Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 20. PEATÜKK

Teine imetegu Kaanas

Teine imetegu Kaanas

MARKUSE 1:14, 15 LUUKA 4:14, 15 JOHANNESE 4:43–54

  • JEESUS KUULUTAB, ET JUMALA KUNINGRIIK ON LÄHEDAL

  • TA TERVENDAB POISI KAUGE MAA TAGANT

Olnud kaks päeva Samaarias, naaseb Jeesus paika, kus ta üles kasvas. Ta on Juudamaal laialdaselt kuulutustööd teinud, kuid nüüd Galileasse tagasi pöördudes ei tule ta sinna puhkama. Selle asemel asub ta oma kodukandis veelgi rohkem kuulutustööd tegema. Jeesus ei oota seal kuigi sooja vastuvõttu. Seda on näha tema sõnadest „Prohvetit ei austata tema kodumaal”. (Johannese 4:44.) Jeesuse jüngrid ei jää temaga, vaid lähevad tagasi koju oma perekonna ja endise ameti juurde.

Millist sõnumit Jeesus kuulutama hakkab? Ta ütleb: „Jumala kuningriik on lähedal. Kahetsege oma patte ja uskuge heasse sõnumisse!” (Markuse 1:15.) Kuidas galilealased sellesse suhtuvad? Tegelikult võtavad paljud neist Jeesuse hästi vastu ja austavad teda. Ent nad ei usu temasse vaid sõnumi pärast, mida ta kuulutab. Osa galilealasi oli mõned kuud tagasi paasapüha ajal Jeruusalemmas ja nägi, missuguseid suuri tunnustähti Jeesus seal tegi. (Johannese 2:23.)

Kust alustab Jeesus oma ulatuslikku teenistust Galileas? Tõenäoliselt Kaanast, kus ta varem ühel pulmapeol vee veiniks muutis. Kui Jeesus on teist korda Kaanas, kuuleb ta, et üks poiss on väga haige, lausa suremas. Poisi isa töötab ametnikuna kuningas Herodes Antipase juures, kes lasi Ristija Johannese pea maha raiuda. Saanud kuulda, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Kaanasse, võtab ametnik tema leidmiseks ette reisi oma kodulinnast Kapernaumast. Murest murtud mees käib Jeesusele peale: „Isand, tule, enne kui mu laps sureb.” (Johannese 4:49.)

Jeesus üllatab meest oma vastusega, kui ütleb: „Asu teele, su poeg elab.” (Johannese 4:50.) Herodese ametnik usub Jeesuse sõnu ja asub koduteele. Teel kohtab ta oma orje, kes talle vastu ruttavad. Neil on talle suurepärane uudis: tema poeg on elus ja tal on juba parem. Mees uurib neilt, millal poisil parem hakkas, et olukorrast tervikpilti saada.

„Tal läks palavik ära eile seitsmendal tunnil,” vastavad orjad. (Johannese 4:52.)

Ametnik adub, et see juhtus selsamal tunnil, kui Jeesus ütles: „Su poeg elab.” Pärast seda saavad mehest, kes on piisavalt jõukas, et orje pidada, ning tema perest Kristuse jüngrid.

Niisiis on Kaana saanud paigaks, kus Jeesus on teinud kaks imet: kõigepealt muutis ta vee veiniks ja siis tervendas ühe poisi umbes 25 kilomeetri kauguselt. Muidugi pole need tema ainsad imeteod. Kuid see teine imetegu on oluline seepärast, et see tähistab tema naasmist Galileasse. Ilmselgelt on ta prohvet, kel on Jumala heakskiit. Mil määral austatakse teda aga tema kodukandis?

See saab ilmsiks, kui Jeesus pöördub koju Naatsaretti. Mis teda seal ees ootab?