Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 16. PEATÜKK

Jeesus seisab õige jumalateenimise eest

Jeesus seisab õige jumalateenimise eest

JOHANNESE 2:12–22

  • JEESUS PUHASTAB TEMPLI

Pärast pulmapidu Kaanas suundub Jeesus Kapernauma poole. Jeesusega ühes rändavad tema ema ja poolvennad Jaakobus, Joosep, Siimon ja Juudas.

Miks läheb Jeesus Kapernauma? See linn on soodsama asukohaga kui Naatsaret või Kaana ning ilmselt on neist ka suurem. Samuti elavad seal linnas või selle lähedal mitmed Jeesuse uued jüngrid. Seega on tal võimalik anda neile väljaõpet nende kodukandis.

Kapernaumas teeb Jeesus samuti rohkelt imelisi tegusid. Neist kuulevad paljud, kes elavad selles linnas ja selle ümbruskonnas. Jeesusel ja tema kaaslastel, kes on jumalakartlikud juudid, tuleb varsti teele asuda, et jõuda 30. aasta paasapühaks Jeruusalemma.

Jeruusalemma templis on jüngrid hämmastunud, kui näevad Jeesust tegemas midagi ennekuulmatut.

Jumala seaduse järgi peavad iisraellased templis loomohvreid tooma. Samuti vajavad külalised linnas viibimise ajal toitu. Seepärast lubab seadus neil, kes tulevad Jeruusalemma kaugelt, võtta kaasa raha, et osta veiseid, lambaid ja kitsi ning kõike muud, mida nad vajavad. (5. Moosese 14:24–26.) Sel põhjusel kauplevad müüjad suures templiõues loomade ja lindudega. Mõned neist aga petavad inimesi, võttes neilt liigkasu.

Suures meelepahas paiskab Jeesus laiali rahavahetajate mündid, lükkab ümber nende lauad ning ajab nad templiõuest minema. Seejärel ta ütleb: „Viige need siit ära! Ärge tehke mu isa koda kaubakojaks!” (Johannese 2:16.)

Kui Jeesuse jüngrid seda näevad, meenub neile ennustus Jumala pojast, mis ütleb: „Innukus su koja pärast põleb mu sees.” Juudid aga lausuvad: „Näita meile mingit tunnustähte selle tõenduseks, et sul on õigus niimoodi teha!” Jeesus vastab: „Lõhkuge see tempel maha ja ma ehitan selle kolme päevaga üles.” (Johannese 2:17–19; Laul 69:9.)

Juudid arvavad, et Jeesus räägib Jeruusalemma templist, ja märgivad: „Seda templit ehitati 46 aastat ja sina ehitad selle üles kolme päevaga?” (Johannese 2:20.) Jeesus aga mõtleb templi all oma keha. Kolm aastat hiljem, kui Jeesus on surnuist üles äratatud, tulevad need sõnad ta jüngritele meelde.