Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 111. PEATÜKK

Mis on viimsete päevade tundemärk?

Mis on viimsete päevade tundemärk?

MATTEUSE 24:3–51 MARKUSE 13:3–37 LUUKA 21:7–38

  • NELI JÜNGRIT KÜSIVAD, MIS ON VIIMSETE PÄEVADE TUNDEMÄRK

  • ENNUSTUSE TÄITUMINE ESIMESEL SAJANDIL JA HILJEM

  • TULEB PÜSIDA VALVEL

On teisipäeva pärastlõuna. 11. niisan on lõppemas. Samuti on lõppemas Jeesuse tegevusrohke teenistus maa peal. Ta on mitu päeva templis õpetanud ning ööd väljaspool linna veetnud. Rahvas, kes on tulnud varahommikuti Jeesuse juurde templisse, on teda huviga kuulanud. (Luuka 21:37, 38.) Nüüd istub Jeesus Õlimäel koos nelja apostliga: Peetruse, Andrease, Jaakobuse ja Johannesega.

Nad on tulnud tema juurde, et talt omavahel olles midagi küsida. Nad on mures templi pärast, sest Jeesus on äsja ennustanud, et seal ei jäeta kivi kivi peale. Ent nende peas mõlgub teisigi mõtteid. Mõni aeg tagasi ütles Jeesus neile: „Olge teiegi valmis, sest Inimesepoeg tuleb tunnil, mil te ei pea seda tõenäoliseks.” (Luuka 12:40.) Samuti rääkis ta „Inimesepoja ilmumise päevast”. (Luuka 17:30.) Kas need mõtted on kuidagi seotud sellega, mida ta ütles templi kohta? Apostlid on väga uudishimulikud. „Ütle meile,” küsivad nad, „millal see kõik sünnib ning mis on sinu kohaloleku ja selle ajastu viimsete päevade tundemärk.” (Matteuse 24:3.)

Ilmselt mõtlevad apostlid sellesama templi hävimisele, mida nad võivad üsna lähedalt silmitseda. Samuti pärivad nad Inimesepoja kohaloleku kohta. Neil võib olla meeles Jeesuse räägitud mõistujutt kõrgest soost mehest, kes „rändas kaugele maale, et saada enda kätte kuningavõim ja siis tagasi tulla”. (Luuka 19:11, 12.) Nad tahavad teada sedagi, mis toimub selle ajastu viimsetel päevadel.

Oma üksikasjalikus vastuses räägib Jeesus tundemärgist, mis aitab aru saada, millal olemasolev juudi ajastu lõppeb ning tempel hävitatakse. Kuid ta annab teada midagi enamat. Tulevikus aitab see tundemärk kristlastel ära tunda tema kohalolekut ja selle ajastu viimseid päevi.

Aastate möödudes võivad apostlid näha, kuidas Jeesuse ennustus läheb täide. Paljud asjad, mida ta ennustas, hakkavad toimuma nende eluajal. Seepärast ei üllata tähelepanelikke kristlasi see, kui 37 aasta pärast, aastal 70, juudi ajastu lõppeb ja Jeruusalemma tempel hävitatakse. Samas ei lähe aastal 70 või enne seda täide kõik Jeesuse sõnad. Mis siis iseloomustab tema kuninglikku kohalolekut? Jeesus räägib sellest oma apostlitele.

Ta ütleb, et tema jüngrid saavad kuulda „sõjakära ja sõnumeid sõdadest” ning et „rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu”. (Matteuse 24:6, 7.) Jeesus ennustab, et „tuleb suuri maavärinaid, samuti katkusid ja näljahädasid ühes paigas teise järel”. (Luuka 21:11.) Ta hoiatab oma jüngreid: „Teid [võetakse] kinni ja kiusatakse taga.” (Luuka 21:12.) Jeesuse sõnul tõuseb  ka valeprohveteid, kes eksitavad paljusid, kasvab seadusetus ning jaheneb paljude armastus. Peale selle ütleb ta: „Head sõnumit kuningriigist kuulutatakse kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp.” (Matteuse 24:14.)

On tõsi, et Jeesuse ennustus läheb osaliselt täide enne seda, kui roomlased hävitavad Jeruusalemma, ja selle ajal. Ent kas on võimalik, et tema sõnad lähevad täide ka hiljem ja suuremas ulatuses? Kas sa näed tõendeid selle kohta, et Jeesuse ülioluline ennustus täitub eeskätt tänapäeval?

Üks asi, mida Jeesus oma kohaloleku tundemärgist rääkides mainib, on „jäleda laastaja” tulek. (Matteuse 24:15.) See jäle laastaja on Rooma sõjavägi, mis tuleb aastal 66. Sel on kaasas lahingulipud, mida kummardatakse kui ebajumalaid. Roomlased piiravad Jeruusalemma ümber ja hakkavad selle müüri alust õõnestama. (Luuka 21:20.) Nii seisab jäle laastaja paigas, mis on juutide meelest püha ning kus ta seista ei tohiks.

Veel ennustab Jeesus: „Siis tuleb suur viletsus, mille sarnast pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule ka edaspidi.” Aastal 70 hävitavad roomlased Jeruusalemma. Juutide püha linna, kaasa arvatud templi laastamine on suur viletsus, milles hukkub sadu tuhandeid. (Matteuse 4:5; 24:21.) Jeruusalemm ja juudi rahvas pole kunagi näinud nii suurt hävingut. See teeb lõpu organiseeritud religioonile, kuhu juudid on sajandeid kuulunud. Sestap on Jeesuse prohvetlike sõnade mis tahes suurem täideminek kahtlemata õõvastav.

