Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 5. OSA

Jeesuse hilisem teenistus Jordanist ida pool

„Seal hakkasid paljud temasse uskuma.” (Johannese 10:42)

Jeesuse hilisem teenistus Jordanist ida pool

SELLES OSAS

82. PEATÜKK

Jeesuse teenistus Pereas

Jeesus selgitab oma kuulajatele, mida on tarvis pääste saamiseks teha. Kas tema nõu on ajakohane ka tänapäeval?

83. PEATÜKK

Kutse söömaajale

Ühe variseri pool olles jutustab Jeesus mõistujutu suurejoonelisest õhtusöögist. Mida tähtsat võivad sellest õppida kõik jumalateenijad?

84. PEATÜKK

Mida tähendab olla Jeesuse jünger?

Kristuse jüngriks saamine tähendab suurt vastutust. Jeesus ütleb seda sõnaselgelt. Mõned niinimetatud jüngrid võivad olla tema sõnadest üllatunud.

85. PEATÜKK

Rõõm kahetseva patuse pärast

Variserid ja kirjatundjad heidavad Jeesusele ette lihtrahvaga seltsimist. Jeesus jutustab kaks mõistujuttu, mis näitavad, kuidas Jumal patustesse suhtub.

86. PEATÜKK

Kadunud poeg tuleb tagasi

Mida õpetab Jeesuse mõistujutt kadunud pojast?

87. PEATÜKK

Ole ettenägelik ja tegutse arukalt

Jeesus räägib mõistujutu kavalast ebaausast majapidajast, et õpetada midagi esmapilgul üllatavat.

88. PEATÜKK

Rikka mehe ja Laatsaruse olukord muutub

Jeesuse mõistujutust aitab aru saada see, kui teha kindlaks, keda kaks peamist tegelast tema loos sümboliseerivad.

89. PEATÜKK

Olles teel Juudamaale, õpetab Jeesus Pereas

Ta räägib millestki, mis võib aidata meil andestada isegi neile, kes meie vastu korduvalt eksivad.

90. PEATÜKK

„Ülestõusmine ja elu”

Mida Jeesus mõtles, kui ütles, et need, kes temasse usuvad, „ei sure kunagi”?

91. PEATÜKK

Laatsarus äratatakse surnuist üles

Seda imetegu ei saa kahel põhjusel eitada isegi Jeesuse vastased.

92. PEATÜKK

Kümme pidalitõbist saab terveks, üks on tänulik

Terveks saanud mees pole tänulik mitte ainult Jeesusele, vaid veel kellelegi.

93. PEATÜKK

Inimesepoja ilmumine

Miks võib Kristuse kohalolekut võrrelda välgusähvatusega?

94. PEATÜKK

Vaja on palvetada ja olla alandlik

Mõistujutus ülekohtusest kohtunikust ja lesknaisest rõhutab Jeesus üht tähtsat omadust.

95. PEATÜKK

Abielulahutus ja armastus laste vastu

Miks erineb Jeesuse suhtumine lastesse suuresti jüngrite omast?

96. PEATÜKK

Jeesus vastab rikka noore ülema küsimusele

Mille peale ütleb Jeesus, et kaamelil on kergem minna läbi nõelasilma, kui rikkal pääseda Jumala kuningriiki?

97. PEATÜKK

Mõistujutt viinamäe töölistest

Mis mõttes saavad esimesed viimasteks ja viimased esimesteks?

98. PEATÜKK

Apostlid on jälle tähtsust täis

Jaakobus ja Johannes paluvad endale kuningriigis tähtsat kohta, kuid teistelgi on enese tähtsustamisega probleeme.

99. PEATÜKK

Jeesus tervendab pimedad ja külastab Sakkeust

Mis seletab näilist vastuolu eri evangeeliumide vahel, mis räägivad pimeda mehe tervendamisest Jeeriko lähedal?

100. PEATÜKK

Mõistujutt kümnest miinist

Mida Jeesus mõtles, kui ütles: „Igaühele, kellel on, antakse juurde, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on”?