Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 23. PEATÜKK

Jeesus teeb Kapernaumas suuri tegusid

Jeesus teeb Kapernaumas suuri tegusid

MATTEUSE 8:14–17 MARKUSE 1:21–34 LUUKA 4:31–41

  • JEESUS AJAB ÜHEST MEHEST VÄLJA DEEMONI

  • JEESUS TERVENDAB PEETRUSE ÄMMA

Jeesus on palunud neljal jüngril – Peetrusel, Andreasel, Jaakobusel ja Johannesel – hakata inimesepüüdjateks. Hingamispäeval lähevad nad kõik koos Kapernauma sünagoogi. Jeesus õpetab seal ja jällegi on inimesed tema õpetusviisist hämmastunud. Ta õpetab neid nagu see, kel on mõjuvõimu, mitte nagu kirjatundjad.

Sel hingamispäeval on sünagoogis kohal ka üks deemonist vaevatud mees. Ta karjub sealsamas valju häälega: „Mis sa meist tahad, naatsaretlane Jeesus? Kas sa tulid meid hävitama? Ma tean hästi, kes sa oled – Jumala Püha!” Jeesus sõitleb deemonit, kelle võimuses mees on, ja ütleb: „Ole vait ja tule temast välja!” (Markuse 1:24, 25.)

Seepeale paiskab kuri vaim mehe maha, tuues ta peale krambihoo, ning röögib valju häälega. Siiski tuleb deemon mehest välja, „tegemata talle kahju”. (Luuka 4:35.) Sünagoogis olevad inimesed on imestunud. „Mis see küll on?” küsivad nad. „Tal on võim käsutada isegi rüvedaid vaime ja need kuuletuvad talle.” (Markuse 1:27.) Uudis sellest imeteost levib üle kogu Galilea.

Pärast sünagoogist lahkumist läheb Jeesus oma jüngritega Siimoni ehk Peetruse juurde. Peetruse ämm on väga haige ja tal on kõrge palavik. Jeesusel palutakse teda aidata. Ta läheb Peetruse ämma juurde, võtab tal käest kinni ja aitab ta üles. Sedamaid saab naine tervise tagasi ning asub Jeesusele ja temaga kaasas olevatele jüngritele toitu valmistama.

Päikseloojangu aegu hakkab kõikjalt Peetruse maja juurde inimesi saabuma, kaasas haiged. Varsti on neid nii palju, et jääb mulje, nagu oleks kogu linn ukse ette kogunenud. Miks nad sinna tulevad? Nad otsivad haigustele ravi. Õigupoolest tuuakse Jeesuse juurde kõik, kes kannatavad mitmesuguste haiguste käes. Jeesus paneb käed nende peale ja teeb nad terveks. (Luuka 4:40.) Ta tervendab kõik haiged, ükskõik mis tõve all nad ka ei kannataks, just nagu on ennustatud. (Jesaja 53:4.) Ta pakub kergendust neilegi, kelle üle deemonid on võimust võtnud. Kui kurjad vaimud inimestest välja tulevad, kisendavad nad: „Sina oled Jumala poeg!” (Luuka 4:41.) Nad teavad, et Jeesus on messias. Kuid Jeesus sõitleb neid ega luba neil enam rääkida, sest ta ei taha, et deemonid jätaks mulje, nagu nad teeniksid tõelist Jumalat.