Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 49. PEATÜKK

Kuulutustöö Galileas ja väljaõpe apostlitele

Kuulutustöö Galileas ja väljaõpe apostlitele

MATTEUSE 9:35–10:15 MARKUSE 6:6–11 LUUKA 9:1–5

  • JEESUS KÄIB GALILEA TAAS LÄBI

  • TA SAADAB APOSTLID KUULUTUSTÖÖLE

Jeesus on umbes kaks aastat hoogsalt kuulutanud. Kas ta võtab nüüd aja maha ja tõmbab veidi hinge? Vastupidi, Jeesus laiendab oma tegevust ning käib läbi kõik Galilea linnad ja külad, õpetab sünagoogides, kuulutab head sõnumit kuningriigist ning teeb inimesi terveks igasugustest haigustest ja hädadest. (Matteuse 9:35.) Nähtu veenab Jeesust selles, et kuulutustööd peab tegema veel laialdasemalt. Ent kuidas seda teha?

Ringi käies märkab Jeesus, et inimesed vajavad abi ja lohutust, mida tõde pakub. Nad on vaevatud ja vintsutatud nagu lambad, kel pole karjast. Tal hakkab neist kahju ja ta ütleb oma jüngritele: „Lõikustööd on palju, aga töötegijaid vähe. Seepärast paluge lõikuse isandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele.” (Matteuse 9:37, 38.)

Jeesus teab, mida teha. Ta kutsub enda juurde 12 apostlit ja moodustab neist kuus kuulutajate paari. Seejärel annab ta neile selged juhendid: „Ärge astuge teiste rahvaste juurde viivale teele ega minge ühtegi samaarlaste linna, vaid minge Iisraeli soo eksinud lammaste juurde. Minnes kuulutage: „Taeva kuningriik on lähedal!”” (Matteuse 10:5–7.)

Kuningriik, millest neil tuleb rääkida, on seesama kuningriik, mida Jeesus mainis siis, kui ta õpetas jüngreid palvetama. Taeva kuningriik on lähedal selles mõttes, et kohal on Jumala määratud kuningas Jeesus Kristus. Mis tõendab aga, et tema jüngrid esindavad seda kuningavalitsust?  Jeesus annab neile väe tervendada haigeid ja koguni äratada üles surnuid. Nad peavad seda kõike tegema tasuta. Millest siis apostlid elavad? Mida nad söövad?

Jeesus ütleb jüngritele, et nad ei pea selle kuulutustööretke ajal selliste asjade pärast muretsema. Neil pole tarvis varuda oma kukrusse kulda, hõbedat ega vaske. Neil ei ole vaja kaasa võtta isegi toidupauna, lisarõivast ega teist sandaalipaari. Miks? Jeesus kinnitab neile: „Töötegija on oma toidu ära teeninud.” (Matteuse 10:10.) Inimesed, kes hindavad nende sõnumit, aitavad jüngrite põhivajaduste eest hoolitseda. Jeesus sõnab: „Kuhu majja te sisse astute, sinna jääge, kuni te sealt kandist lahkute.” (Markuse 6:10.)

Jeesus annab neile juhendid ka selle kohta, kuidas inimestele kuningriigist rääkida. Ta lausub: „Majja sisenedes tervitage majarahvast. Kui see maja on seda väärt, tulgu selle peale rahu, mida te sellele soovite, aga kui see maja pole seda väärt, tulgu teie rahu tagasi teie peale. Kus teid vastu ei võeta ega kuulata, sealt majast või linnast välja minnes raputage tolmgi oma jalgadelt.” (Matteuse 10:12–14.)

Jeesuse sõnul võib juhtuda nii, et terve linn või küla põlgab nende sõnumit. Mis sellist kohta ees ootab? Jeesus annab teada, et selle paiga kohta langetatakse range kohtuotsus. Ta ütleb: „Ma kinnitan teile, et Soodoma- ja Gomorramaal on kohtupäeval kergem kui sellel linnal.” (Matteuse 10:15.)