KINDLAD VIIMSEIL PÄEVIL

Jeesus räägib oma apostlitele edasi enda kohaloleku ja selle ajastu viimsete päevade tundemärgist. Nüüd hoiatab ta neid selle eest, et nad ei järgneks valemessiatele ja valeprohvetitele. Ta ütleb, et need püüavad „eksitada, kui võimalik, ka äravalituid”. (Matteuse 24:24.) Kuid need äravalitud ei lase end eksitada. Valemessiad on nähtavad, Jeesuse kohalolek aga nähtamatu.

Pidades silmas veel suuremat viletsust, mis puhkeb selle ajastu lõpus, lausub Jeesus: „Päike [pimeneb] ning kuu ei anna enam valgust, tähed langevad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse.” (Matteuse 24:29.) Kui apostlid kuulevad neid judisema panevaid sõnu, ei kujuta nad täpselt ette, mis on tulemas, kuid see saab kindlasti olema šokeeriv.

Kuidas need sündmused inimesi üldiselt mõjutavad? Jeesus nendib: „Inimesed lausa nõrkevad hirmust ja maad tabavate sündmuste ootamise pärast, sest taeva vägesid kõigutatakse.” (Luuka 21:26.) Ilmselgelt kirjeldab Jeesus kõige süngemat aega inimajaloos.

Ta kinnitab apostlitele, et sugugi mitte kõik ei hala, kui Inimesepoeg tuleb oma vägevuses ja suures auhiilguses. (Matteuse 24:30.) Ta ütles äsja, et Jumal sekkub olukorda äravalitute pärast. (Matteuse 24:22.) Mismoodi peaksid need ustavad Jeesuse jüngrid reageerima šokeerivatele sündmustele, millest ta räägib? Jeesus õhutab oma järelkäijaid: „Kui see kõik hakkab toimuma, siis ajage end sirgu ja tõstke oma pea, sest teie vabastus on lähedal.” (Luuka 21:28.)

Ent mille järgi peaksid sellel ennustatud ajal elavad Jeesuse jüngrid aru saama, et lõpp on lähedal? Jeesus toob hea näite viigipuu kohta: „Niipea kui selle võrsed lähevad punga ja ilmuvad lehed, te teate, et suvi on ligidal. Samuti, kui te näete kõike seda,  siis teadke, et Inimesepoeg on lähedal, ukse taga. Ma kinnitan teile, et see põlvkond ei kao enne, kui see kõik toimub.” (Matteuse 24:32–34.)

Niisiis, kui tema jüngrid näevad tundemärgi kõiki erijooni, peaksid nad mõistma, et lõpp on lähedal. Jeesuse järgmised sõnad on mõeldud sel pöördelisel ajal elavatele jüngritele.

Ta paneb neile südamele: „Seda päeva ja tundi ei tea keegi, ei taeva inglid ega ka Poeg, vaid üksnes Isa. Sest nagu olid Noa päevad, nii on ka Inimesepoja kohaloleku aeg. Nii nagu oli noil päevil enne veeuputust – inimesed sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, kui Noa läks laeva, ega pööranud toimuvale tähelepanu, kuni tuli veeuputus ja pühkis nad kõik minema –, nii on ka Inimesepoja kohaloleku ajal.” (Matteuse 24:36–39.) Noa päevil toimunud veeuputus, mida Jeesus oma kuulajatele meelde tuletab, oli ülemaailmne.

Õlimäel Jeesust kuulavatel apostlitel on tähtis mõista, et neil tuleb püsida valvel. Jeesus ütleb: „Vaadake, et te ei koormaks oma südant liigsöömise, purjutamise ega elumuredega, et see päev ei tabaks teid ootamatult nagu püünis. Sest see tuleb kõikide peale, kes kogu maa peal elavad. Püsige siis ärkvel ja anuge kogu aeg, et teil õnnestuks põgeneda kõige selle eest, mis peab toimuma, ja seista Inimesepoja ees.” (Luuka 21:34–36.)

Jällegi näitab Jeesus, et tema ennustus ei lähe täide piiratult. Ta ei kuuluta ette vaid neid sündmusi, mis toimuvad mõne aastakümne jooksul Jeruusalemmas ning mis mõjutavad juudi rahvast. Ta räägib hoopis sündmustest, mis tulevad „kõikide peale, kes kogu maa peal elavad”.

Jeesus manitseb oma jüngreid püsima valvel ja olema valmis. Selleks toob ta veel ühe näite: „Teadke üht: kui majaperemees teaks, millise vahikorra ajal varas tuleb, püsiks ta ärkvel ega laseks oma majja sisse murda. Olge teiegi valmis, sest Inimesepoeg tuleb tunnil, mil te seda ei arva.” (Matteuse 24:43, 44.)

Edasi näitab Jeesus, et tema jüngritel on põhjust olla optimistlik. Tuues näite igapäevaelust, kinnitab Jeesus neile, et tema prohvetiennustuse täitumise ajal on olemas üks ori, kes on valvas ja tegus. Ta ütleb: „Kes on tegelikult ustav ja arukas ori, kelle ta isand on määranud oma majateenijate üle andma neile toitu õigel ajal? Õnnelik on see ori, kui ta isand tulles leiab teda nii tegevat. Ma kinnitan teile: ta määrab tema kogu oma vara üle.” Kui see ori muutuks aga nurjatuks ja hakkaks teisi halvasti kohtlema, siis isand „karistaks teda kõige karmimal moel”. (Matteuse 24:45–51; võrdle Luuka 12:45, 46.)

Kuid Jeesus ei anna mõista, et rühm tema järelkäijaid muutub nurjatuks. Mida siis Jeesus soovib oma jüngritele õpetada? Ta soovib, et nad püsiksid valvel ja oleksid tegusad. Seda on näha ka mõistujutust, mille ta järgmisena räägib.