Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 95. PEATÜKK

Abielulahutus ja armastus laste vastu

Abielulahutus ja armastus laste vastu

MATTEUSE 19:1–15 MARKUSE 10:1–16 LUUKA 18:15–17

  • JEESUS ANNAB TEADA, MILLINE ON JUMALA SUHTUMINE LAHUTUSSE

  • VALLALISUSE AND

  • VAJA ON OLLA NAGU VÄIKE LAPS

Galileast lähevad Jeesus ja tema jüngrid üle Jordani jõe ning rändavad läbi Perea lõuna poole. Kui Jeesus viimati Pereas oli, andis ta variseridele teada, missugune on Jumala suhtumine lahutusse. (Luuka 16:18.) Nüüd tõstatavad nad sellesama teema, et Jeesust proovile panna.

Mooses kirjutas, et mees võib naisest lahutada siis, kui ta „avastab tema juures midagi laiduväärset”. (5. Moosese 24:1.) Selle kohta, mis see võiks olla, on erinevaid arvamusi. Mõned usuvad, et lahutada võib üsna tühiste asjade pärast. Niisiis küsivad variserid: „Kas mehel on lubatud oma naisest lahutada ükskõik millisel põhjusel?” (Matteuse 19:3.)

Jeesus käsitleb seda küsimust oskuslikult ega toetu inimeste arvamustele, vaid juhib tähelepanu sellele, milline pidi abieluliit olema, kui Jumal sellele aluse pani. Ta ütleb: „Kas te pole lugenud, et tema, kes nad alguses lõi, tegi nad meheks ja naiseks ning ütles: „Seetõttu jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab ühte oma naisega ja neist kahest saab üks”? Nad pole enam mitte kaks, vaid üks. Seega, mis Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu.” (Matteuse 19:4–6.) Kui Jumal seadis sisse Aadama ja Eeva abielu, ei teinud ta mingit korraldust, mis oleks andnud võimaluse nende abielu lahutamiseks.

Variserid vaidlevad Jeesusele vastu: „Miks siis Mooses ütles, et igaüks, kes naise endast lahutab, peab andma talle lahutustunnistuse?” (Matteuse 19:7.) Jeesus ütleb neile: „Teie südame kanguse pärast andis Mooses teile loa oma naine endast lahutada, aga alguses see nii ei olnud.” (Matteuse 19:8.) See algus, millest Jeesus räägib, polnud Moosese päevil, vaid siis, kui Jumal pani Eedenis abielule aluse.

Seejärel ütleb Jeesus midagi üliolulist: „Ma ütlen teile, et kes lahutab naise endast muul põhjusel kui hooruse [kreeka keeles porneia] pärast ja abiellub teisega, see rikub abielu.” (Matteuse 19:9.) Hoorus on seega pühakirja järgi ainuke põhjus lahutuseks.

Jüngrid sõnavad: „Kui mehe ja ta naisega on selline lugu, siis oleks parem mitte abielluda.” (Matteuse 19:10.) Ilmselgelt peaks see, kes mõtleb abiellumisele, pidama abielu kestvaks liiduks.

Vallalisusest rääkides selgitab Jeesus, et „on kohitsetuid, kes on sellisena sündinud” ja kes ei saaks seetõttu täita abielukohust. Samuti on „kohitsetuid, keda inimesed on kohitsenud” ehk kes on suguvõimetuks muudetud. Ja on ka neid, kes suruvad alla soovi olla seksuaalsuhetes. Nad teevad seda selleks, et pühenduda veelgi rohkem kuningriigiga seotud asjadele. Jeesus kutsub oma kuulajaid üles: „Kes suudab oma elus nende sõnade järgi toimida [jääda vallaliseks], tehku seda.” (Matteuse 19:12.)

Nüüd hakkavad inimesed tooma Jeesuse juurde oma väikseid lapsi. Jüngrid tõrelevad inimestega, kuna ilmselt ei taha nad, et Jeesust häiritaks. Seda nähes on Jeesus nördinud ja ütleb neile: „Las lapsed tulevad minu juurde, ärge takistage neid, sest nendesuguste päralt on Jumala kuningriik. Ma kinnitan teile, et kes ei võta Jumala kuningriiki vastu nagu väike laps, see ei pääse sinna.” (Markuse 10:14, 15; Luuka 18:15.)

Milline tähtis mõte! Et Jumala kuningriiki vastu võtta, peame olema alandlikud ja valmis õppima nagu väiksed lapsed. Jeesuse armastust laste vastu on näha sellest, et ta embab ja õnnistab neid. Tegelikult armastab ta samamoodi igaüht, kes võtab Jumala kuningriigi vastu nagu väike laps. (Luuka 18:17.)