Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 112. PEATÜKK

Mõistujutt kümnest neitsist õpetab olema valvel

Mõistujutt kümnest neitsist õpetab olema valvel

MATTEUSE 25:1–13

  • JEESUS RÄÄGIB MÕISTUJUTU KÜMNEST NEITSIST

Jeesus vastab parasjagu apostlite küsimusele selle kohta, mis on tema kohaloleku ja selle ajastu viimsete päevade tundemärk. Nüüd räägib ta neile ühe prohvetliku mõistujutu, et anda neile head nõu. Selle täideminekut võivad näha need, kes elavad tema kohaloleku ajal.

Ta alustab mõistujuttu sõnadega: „Taeva kuningriik sarnaneb kümne neitsiga, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. Viis neist olid rumalad ja viis arukad.” (Matteuse 25:1, 2.)

Jeesus ei taha öelda, et pooled taeva kuningriigi pärivatest jüngritest on rumalad ja pooled arukad. Ta soovib õpetada hoopis seda, et igal tema jüngril on võimalik valida, kas ta on kuningriigi suhtes valvel või mitte. Jeesus ei kahtle selles, et iga tema teenija suudab jääda ustavaks ja pälvida tema Isa õnnistusi.

Mõistujutus lähevad kõik kümme neitsit välja, et peigmeest tervitada ning ühineda pulmarongiga. Kui peigmees saabub, valgustavad neitsid teed oma lampidega, osutades niiviisi talle austust, kui ta toob oma pruudi tema jaoks ette valmistatud kotta. Kas kõik läheb ootuspäraselt?

Jeesus selgitab: „Rumalad võtsid küll kaasa  lambid, kuid õli ei võtnud, arukad aga võtsid peale lampide kaasa ka anumad õliga. Kui peigmees viibis, kippus neile kõigile uni peale ja nad jäid magama.” (Matteuse 25:3–5.) Peigmees ei saabu nii ruttu, kui neitsid arvavad. Sel ajal, kui ta näiliselt viibib, jäävad nad magama. Ilmselt mäletavad apostlid Jeesuse räägitud mõistujuttu kõrgest soost mehest, kes ära läks ja „viimaks tagasi jõudis, olles saanud kuningavõimu”. (Luuka 19:11–15.)

Mõistujutus kümnest neitsist kirjeldab Jeesus, mis juhtub siis, kui peigmees lõpuks saabub. Ta ütleb: „Keset ööd aga kostis hüüd: „Peigmees tuleb! Minge välja talle vastu!”” (Matteuse 25:6.) Kas neitsid on valmis ja valvel?

Jeesus jätkab: „Siis tõusid kõik neitsid üles ja seadsid oma lambid korda. Rumalad ütlesid arukatele: „Andke osa oma õlist meile, sest meie lambid hakkavad kustuma.” Arukad vastasid: „Sellest ei pruugi jätkuda nii meile kui ka teile. Minge parem õlimüüjate juurde ja ostke endale.”” (Matteuse 25:7–9.)

Niisiis pole viis rumalat neitsit valvel ega peigmehe tulekuks valmis. Neil pole piisavalt õli oma lampide jaoks ning nad üritavad seda juurde muretseda. Jeesus jutustab: „Sel ajal kui nad läksid ostma, tuli peigmees. Neitsid, kes olid valmis, läksid koos temaga pulmapeole ja uks suleti. Hiljem tulid ka ülejäänud neitsid ja ütlesid: „Isand, isand, ava meile!” Tema vastas: „Ma kinnitan teile, et ma ei tunne teid.”” (Matteuse 25:10–12.) Sellel, et neitsid ei olnud valmis ega püsinud valvel, on kurvad tagajärjed.

Küllap aduvad apostlid, et kui Jeesus räägib peigmehest, peab ta silmas iseennast. Ta on varemgi end peigmehega võrrelnud. (Luuka 5:34, 35.) Kes on aga arukad neitsid? Kõneledes väiksest karjast, kellele antakse kuningriik, sõnas Jeesus: „Olge valmis ning teie lambid põlegu.” (Luuka 12:32, 35.) Seega võivad apostlid aru saada, et mõistujutus neitsitest viitab Jeesus nendesarnastele ustavatele jüngritele. Mida siis Jeesus soovib selle mõistujutuga õpetada?

See tuleb ilmsiks mõistujutu lõpus, kus ta ütleb ühemõtteliselt: „Seepärast püsige valvel, sest te ei tea seda päeva ega tundi.” (Matteuse 25:13.)

Nagu näha, manitseb Jeesus oma kohalolekust rääkides enda ustavaid järelkäijaid valvel püsima. Kui ta tuleb, peavad nad viie aruka neitsi kombel selleks valmis olema ning püsima valvel, et nad ei kaotaks silmist oma imelist lootust ega jääks ilma eesootavast tasust.