Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 33. PEATÜKK

Täitub Jesaja prohvetiennustus

Täitub Jesaja prohvetiennustus

MATTEUSE 12:15–21 MARKUSE 3:7–12

  • RAHVAHULK TRÜGIB JEESUSELE PEALE

  • TA VIIB TÄIDE JESAJA PROHVETIENNUSTUSE

Kui Jeesus saab teada, et variserid ja Herodese pooldajad plaanivad teda tappa, läheb ta jüngritega Galilea mere äärde. Tema juurde koguneb suur hulk rahvast kõikvõimalikest kohtadest: Galileast, rannikulinnadest Tüürosest ja Siidonist, ida poolt Jordani jõge, Jeruusalemmast ja kaugemal lõunas asuvast Idumeast. Jeesus teeb paljud inimesed terveks. Seetõttu hakkavad ta ümber tunglema need, kes põevad raskeid haigusi. Nad ei oota, et Jeesus neid puudutaks, vaid püüavad teda ise puudutada. (Markuse 3:9, 10.)

Kuna rahvast on murdu, palub Jeesus oma jüngritel ühe väikse paadi valmis panna, et ta võiks kaldast eemale sõuda ja inimesed talle peale ei trügiks. Samuti saab ta neid paadist õpetada või sõita piki kallast mujale, et teisigi aidata.

Jünger Matteus märgib, et Jeesuse tegevusega läheb täide see, „mida Jumal oli öelnud prohvet Jesaja kaudu”. (Matteuse 12:17.) Millise prohvetiennustuse Jeesus täide viib?

„See on mu teenija, kelle ma olen valinud, mu armas, kellest mul on hea meel. Ma panen tema peale oma vaimu ja tema selgitab rahvaile, mis on õigus. Ta ei tülitse ega karju ja tema häält ei kuulda peatänavail. Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki, hõõguvat tahti ei kustuta ära, kuni ta paneb õiguse võidutsema. Tema nimele loodavad rahvad.” (Matteuse 12:18–21; Jesaja 42:1–4.)

See armas teenija, kellest Jumalal on hea meel, on muidugi Jeesus. Ta selgitab, milline on tõeline õigus, mida väärad usulised pärimused on ähmastanud. Variserid rakendavad Jumala seadust õigusvastaselt ja omatahtsi ning seetõttu ei ulata nad hingamispäeval abikätt isegi haigele inimesele. Õpetades Jumala õigust ja tõendades, et tema peal on Jumala vaim, vabastab Jeesus inimesed õigusvastaste pärimuste koorma alt. Sellepärast tahavadki usujuhid teda tappa. Kui kahetsusväärne!

Mida tähendab see, et „ta ei tülitse ega karju ja tema häält ei kuulda peatänavail”? Jeesus keelab neid, keda ta on tervendanud, ja deemoneid, „et nad ei räägiks, kes ta on”. (Markuse 3:12.) Ta ei soovi, et teda tänavail kärarikkalt reklaamitaks või et inimesed kuuleksid temast kuulujuttude vahendusel, mis suust suhu liikudes tihtipeale moonduvad.

 Lisaks viib Jeesus oma lohutavat sõnumit neile, kes on justkui rudjutud pilliroog, neile, kes on eluraskustes paindunud ja jalge alla tallatud. Nad on nagu hõõguv taht, mis on kustumas. Jeesus ei murra katki rudjutud pilliroogu ega kustuta ära hõõguvat, suitsevat tahti. Selle asemel ülendab ta alandlikke hellalt ja armastavalt. Rahvad võivad tõepoolest Jeesusele loota.