Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 13. PEATÜKK

Jeesus ei lase Saatanal end kiusatusse viia

Jeesus ei lase Saatanal end kiusatusse viia

MATTEUSE 4:1–11 MARKUSE 1:12, 13 LUUKA 4:1–13

  • SAATAN PÜÜAB JEESUST KIUSATUSSE VIIA

Kohe pärast seda, kui Johannes ristib Jeesuse, juhib Jumala vaim Jeesuse Juuda kõrbesse. Jeesusel on palju mõtteainet. Tema ristimisel avanes taevas. (Matteuse 3:16.) Seetõttu mäletab ta kõike, mida ta taevas õppis ja tegi. Tal on tõepoolest palju, mille üle mõelda.

Jeesus on kõrbes 40 päeva ja 40 ööd. Kogu see aeg ei söö ta midagi. Kui Jeesus on väga näljane, tuleb Saatan teda kiusama, öeldes: „Kui sa oled Jumala poeg, siis ütle neile kividele, et need saaksid leibadeks.” (Matteuse 4:3.) Kuna Jeesus teab, et on väär kasutada oma imepärast väge enda soovide rahuldamiseks, ei lase ta end ahvatleda.

Saatanat see aga ei peata. Ta proovib teistsugust võtet. Ta õhutab Jeesust katuselt alla hüppama. Kuid Jeesus ei tunne vähimatki kiusatust seesugust vaatemängu korraldada. Pühakirja tsiteerides näitab Jeesus, et on väär panna Jumalat sel viisil proovile.

Kolmandal korral näitab Saatan Jeesusele mingil moel „kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust” ning ütleb: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha heidad ja mind korra kummardad.” Jeesus vastab talle otsusekindlalt: „Mine minema, Saatan!” (Matteuse 4:8–10.) Ta ei anna järele Saatanale, kes õhutab teda vääralt toimima, sest ta teab, et kummardama peab üksnes Jehoovat. Ta otsustab jääda Jumalale ustavaks.

Me võime nii mõndagi õppida sellest, mismoodi Saatan püüdis Jeesust kiusatusse viia ja kuidas Jeesus sellele reageeris. Lugu Jeesuse proovilepanemisest pole väljamõeldis. See näitab, et Saatan ei ole abstraktne kurjus inimeste sees, nagu mõned väidavad. Ehkki ta on nähtamatu, on ta tegelik isik. See piiblijutustus näitab ka seda, et valitsused praeguses maailmas kuuluvad Saatanale, tema juhib neid. Kas Saatana pakkumine oleks võinud Jeesust ahvatleda, kui see nii ei oleks?

Mõtle ka järgnevale. Saatan lubas Jeesusele tasu, kui see teda korra kummardab. Ta oli valmis andma talle kõik maailma kuningriigid. Saatan võib püüda meidki niisugusel viisil kiusatusse viia. Näiteks võib ta seada meie ette ahvatlevaid võimalusi saada rikkaks, mõjuvõimsaks või saavutada kõrge positsioon. Kui tark on küll järgida Jeesuse eeskuju ja jääda Jumalale ustavaks mistahes kiusatuse korral! Ent pea meeles, et Saatan läks Jeesuse juurest ära vaid „kuni järgmise sobiva võimaluseni”. (Luuka 4:13.) Kuna ta võib sama meie puhul teha, ärgem kunagi kaotagem valvsust.