Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 93. PEATÜKK

Inimesepoja ilmumine

Inimesepoja ilmumine

LUUKA 17:20–37

  • „JUMALA KUNINGRIIK ON TEIE KESKEL”

  • MIS TOIMUB SIIS, KUI JEESUS ILMUB?

Jeesus on ikka veel kas Samaarias või Galileas. Nüüd küsivad variserid temalt Jumala kuningriigi tuleku kohta, mis nende arvates toimub uhkelt ja pidulikult. Kuid tema ütleb: „Jumala kuningriik ei tule tähelepanu äratades. Samuti ei öelda: „Vaata, see on siin!” või „Vaata, seal!”, sest Jumala kuningriik on teie keskel.” (Luuka 17:20, 21.)

Mõne meelest viitab Jeesus siin sellele, et kuningriik asub jumalateenijate südames. See ei saa olla tõsi, sest Jeesus räägib variseridega, kelle südames kuningriiki kindlasti pole. Küll aga võib öelda, et see on nende keskel, sest nende juures on tulevane Jumala kuningriigi kuningas Jeesus. (Matteuse 21:5.)

Ilmselt pärast seda, kui variserid lahkuvad, annab Jeesus oma jüngritele kuningriigi tuleku kohta lisateavet. Rääkides enda kohalolekust Jumala kuningriigi kuningana, ta kõigepealt hoiatab neid: „Tuleb aeg, kui te igatsete näha üht Inimesepoja päevadest, aga ei näe.” (Luuka 17:22.) Jeesus näitab, et Inimesepoeg asub Jumala kuningriigi valitsejana ametisse tulevikus. Enne kui see aeg kätte jõuab, võivad mõned tema jüngrid seda pingsalt oodata, kuid nad peavad ootama edasi, kuni saabub Jumala määratud aeg Inimesepoja tulekuks.

Jeesus jätkab: „Inimesed ütlevad teile: „Vaata, seal!” või „Vaata, siin!” Ärge järgnege neile. Sest nagu välk sähvatab üle taeva, ühest äärest teiseni, selline on Inimesepoeg oma päevil.” (Luuka 17:23, 24.) Mille teadmine aitab Jeesuse jüngritel hoiduda järgnemast võltsmessiatele? Jeesus ütleb, et õige messia tulekut võib võrrelda välgusähvatusega, mida on kaugele näha. Tõendid tema kuninglikust kohalolekust on selgelt nähtavad kõigile tähelepanelikele inimestele.

Seejärel tõmbab Jeesus paralleele minevikuga, et kirjeldada, millise hoiakuga on inimesed sel tulevasel ajal. Ta lausub: „Inimesepoja päevil on samamoodi, nagu oli Noa päevil ... Samamoodi oli ka Loti päevil: inimesed sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid ja ehitasid. Aga päeval, mil Lott väljus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ning hävitas nad kõik. Nii on ka Inimesepoja ilmumise päeval.” (Luuka 17:26–30.)

Jeesus ei taha muidugi öelda, et Jumal hävitas Noa ja Loti päevil elanud inimesed lihtsalt sellepärast, et nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid ja ehitasid. Ka Noa ja Lott ning nende pered olid mingil määral hõivatud selliste igapäevaste tegemistega. Kuid teised inimesed olid nendega sedavõrd hõivatud, et  eirasid Jumala tahet ega pannud tähele, mis ajal nad elavad. Seepärast ergutab Jeesus oma jüngreid arvestama Jumala tahtega ning seda innukalt täitma. Niiviisi õpetab Jeesus, kuidas jääda ellu, kui Jumal tulevikus selle pahelise maailma hävitab.

Jüngrid ei tohiks lasta selle maailma asjadel enda tähelepanu kõrvale juhtida. Jeesus ütleb: „Kes on sel päeval katusel, aga kelle asjad on majas, ärgu tulgu alla neid võtma, ja see, kes on põllul, ärgu mingu tagasi oma asjade järele. Tuletage meelde Loti naist!” (Luuka 17:31, 32.) Loti naine muutus soolasambaks.

Kirjeldades edasi, milline on olukord siis, kui Inimesepoeg kuningana valitseb, ütleb Jeesus oma jüngritele: „Sel ööl on kaks ühes voodis, üks võetakse vastu, aga teine jäetakse maha.” (Luuka 17:34.) Seega saavad ühed inimesed pääste, teised aga jäetakse maha: nad kaotavad oma elu.

Jüngrid küsivad: „Kus see sünnib, Isand?” Jeesus vastab: „Kus on korjus, sinna kogunevad kotkad.” (Luuka 17:37.) On neid, kes on nagu kaugelenägevad kotkad. Niisugused Jeesuse jüngrid kogunevad õige messia, Inimesepoja juurde. Sel tulevasel ajal annab Jeesus oma jüngritele vaimutoitu, mis päästab nende elu, kes ilmutavad usku.