Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 15. ÕPPETUND

Kuidas kogudusevanemad kogudusi teenivad?

Kuidas kogudusevanemad kogudusi teenivad?

Soome

Õpetamine

Karjasetöö

Kuulutustöö

Meie organisatsioonis ei ole palgalist vaimulikkonda. Selle asemel määratakse meil pädevad ülevaatajad karjastena hoidma Jumala kogudust, nagu oli vastrajatud kristlikus koguduses (Apostlite teod 20:28). Need vanemad on vaimselt küpsed mehed, kes on koguduses eestvedajad ja karjased, teenides „mitte sunnitult, vaid meeleldi Jumala ees, mitte kasuahnelt, vaid innukalt” (1. Peetruse 5:1–3). Mida nad siis meie heaks teevad?

Nad kannavad koguduse eest hoolt ja kaitsevad seda. Vanemad juhatavad kogudust ja aitavad selle liikmetel Jehoova ligi püsida. Nad mõistavad, et selle tähtsa töö on usaldanud neile Jumal, seepärast nad ei võimutse tema rahva üle, vaid hoopis püüavad edendada kaasteenijate heaolu ja rõõmu (2. Korintlastele 1:24). Nagu karjane hoolib väga igast oma lambast, tahavad ka vanemad igat koguduseliiget tundma õppida (Õpetussõnad 27:23).

Nad õpetavad kogudusele, kuidas elada Jumala tahte järgi. Iga nädal juhatavad vanemad koguduse koosolekuid, et tugevdada meie usku (Apostlite teod 15:32). Need pühendunud mehed on eestvedajad ka kuulutustegevuses, osaledes selles töös koos meiega ja andes meile eri teenistusvaldkondades väljaõpet.

Nad jagavad isiklikku julgustust. Et hoolitseda meie igaühe usuliste vajaduste eest, võivad vanemad meid külastada või vestelda meiega kuningriigisaalis, pakkudes Pühakirjast nõu või lohutust (Jaakobuse 5:14, 15).

Lisaks kogudusetööle teeb enamik vanemaid ka palgatööd, samuti on neil perekohustusi, mis nõuavad aega ja tähelepanu. Need töökad vennad väärivad meie lugupidamist (1. Tessalooniklastele 5:12, 13).

  • Millist rolli vanemad koguduses täidavad?

  • Kuidas osutavad vanemad meile isiklikku huvi?