

Ori on ustav selles mõttes, et peab kinni Piibli tõest ja selle käsust kuulutada head sõnumit, ning tema arukus väljendub selles, kui targalt ta seisab Kristuse huvide eest maa peal (Apostlite teod 10:42). Jehoova on õnnistanud selle orja tööd: jumalateenijate hulk on suuresti kasvanud ja neil on külluses vaimset rooga (Jesaja 60:22; 65:13).

  • Kelle määras Jeesus ametisse oma järelkäijatele vaimutoitu andma?

  • Mis mõttes on ori ustav ja arukas?