Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 32. PEATÜKK

Mis on hingamispäeval lubatud?

Mis on hingamispäeval lubatud?

MATTEUSE 12:9–14 MARKUSE 3:1–6 LUUKA 6:6–11

  • JEESUS TERVENDAB HINGAMISPÄEVAL HAIGE MEHE KÄE

Ühel teisel hingamispäeval läheb Jeesus sünagoogi, mis ilmselt asub Galileas. Seal näeb ta meest, kelle parem käsi on kuivetunud. (Luuka 6:6.) Kirjatundjad ja variserid jälgivad Jeesust teraselt. Miks? See tuleb ilmsiks siis, kui nad küsivad: „Kas hingamispäeval on lubatud tervendada?” (Matteuse 12:10.)

Juudi usujuhtide arvates tohib hingamispäeval haigele abi anda vaid siis, kui tema elu on ohus. Näiteks ei ole hingamispäeval lubatud panna paika murdunud luud ega siduda nikastunud jäset, kuna see pole vajalik elu päästmiseks. Ilmselgelt ei lähe kirjatundjatele ja variseridele korda selle armetu mehe kannatused, kui nad Jeesusele küsimuse esitavad. Nad püüavad hoopis leida ettekäänet Jeesuse hukkamõistmiseks.

Jeesus teab aga, et neil on asjast moondunud pilt. Ta mõistab, et nende suhtumine seadusse, mis keelab hingamispäeval tööd teha, on äärmuslik ja pühakirjaga vastuolus. (2. Moosese 20:8–10.) Jeesust on varemgi alusetult kritiseeritud tema heategude pärast. Nüüd muutub olukord pinevaks, sest Jeesus ütleb kuivetunud käega mehele: „Tõuse püsti ja tule siia keskele.” (Markuse 3:3.)

Pöördudes kirjatundjate ja variseride poole, sõnab Jeesus: „Kui teil on üks lammas ja see kukub hingamispäeval auku, kas te siis ei haara temast kinni ega tõmba teda välja?” (Matteuse 12:11.) Kuna lammas on tuluallikas, ei jätaks nad teda järgmise päevani auku. See võiks vahepeal surra ja nii kannataksid nad kahju. Pealegi seisab pühakirjas: „Õige hoolitseb oma loomade eest.” (Õpetussõnad 12:10.)

Jeesus märgib tabavalt: „Kui palju väärtuslikum on inimene võrreldes lambaga! Seega on hingamispäeval lubatud küll head teha.” (Matteuse 12:12.) Niisiis ei rikuks Jeesus meest tervendades hingamispäeva. Usujuhid ei suuda sellist loogilist ja südamlikku mõttekäiku kuidagi ümber lükata. Nad on lihtsalt sõnatud.

Täis nördimust, aga ka muret usujuhtide eksliku mõtteviisi pärast, silmitseb Jeesus neid ja ütleb mehele: „Siruta käsi välja.” (Matteuse 12:13.) Niipea kui mees sirutab oma kuivetunud käe välja, saab see terveks. Muidugi rõõmustab mees selle üle väga, ent mida teevad need, kes üritavad Jeesust nurka suruda?

Selle asemel et mehe käe tervekssaamise üle rõõmustada, lähevad variserid välja ja hakkavad „jalamaid Herodese pooldajatega salaplaani sepitsema, et ta [Jeesus] ära tappa”. (Markuse 3:6.) Herodese pooldajateks nimetatakse erakonda, millesse kuulub tõenäoliselt ka saduseride usulahu liikmeid. Üldiselt on saduserid ja variserid üksteisega vaenujalal, kuid nüüd Jeesusele vastupanu osutades on nad üksmeelsed.