Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 51. PEATÜKK

Mõrv sünnipäevapeol

Mõrv sünnipäevapeol

MATTEUSE 14:1–12 MARKUSE 6:14–29 LUUKA 9:7–9

  • HERODES LASEB RISTIJA JOHANNESE PEA MAHA RAIUDA

Jeesuse apostlid teevad Galileas kuulutustööd. Kuid sellel, kes Jeesuse tulekut ette kuulutas, niisugust vabadust pole. Ristija Johannes on olnud vangis juba peaaegu kaks aastat.

Johannes ütles avalikult, et kuningas Herodes Antipasel polnud õigust oma poolvenna Filippuse abikaasat Herodiast endale naiseks võtta. Herodes oli lahutanud oma esimesest naisest, et Herodiasega abielluda. Moosese seaduse järgi, mida ta väidab end täitvat, on nende abielu puhul tegu abielu- ja seadusrikkumisega. Johannese kriitika peale lasi Herodes, võib-olla Herodiase õhutusel, Johannese vangi panna.

Herodes ei tea, mida Johannesega peale hakata, kuna Johannest peetakse prohvetiks. (Matteuse 14:5.) Herodias pole aga sugugi nõutu. Ta kannab Johannese peale vimma ja otsib koguni võimalust teda tappa. (Markuse 6:19.) Viimaks see võimalus avanebki.

Veidi enne 32. aasta paasapüha korraldab Herodes oma sünnipäeva puhul uhke pidusöögi. Kutsutud on kõik Herodese kõrged ametnikud ja väepealikud ning Galilea tähtsaimad inimesed. Peo ajal tuleb sisse Herodiase ja tema eksabikaasa Filippuse tütar Saloome, et külalistele tantsida. Mehed on tema esinemisest lummatud.

Herodesele meeldib tema kasutütre tants nii väga, et ta ütleb talle: „Küsi minult, mida sa vaid tahad, ja ma annan sulle.” Ta koguni vannub: „Ükskõik, mida sa minult küsid, seda ma annan sulle, kasvõi poole oma kuningriigist!” Saloome läheb välja oma ema juurde ja pärib: „Mida ma peaksin küsima?” (Markuse 6:22–24.)

Lõpuks on käes hetk, mida Herodias on pikisilmi oodanud. „Ristija Johannese pea,” vastab ta kõhklemata. Sedamaid kiirustab Saloome tagasi Herodese juurde ja teatab oma soovi: „Ma tahan, et sa otsekohe annaksid mulle vaagnal Ristija Johannese pea.” (Markuse 6:24, 25.)

See palve kurvastab Herodest väga, kuid tema külalised on kuulnud ta vannet Saloomele. Olgugi et vande täitmine tähendaks süütu mehe mõrvamist, seaks selle murdmine ta halba valgusse. Niisiis saadab Herodes ühe ihukaitsja vanglasse, andes talle õõvastava ülesande. Peagi naaseb ihukaitsja vaagnaga, millel on Johannese pea. Ta ulatab vaagna Saloomele, kes viib selle oma emale.

Kui Johannese jüngrid sellest kuulevad, tulevad nad, võtavad tema surnukeha ning matavad selle. Seejärel teatavad nad juhtunust Jeesusele.

Hiljem, kui Herodes kuuleb, et Jeesus tervendab inimesi ja ajab neist deemoneid välja, lööb ta kartma. Ta mõtleb, kas mees, kes niisuguseid tegusid teeb, on tegelikult surnuist üles äratatud Ristija Johannes. (Luuka 9:7.) Seetõttu ihkab Herodes Antipas Jeesust näha. Kuid mitte selleks, et kuulata Jeesuse õpetusi. Ta soovib hoopis teada saada, kas tema kartustel on alust.