Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 24. PEATÜKK

Tegevuse laiendamine Galileas

Tegevuse laiendamine Galileas

MATTEUSE 4:23–25 MARKUSE 1:35–39 LUUKA 4:42, 43

  • JEESUS KÄIB KOOS OMA NELJA JÜNGRIGA GALILEA LÄBI

  • TEMA KUULUTUSTÖÖ JA MUUD TEOD SAAVAD LAIALDASELT TEATAVAKS

Jeesusel, kes on koos oma nelja jüngriga Kapernaumas, on olnud tihe päev. Õhtul toovad linnaelanikud tema juurde haiged, et ta need terveks teeks. Jeesus pole saanud kuigipalju aega omaette olla.

Järgmise päeva varahommikul, kui on veel pime, tõuseb Jeesus üles ja läheb välja. Ta leiab kõrvalise paiga, kus segamatult oma taevase isaga palves rääkida. Kuid Jeesus ei saa kaua omaette olla. Kui Peetrus ja need, kes on koos temaga, märkavad, et Jeesust pole, hakkavad nad teda otsima. Võib-olla on Peetrus selles eestvedajaks, sest Jeesus on tema külaline. (Markuse 1:36; Luuka 4:38.)

Kui nad Jeesuse üles leiavad, ütleb Peetrus: „Kõik otsivad sind.” (Markuse 1:37.) Mõistagi soovivad Kapernauma elanikud, et Jeesus nende juurde jääks. Nad on väga tänulikud selle eest, mis ta on nende heaks teinud. Niisiis püüavad nad „teda takistada, et ta nende juurest ära ei läheks”. (Luuka 4:42.) Ent kas Jeesus tuli maa peale eeskätt selleks, et inimesi imeväel tervendada? Kas tema tegevus peaks piirduma vaid selle kandiga? Mida ta ise selle kohta ütleb?

Jeesus lausub jüngritele: „Lähme mujale, lähedalasuvatesse linnadesse, et ma saaksin ka seal kuulutada, sest selleks ma olengi tulnud.” Lisaks ütleb Jeesus neile, kes soovivad, et ta nende juurde jääks: „Ma pean ka teistele linnadele kuulutama head sõnumit Jumala kuningriigist, sest selleks on mind läkitatud.” (Markuse 1:38; Luuka 4:43.)

Tema sõnadest on näha, et Jumala kuningriigi kuulutamine on üks peamisi põhjusi, miks ta maa peale tuli. See kuningriik pühitseb tema taevase isa nime ja kõrvaldab kõik inimkonna hädad. Inimesi tervendades tõendab Jeesus, et Jumal on ta saatnud. Sajandeid enne seda tegi Mooses samamoodi mitmeid imesid, tõendamaks, et Jumal on ta läkitanud. (2. Moosese 4:1–9, 30, 31.)

Seega lahkub Jeesus Kapernaumast, et kuulutada teistes linnades, ning tema neli jüngrit lähevad temaga ühes. Need neli on Peetrus ja tema vend Andreas ning Johannes ja ta vend Jaakobus. Nädal tagasi tegi Jeesus neile ettepaneku saada tema esimesteks kaastöölisteks, kes koos temaga rändavad.

Jeesuse ja tema nelja jüngri kuulutustööreisi Galileas saadab suur edu. Kuuldus temast levib üle kogu Süüria, kümnest linnast koosnevasse Dekapolise piirkonda ja ida poole Jordanit. (Matteuse 4:24, 25.) Nii nendest paikadest kui ka Juudamaalt järgnevad Jeesusele ja tema jüngritele suured rahvahulgad. Paljud toovad tema juurde haigeid. Neil ei tule Jeesuses pettuda: ta teeb haiged terveks ning ajab inimestest välja kurjad vaimud.