Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 38. PEATÜKK

Johannes tahab kinnitust, et Jeesus on messias

Johannes tahab kinnitust, et Jeesus on messias

MATTEUSE 11:2–15 LUUKA 7:18–30

  • RISTIJA JOHANNES KÜSIB, KAS JEESUS ON MESSIAS

  • JEESUS KÕNELEB JOHANNESEST KIITVALT

Ristija Johannes on umbes aasta vangis olnud. Ometi kuuleb ta Jeesuse imetegudest. Kujuta ette, mida Johannes tunneb, kui tema jüngrid räägivad talle, et Jeesus äratas Nainis surnuist üles ühe lese poja. Johannes tahab Jeesuse enda käest kuulda, mida see kõik tähendab. Niisiis kutsub ta kaks jüngrit enda juurde, et nad läheksid Jeesuselt küsima: „Kas sina oled see, kes pidi tulema, või peame ootama kedagi teist?” (Luuka 7:19.)

See küsimus võib näida kummaline. On ju Johannes Jumalale ustav mees, kes umbes kaks aastat tagasi Jeesuse ristis. Tol korral nägi ta, kuidas Jumala vaim laskus Jeesuse peale, ja ta kuulis Jumala heakskiitvaid sõnu. Meil pole põhjust arvata, et Johannese usk on nõrgaks jäänud. Kui see nii oleks, ei kõneleks Jeesus Johannesest nõnda kiitvalt, nagu ta seda kohe teeb. Miks laseb siis Johannes Jeesuselt midagi sellist küsida, kui tal pole mingeid kõhklusi?

Ehk soovib Johannes kuulda Jeesuse kinnitust selle kohta, et too on messias. See annaks vangis virelevale Johannesele jõudu. Ilmselt on tema küsimusega seotud veel muudki. Ta on tuttav Piibli ennustustega, mis näitavad, et Jumala võitust saab kuningas ja vabastaja. Ent palju kuid pärast Jeesuse ristimist on Johannes vangis. Ta tahab teada, kas tuleb keegi teine, kes on justkui Jeesuse mantlipärija ja kes teeb kõike seda, mida messias pidi ennustuste kohaselt tegema.

Selle asemel et Johannese jüngritele otsesõnu öelda: „Loomulikult olen mina see, kes pidi tulema”, tõendab Jeesus, et tal on Jumala toetus, tervendades palju inimesi igasugustest haigustest. Seejärel lausub ta neile: „Minge ja teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete: pimedad näevad ja jalust vigased kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad, surnud äratatakse üles ja vaestele kuulutatakse head sõnumit.” (Matteuse 11:4, 5.)

Johannes võib küsimust esitades oodata, et Jeesus teeb senisest midagi rohkemat ja ehk vabastab ta vanglast. Jeesus aga annab Johannesele mõista, et see ei peaks ootama midagi enamat tema praegustest imetegudest.

Kui Johannese jüngrid lahkuvad, kinnitab Jeesus rahvale, et Johannes on palju enamat kui prohvet. Ta on Jehoova saadik, kellest räägitakse tekstis Malaki 3:1. Samuti on ta prohvet Eelija, nagu on ennustatud kirjakohas Malaki 4:5, 6. Jeesus selgitab: „Ma kinnitan teile, et naistest sündinute seast pole tõusnud suuremat kui Ristija Johannes, ent väikseim taeva kuningriigis on temast suurem.” (Matteuse 11:11.)

Jeesuse sõnad „Väikseim taeva kuningriigis on temast suurem” näitavad, et Johannes ei saa taeva kuningriiki. Johannes valmistas ette Jeesuse tee, kuid sureb enne, kui Kristus avab tee taevasse. (Heebrealastele 10:19, 20.) Ta on Jumala ustav prohvet ning temast saab Jumala kuningriigi maine alam.