Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 72. PEATÜKK

Jeesus saadab 70 jüngrit kuulutama

Jeesus saadab 70 jüngrit kuulutama

LUUKA 10:1–24

  • JEESUS VALIB VÄLJA 70 JÜNGRIT JA SAADAB NAD KUULUTAMA

On 32. aasta sügis ning Jeesuse ristimisest on möödas umbes kolm aastat. Jeesus ja tema jüngrid olid hiljuti lehtmajadepüha ajal Jeruusalemmas. Arvatavasti on nad endiselt Jeruusalemma lähedal. (Luuka 10:38; Johannese 11:1.) Jeesuse surmani on jäänud kuus kuud ning enamiku sellest ajast veedab ta Juudamaal või Jordani jõest ida pool Pereas. Ka neis piirkondades on vaja teha kuulutustööd.

Mäletatavasti tegi Jeesus pärast 30. aasta paasapüha mõne kuu jooksul kuulutustööd Juudamaal ning rändas läbi Samaaria. Seejärel, 31. aasta paasapüha aegu, üritasid juudid Jeruusalemmas teda tappa. Järgmise pooleteise aasta jooksul õpetas Jeesus inimesi peaasjalikult põhja pool Galileas. Sel ajal said paljud tema järelkäijateks. Galileas andis Jeesus oma apostlitele väljaõpet ning saatis nad kuulutama, öeldes: „Minnes kuulutage: „Taeva kuningriik on lähedal!”” (Matteuse 10:5–7.) Nüüd korraldab ta niisuguse hoogtöö Juudamaal.

Selleks valib Jeesus 70 jüngrit ja saadab nad kahekaupa välja. Niisiis läheb 35 paari territooriumile, kus „lõikustööd on palju, aga töötegijaid vähe”. (Luuka 10:2.) Nad lähevad Jeesuse eel kohtadesse, kuhu ta ka ise kavatseb minna. Need 70 jüngrit peavad tervendama haigeid ning kuulutama sedasama sõnumit mis Jeesus.

Jüngrid ei peaks õpetama inimesi mitte sünagoogides, vaid nende kodudes. Ta juhendab neid: „Kuhu majja te sisse astute, seal öelge esmalt: „Rahu sellele majale!” Kui seal on rahuarmastaja, siis jääb teie rahu tema peale.” Milline on nende sõnum? Jeesus lausub: „Öelge: „Jumala kuningriik on lähedal.”” (Luuka 10:5–9.)

Juhtnöörid, mis Jeesus 70 jüngrile annab, sarnanevad nendega, mis ta umbes aasta tagasi andis 12 apostlile. Ta hoiatab, et mitte kõik ei võta neid hästi vastu. Nende kuulutustöö valmistab aga ette Jumala sõnale vastuvõtlikke inimesi, nii et kui Jeesus peagi tuleb, soovivad paljud neist isandaga kohtuda ja talt õppida.

Varsti tuleb 35 kuulutajate paari Jeesuse juurde tagasi. Jüngrid ütlevad talle rõõmsalt: „Isand, isegi deemonid alistuvad meile, kui me kasutame sinu nime.” Jeesusel on kahtlemata hea meel seda kuulda. Ta ütleb: „Ma nägin, kuidas Saatan nagu välk taevast maha langes. Ma olen andnud teile meelevalla tallata jalge alla madusid ja skorpione.” (Luuka 10:17–19.)

 Jeesus kinnitab oma järelkäijatele, et nad võidavad halva, tallates justkui maod ja skorpionid jalge alla. Lisaks võivad nad kindlad olla, et tulevikus langeb Saatan taevast maha. Samuti aitab Jeesus 70 jüngril mõista, mis on tegelikult tähtis. Ta ütleb: „Ärge rõõmustage selle üle, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage sellepärast, et teie nimed on taevasse kirja pandud.” (Luuka 10:20.)

Jeesus on väga rõõmus ning ülistab avalikult oma Isa selle eest, et too on kasutanud neid alandlikke inimesi nõnda vägeval moel. Ta pöördub oma jüngrite poole ja ütleb neile: „Õnnelikud on silmad, mis näevad seda, mida teie näete. Ma ütlen teile, et paljud prohvetid ja kuningad on soovinud näha, mida teie näete, kuid pole näinud, ning kuulda, mida teie kuulete, kuid pole kuulnud.” (Luuka 10:23, 24.)