Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 27. PEATÜKK

Matteus saab Jeesuse järelkäijaks

Matteus saab Jeesuse järelkäijaks

MATTEUSE 9:9–13 MARKUSE 2:13–17 LUUKA 5:27–32

  • JEESUS KUTSUB ENDALE JÄRGNEMA MAKSUKOGUJA MATTEUSE

  • TA LÄVIB PATUSTEGA, ET NEID AIDATA

Pärast halvatu tervendamist jääb Jeesus mõneks ajaks Kapernauma kanti Galilea mere äärde. Jällegi tulevad rahvahulgad tema juurde ning ta asub neid õpetama. Edasi minnes märkab Jeesus tollihoones istumas Matteust, keda nimetatakse ka Leeviks. Jeesus esitab talle erilise kutse: „Järgne mulle!” (Matteuse 9:9.)

Arvatavasti on Matteus juba veidi tuttav Jeesuse õpetuste ja sealkandis tehtud tegudega, nagu olid ka Peetrus, Andreas, Jaakobus ja Johannes. Nagu nemadki, võtab Matteus otsekohe Jeesuse kutse vastu. Oma nime kandvas evangeeliumis ütleb ta enda kohta: „See tõusis ja järgneski talle [Jeesusele].” (Matteuse 9:9.) Niisiis loobub Matteus maksukoguja ametist ja hakkab Jeesuse jüngriks.

Hiljem korraldab Matteus oma majas suure pidusöögi, võib-olla selleks, et Jeesust kutse eest tänada. Kes veel on sinna tulnud peale Jeesuse ja tema jüngrite? Kohal on ka mitmed Matteuse endised ametivennad – teised maksukogujad. Nad koguvad makse vihatud Rooma valitsusele. Näiteks võtavad nad maksu sadamasse saabuvatelt laevadelt, tähtsamatel teedel liikuvatelt karavanidelt ning importkaupadelt. Kuidas juudid maksukogujatesse üldiselt suhtuvad? Inimesed põlgavad neid, kuna sageli nõuavad nad rohkem raha, kui tegelik maksumäär ette näeb. Samuti on peol patused, inimesed, kelle kohta teatakse, et nad ei ela Jumalale meelepärast elu. (Luuka 7:37–39.)

Ennast täis variserid, kes näevad sellel peol Jeesust koos niisuguste inimestega, küsivad tema jüngritelt: „Miks teie õpetaja sööb koos maksukogujate ja patustega?” (Matteuse 9:11.) Jeesus kuuleb seda pealt ja vastab: „Arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged. Minge ja mõelge järele, mida tähendavad sõnad „Ma tahan halastust, mitte ohvrit”. Sest ma pole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid.” (Matteuse 9:12, 13; Hoosea 6:6.) Variserid on silmakirjalikud, kui nimetavad Jeesust õpetajaks. Ometi oleks neil temalt nii mõndagi õppida.

Tõenäoliselt on Matteus kutsunud maksukogujad ja patused oma koju, et nad võiksid Jeesust kuulata ja saada usuliselt terveks. (Markuse 2:15.) Jeesus soovib neid aidata, et nad võiksid parandada oma suhteid Jumalaga. Erinevalt variseridest, kes arvavad endast liiga palju, ei põlga Jeesus niisuguseid inimesi. Selle asemel on ta kaastundlik ja halastav. Niisiis sobib ta kõigi nende arstiks, kes on usuliselt haiged.

See, et Jeesus halastab maksukogujate ja patuste peale, ei tähenda, et ta nende patud heaks kiidab. Ta on hoopis nende vastu hellasüdameline, nagu ta on olnud ka füüsiliselt haigete vastu. Meenuta näiteks juhtumit, kui Jeesus puudutas kaastundlikult pidalitõbist ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!” (Matteuse 8:3.) Kas meie ei peaks püüdma olla sama halastavad ja aitama abivajajaid, pakkudes neile eeskätt usulist abi?