Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 52. PEATÜKK

Tuhanded toidetakse mõne leiva ja kalaga

Tuhanded toidetakse mõne leiva ja kalaga

12 apostlit on kuulutanud igal pool Galileas ning annavad nüüd Jeesusele teada kõigest, mida nad on teinud ja õpetanud. Mõistagi on nad väsinud. Ent tulijaid ja minejaid on nii palju, et neil pole mahti süüagi. Seepärast ütleb Jeesus: „Tulge kõrvalisse paika, et saaksime olla omaette ja veidi puhata.” (Markuse 6:30, 31.)

Nad astuvad ilmselt Kapernauma ligidal paati ja sõidavad Betsaidast mööda ühte kõrvalisse paika Galilea mere teisel kaldal. Kuid mõned näevad neid lahkumas ja paljud teised kuulevad sellest. Kõik need inimesed jooksevad piki kallast edasi ja on paadil vastas, kui see randub.

Paadist välja astudes näeb Jeesus suurt hulka inimesi ning tal hakkab neist kahju, sest nad on nagu lambad, kel pole karjast. Ta hakkab neile kuningriigi kohta „paljusid asju õpetama”. (Markuse 6:34.) Samuti teeb ta terveks need, kes seda vajavad. (Luuka 9:11.) Mõne aja pärast ütlevad jüngrid talle: „See on kõrvaline paik ja aeg on juba hiline. Saada inimesed ära, et nad läheksid küladesse endale süüa ostma.” (Matteuse 14:15.)

Jeesus vastab: „Neil pole vaja ära minna. Andke teie neile süüa.” (Matteuse 14:16.) Ehkki Jeesus teab, mida ta kavatseb teha, küsib ta Filippuselt tema proovilepanemiseks: „Kust me ostame leiba, et rahvas süüa saaks?” Filippus on õige inimene, kelle käest seda küsida, kuna ta on pärit lähedal asuvast Betsaidast. Ent kõigile leiva ostmine poleks mõeldav. Kohal on umbes 5000 meest. Kui arvestada ka naisi ja lapsi, võib selle arvu korrutada kahega. Filippus kostab: „Isegi 200 denaari eest [denaar on üks päevapalk] ostetud leibadest ei jätkuks, et igaüks natukenegi saaks.” (Johannese 6:5–7.)

Ehk selleks, et näidata, kui võimatu on kõiki inimesi toita, ütleb Andreas: „Siin on üks poiss, kellel on viis odraleiba ja kaks väikest kala. Kuid mis saab sellest nii paljudele?” (Johannese 6:9.)

On kevadine aeg vahetult enne 32. aasta paasapüha. Mäenõlval haljendab lopsakas rohi. Jeesus palub oma jüngritel öelda inimestele, et nad viiekümne ja saja kaupa maha istuksid. Ta võtab viis leiba ja kaks kala ning tänab Jumalat. Seejärel murrab ta leivad tükkideks ja jaotab kalad. Jeesus annab need jüngritele, kes need omakorda rahvale jagavad. Hämmastaval kombel saavad kõik kõhu täis!

Hiljem ütleb Jeesus oma jüngritele: „Korjake ülejäänud palukesed kokku, et midagi raisku ei läheks!” (Johannese 6:12.) Seda tehes saavad nad 12 korvitäit palukesi.