Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 63. PEATÜKK

Jeesus räägib patustamisest

Jeesus räägib patustamisest

MATTEUSE 18:6–20 MARKUSE 9:38–50 LUUKA 9:49, 50

  • NÕUANDED PATUSTAMISEST HOIDUMISE KOHTA

  • MIDA TEHA, KUI VEND PATUSTAB

Jeesus on just selgitanud, millise hoiakuga peaksid tema järelkäijad olema. Neil tuleks olla nagu lapsed, kes on alandlikud ja kel pole mingit erilist positsiooni. Jüngrid peaksid sellised lapsed tema pärast vastu võtma ning seeläbi võtma vastu ka Jeesuse. (Matteuse 18:5.)

Kuna apostlid vaidlesid hiljaaegu selle üle, kes neist on suurim, võivad nad Jeesuse sõnadesse suhtuda kui noomitusse. Nüüd teeb Johannes juttu millestki muust, mis on äsja toimunud: „Me nägime üht meest sinu nimel deemoneid välja ajamas ja me püüdsime teda takistada, sest ta ei käi koos meiega sinu järel.” (Luuka 9:49.)

Ehk arvab Johannes, et vaid apostlitel on voli teisi tervendada ja inimestest deemoneid välja ajada. Kui nii, siis kuidas õnnestub sel juudi mehel kurje vaime välja ajada? Näib, et Johannese meelest ei tohiks see mees teha vägevaid tegusid, kuna ta ei käi ühes Jeesuse ja apostlitega.

Jeesuse vastus üllatab Johannest. Ta ütleb: „Ärge takistage teda, sest pole kedagi, kes teeks minu nimel mõne vägeva teo ja kohe seejärel räägiks minust halba. Kes ei ole meie vastu, on meie poolt. Kes annab teile juua kruusitäie vett sellepärast, et te olete Kristuse järelkäijad, ma kinnitan teile, see ei jää ilma oma tasust.” (Markuse 9:39–41.)

Sel mehel pole praegu tarvis Kristuse järel käia, et tema poolel olla. Kristlikku kogudust pole veel rajatud. Niisiis ei tee see, et mees Jeesusest eraldi tegutseb, temast veel tõe vastast või usutaganejat. Ilmselgelt usub mees Jeesusesse ning Jeesuse sõnadest nähtub, et ta ei jää ilma oma tasust.

Teisalt oleks tõsine asi see, kui mees patustaks apostlite sõnade ja tegude tõttu. Jeesus märgib: „Kes paneb patustama ühe neist väikestest, kes usuvad, sellele oleks parem, et tema kaela seotaks veskikivi ja ta heidetaks merre.” (Markuse 9:42.) Seejärel ütleb Jeesus, et tema järelkäijad peaksid loobuma isegi millestki nii väärtuslikust nagu käsi, jalg või silm, kui see paneb neid pattu tegema. Parem on millestki sellisest ilma jääda ja pääseda Jumala kuningriiki kui seda alles hoida ning sattuda Gehennasse (Hinnomi oru kreekakeelne nimi). Apostlid on tõenäoliselt näinud seda Jeruusalemma lähedal asuvat orgu, kus põletatakse prügi. Seega mõistavad nad, et see sümboliseerib igavest hävingut.

Samuti hoiatab Jeesus: „Vaadake, et te ei põlgaks ühtki neist väikestest, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati mu taevase isa palet.” Kui kallid on niisugused väikesed tema isale? Jeesus räägib mehest, kel on sada lammast, kuid kes kaotab ühe neist. See  mees jätab need üheksakümmend üheksa, et minna otsima üht kadunud lammast, ja kui ta tema leiab, on tal temast rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksast. Jeesus lisab: „Mu isa, kes on taevas, ei taha, et ükski neist väikestest hukkuks.” (Matteuse 18:10, 14.)

Võimalik, et Jeesus peab silmas apostlite omavahelist vaidlust selle üle, kes neist on suurim, kui ta kutsub neid üles: „Olgu teil soola enestes ja pidage omavahel rahu.” (Markuse 9:50.) Sool teeb toidu maitsvamaks. Kui kasutada sõna „sool” ülekantud tähenduses, võib öelda, et see teeb meie sõnad meeldivamaks ning aitab niiviisi hoida rahu, mida vaidlemisega ei saavuta. (Koloslastele 4:6.)

Vahel kerkib mõni suur probleem ning Jeesus ütleb, kuidas sellisel juhul toimida. „Kui su vend patustab su vastu,” sõnab ta, „siis mine ja räägi talle nelja silma all, milles ta on eksinud. Kui vend sind kuulda võtab, oled sa tema tagasi võitnud.” Mida teha, kui ta sind kuulda ei võta? Jeesus annab nõu: „Siis kutsu endaga kaasa veel üks või kaks, et kõike kinnitaks oma sõnaga kaks või kolm tunnistajat.” Kui ka see ei aita, tuleb neil asjast rääkida kogudusele (kogudust esindavatele vanematele, kes langetavad seejärel otsuse). Mis saab, kui patustaja ikka ei kuula? Jeesus ütleb: „Siis olgu ta sinu silmis nagu mittejuut või maksukoguja.” Selliste inimestega juudid läbi ei käi. (Matteuse 18:15–17.)

Koguduse ülevaatajad peavad Jumala Sõna järgima. Kui nad leiavad, et inimene on süüdi ja teda tuleb distsiplineerida, on nende otsus „juba kinni seotud taevas”. Ent kui ta leitakse olevat süütu, on see „lahti päästetud taevas”. Need juhendid osutuvad väärtuslikuks, kui hiljem rajatakse kristlik kogudus. Jeesus ütleb selliste arutelude kohta: „Kus kaks või kolm on koos minu nimel, seal olen mina nende keskel.” (Matteuse 18:18–20.)