Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 136. PEATÜKK

Galilea mere ääres

Galilea mere ääres

JOHANNESE 21:1–25

  • JEESUS ILMUTAB END JÜNGRITELE GALILEA MERE ÄÄRES

  • PEETRUS JA TEISED PEAVAD TOITMA JEESUSE LAMBAID

Viimasel õhtul koos oma apostlitega ütles Jeesus neile: „Pärast seda, kui mind on üles äratatud, lähen ma teie eel Galileasse.” (Matteuse 26:32; 28:7, 10.) Nüüd lähevadki paljud tema järelkäijad Galileasse, aga mida nad peaksid seal tegema?

Millalgi ütleb Peetrus kuuele apostlile: „Ma lähen kalale.” Need vastavad: „Me tuleme sinuga.” (Johannese 21:3.) Terve öö jooksul ei saa nad ühtki kala. Hommiku hakul ilmub Jeesus rannale, kuid nad ei taipa, kes see on. Ta hüüab: „Armsad lapsed, kas teil on midagi süüa?” Nad kostavad: „Ei ole!” Ta ütleb neile: „Heitke võrk paremale poole paati ja te saate.” (Johannese 21:5, 6.) Siis püüavad nad nii palju kala, et ei suuda võrku enam isegi paati tõmmata.

„See on Isand!” ütleb Johannes Peetrusele. (Johannese 21:7.) Peetrus tõmbab kiiresti endale ümber rõiva, mille ta on kalapüügi ajaks kõrvale pannud. Ta hüppab vette ja ujub kaldale, mis on ligikaudu saja meetri kaugusel. Teised järgnevad talle aeglaselt paadiga, vedades järel kaladest pungil võrku.

Kaldale jõudes näevad nad hõõguvaid süsi, mille peal on kalad, ning leiba. Jeesus ütleb: „Tooge mõned neist kaladest, mis te just püüdsite.” Peetrus tõmbab kaldale võrgu, kus on 153 suurt kala. „Tulge hommikust sööma!” kutsub Jeesus. Keegi ei söanda temalt küsida: „Kes sa oled?”, sest nad teavad, et see on Jeesus. (Johannese 21:9–12.) See on kolmas kord, kui ta end paljudele jüngritele korraga ilmutab.

Jeesus annab igaühele süüa leiba ja kala. Siis vaatab ta tõenäoliselt kalasaagi poole ja küsib: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui neid?” Kas Peetrus on rohkem huvitatud kaluritööst või sellest tööst, mida Jeesus talle pakub? Peetrus kostab: „Jah, Isand, sa tead, et sa oled mulle armas.” Jeesus paneb talle südamele: „Toida mu tallekesi.” (Johannese 21:15.)

Jeesus küsib teist korda: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind?” Olgugi et Peetrus on ehk segaduses, vastab ta ausalt: „Jah, Isand, sa tead, et sa oled mulle armas.” Jeesus ütleb uuesti: „Hoia mu lambakesi kui karjane.” (Johannese 21:16.)

Siis küsib Jeesus kolmandat korda: „Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas?” Nüüd võib Peetrus mõelda, et Jeesus kahtleb tema ustavuses. Seepärast ütleb ta hingestatult: „Isand, sina tead kõike, sa tead ju, et sa oled mulle armas.” Jeesus rõhutab taas, mida Peetrus peab tegema, sõnades: „Toida mu lambakesi.” (Johannese 21:17.) Niisiis peavad need, kes saavad Jumala rahva seas eestvedajateks, hoolitsema tema taras olevate lammaste eest.

Jeesus pandi köidikuisse ja hukati, kuna ta tegi tööd, mida Jumal käskis tal teha. Nüüd annab ta Peetrusele teada, et teda ootab umbes samasugune tulevik. Ta ütleb: „Kui sa olid noorem, siis sa riietasid end ise ja läksid sinna, kuhu tahtsid, aga kui sa jääd vanaks, siis sa sirutad oma käed ja keegi teine riietab sind ning viib su sinna, kuhu sa ei taha.” Siiski õhutab ta teda: „Järgne mulle ka edaspidi.” (Johannese 21:18, 19.)

Peetrus näeb apostel Johannest ja küsib Jeesuselt: „Isand, aga kuidas jääb temaga?” Mis saab apostlist, kellesse Jeesus on sügavalt kiindunud? Jeesus vastab: „Kui ma tahan, et ta jääb, kuni ma tulen, mis sinul sellest?” (Johannese 21:21–23.) Peetrusel tuleb järgida Jeesuse eeskuju, mitte murda pead selle üle, mida teised teevad. Ometi näitavad Jeesuse sõnad, et Johannes elab kauem kui teised apostlid ning saab nägemuse Jeesuse tulekust Jumala kuningriigi kuningana.

Loomulikult on veel palju muudki, mida Jeesus tegi, seda on palju rohkem, kui jõuaks rullraamatutesse üles kirjutada.