Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 137. PEATÜKK

Sajad jüngrid näevad Jeesust enne nädalatepüha

Sajad jüngrid näevad Jeesust enne nädalatepüha

MATTEUSE 28:16–20 LUUKA 24:50–52 APOSTLITE TEOD 1:1–12; 2:1–4

  • JEESUS ILMUTAB END PALJUDELE

  • TA LÄHEB TAEVASSE

  • JEESUS VALAB PÜHA VAIMU VÄLJA UMBES 120 JÜNGRI PEALE

Millalgi pärast seda, kui Jeesus on surnuist üles äratatud, kohtub ta Galileas ühel mäel 11 apostliga, nagu ta varem nendega kokku leppis. Kohal on ka umbes 500 jüngrit, kellest mõned alguses kahtlevad, kas Jeesus ikka on elus. (Matteuse 28:17; 1. Korintlastele 15:6.) Kuid see, mis Jeesus nüüd ütleb, aitab igaühel neist veenduda, et see on tõesti nii.

Jeesus selgitab, et Jumal on andnud talle kogu võimu taevas ja maa peal. Seetõttu esitab ta jüngritele üleskutse: „Minge ja õpetage inimesi kõigi rahvaste hulgast, et nad saaksid mu jüngriteks. Ristige neid Isa, Poja ja püha vaimu nimesse ning õpetage neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud.” (Matteuse 28:18–20.) Ilmselgelt on Jeesus elus ning ta soovib, et hea sõnumi kuulutamist jätkataks.

Jeesus käsib kõigil oma järelkäijatel – meestel, naistel ja lastel – õpetada inimesi, et need saaksid tema jüngriteks. Vastased võivad püüda nende kuulutus- ja õpetustööd takistada, kuid Jeesus kinnitab neile: „Kogu võim taevas ja maa peal on antud minule.” Miks peaks see tema järelkäijaid julgustama? Ta tõotab: „Ma olen iga päev teie juures kuni selle ajastu viimsete päevade lõpuni.” Jeesus ei ütle, et kõik hea sõnumi kuulutajad saavad võime teha imetegusid. Küll aga toetab neid püha vaim.

Jüngrid näevad Jeesust koguni 40 päeva jooksul pärast tema ülestõusmist. Ta ilmutab end neile palju kordi erinevates inimkehades, nii et tema elusolekus pole vähimatki kahtlust. Ta jagab neile ka õpetust Jumala kuningriigi kohta. (Apostlite teod 1:3; 1. Korintlastele 15:7.)

Ilmselt siis, kui apostlid on veel Galileas, palub Jeesus neil minna tagasi Jeruusalemma. Nendega seal kokku saades ütleb ta: „Ärge lahkuge Jeruusalemmast, vaid oodake seda, mida Isa on tõotanud ja millest te minult olete kuulnud. Johannes ristis küll veega, aga peagi ristitakse teid püha vaimuga.” (Apostlite teod 1:4, 5.)

Hiljem kohtub Jeesus uuesti oma apostlitega. Ta viib nad Betaaniani, mis asub Õlimäe idanõlval. (Luuka 24:50.) Hoolimata kõigest, mida Jeesus on neile enda äramineku kohta rääkinud, usuvad nad endiselt, et tema kuningriik hakkab mingil viisil maa peal olema. (Luuka 22:16, 18, 30; Johannese 14:2, 3.)

Apostlid küsivad Jeesuselt: „Isand, kas sa taastad praegu Iisraeli kuningriigi?” Ta vastab neile: „Teil pole vaja teada aegu ega määratud päevi, mida ainult Isal on õigus kindlaks määrata.” Seejärel tuletab ta neile meelde, mis tööd neil tuleb teha, öeldes: „Te saate väe, kui püha vaim tuleb teie peale, ja te olete siis minu tunnistajad Jeruusalemmas, kogu Juudamaal, Samaarias ning maailma otsani.” (Apostlite teod 1:6–8.)

Apostlid on koos ülesäratatud Jeesusega Õlimäel, kui ta hakkab taeva poole tõusma. Peagi varjab pilv Jeesuse, nii et nad ei näe teda enam. Pärast ülesäratamist on Jeesus palju kordi inimeseks kehastunud. Ent nüüd loobub Jeesus inimkehast ning läheb taevasse vaimolendina. (1. Korintlastele 15:44, 50; 1. Peetruse 3:18.) Kui ustavad apostlid vaatavad tema taevasse minekut, seisavad järsku nende kõrval „kaks meest valgetes riietes”. Need on inimesteks kehastunud inglid, kes küsivad: „Galilea mehed, miks te seisate ja taevasse vaatate? See Jeesus, kes teie seast taevasse võeti, tuleb samal viisil, nagu te nägite teda taevasse minevat.” (Apostlite teod 1:10, 11.)

Jeesus lahkus maa pealt nii, et ei tõmmanud endale suurt tähelepanu, selle sündmuse tunnistajad olid ainult tema ustavad järelkäijad. Ta tuleb  tagasi samal viisil: ta ei tõmba endale suurt tähelepanu ning ainult tema ustavad järelkäijad tunnevad ära tema kohaloleku Jumala kuningriigi kuningana.

Apostlid naasevad Jeruusalemma. Järgmiste päevade jooksul saavad nad kokku teiste jüngritega, kaasa arvatud „Jeesuse ema Maarja ja Jeesuse vendadega”. (Apostlite teod 1:14.) Nad palvetavad püsivalt. Muu hulgas palvetavad nad selle pärast, keda võiks valida Juudas Iskarioti asemele, nii et apostleid oleks uuesti 12. (Matteuse 19:28.) Nad soovivad sellist apostlit, kes on olnud tunnistajaks Jeesuse tegudele ja sellele, et ta on surnuist üles äratatud. See on viimane kord, kui Piiblis mainitakse, et Jumala tahte teadasaamiseks heidetakse liisku. (Laul 109:8; Õpetussõnad 16:33.) Valituks osutub Mattias, kes võis olla üks neist 70 jüngrist, kelle Jeesus kuulutama saatis, ning ta arvatakse 11 apostlile juurde. (Apostlite teod 1:26.)

Kümme päeva pärast Jeesuse taevasse minekut peetakse 33. aasta nädalatepüha. Jeruusalemmas on ühte ülemisse tuppa kogunenud umbes 120 jüngrit. Järsku kostab taevast mühin, nagu puhuks kõva tuul, ja see täidab terve maja. Nad näevad otsekui tulekeeli, iga jüngri peale laskub üks. Nad kõik saavad võime kõneleda võõraid keeli. See ongi Jeesuse tõotatud püha vaimu väljavalamine. (Johannese 14:26.)