Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 41. PEATÜKK

Kelle abiga teeb Jeesus imesid?

Kelle abiga teeb Jeesus imesid?

MATTEUSE 12:22–32 MARKUSE 3:19–30 LUUKA 8:1–3

  • ALGAB JEESUSE TEINE KUULUTUSTÖÖREIS

  • JEESUS AJAB VÄLJA DEEMONEID JA HOIATAB ANDESTAMATU PATU EEST

Varsti pärast seda, kui Jeesus on variser Siimoni pool rääkinud pattude andekssaamisest, alustab ta järgmist kuulutustööreisi Galileas. On käes tema teenistuse teine aasta ning ta ei rända üksi. Jeesusega koos on 12 apostlit ning samuti mõned naised, kes on tema abiga „saanud vabaks kurjadest vaimudest ja terveks oma haigustest”. (Luuka 8:2.) Nende hulgas on Maarja Magdaleena, Susanna ja Johanna, kelle abikaasa on Herodes Antipase majapidaja.

Mida rohkem inimesi Jeesusest kuuleb, seda suuremat kära tema tegevus tekitab. See ilmneb juhtumil, kui Jeesuse juurde tuuakse üks deemonist vaevatud pime ja tumm mees ning ta teeb tema terveks. Nüüd ei ole see mees enam deemoni mõju all ning ta on saanud tagasi nii oma nägemise kui ka kõnevõime. Inimesed on rabatud ja küsivad: „Kas see äkki ongi Taaveti poeg?” (Matteuse 12:23.)

Maja ümber, kus Jeesus viibib, on kogunenud nii palju rahvast, et tema ja ta jüngrid ei saa rahus süüagi. Kuid mitte kõik pole seda meelt, et Jeesus on tõotatud Taaveti poeg. Mõned kirjatundjad ja variserid on kohale tulnud kaugelt Jeruusalemmast, ent mitte selleks, et Jeesuselt õppida või teda toetada. Nad ütlevad inimestele: „Temas on Peltsebul”, väites nii, et ta on ühes mestis deemonite valitsejaga. (Markuse 3:22.) Kui Jeesuse sugulased toimuvast kuulevad, tulevad nad teda ära viima. Miks?

Jeesuse vennad ei usu veel, et ta on Jumala poeg. (Johannese 7:5.) See Jeesus, kelle pärast on tõusnud niisugune lärm, ei ole nagu too Jeesus, kellega nad Naatsaretis üles kasvasid. Kuna nende arust pole Jeesusega kõik korras,  ütlevad nad: „Ta on peast segi läinud.” (Markuse 3:21.)

Mida näitavad aga tõendid? Jeesus on äsja tervendanud deemonist vaevatud mehe, kes nüüd näeb ja saab rääkida. Keegi ei saa seda eitada. Niisiis üritavad kirjatundjad ja variserid Jeesust valesüüdistustega halba valgusse seada. Nad sõnavad: „See mees ei aja deemoneid välja muul moel kui deemonite valitseja Peltsebuli abiga.” (Matteuse 12:24.)

Jeesus teab, mida kirjatundjad ja variserid mõtlevad. Seepärast lausub ta: „Iga kuningriik, kus pole üksmeelt, hävib ja ükski linn või pere, kus pole üksmeelt, ei jää püsima. Samamoodi, kui Saatan ajab välja Saatana, on ta iseendaga riius. Kuidas saab siis tema kuningriik püsima jääda?” (Matteuse 12:25, 26.)

Milline raudne loogika! Variserid teavad, et mõned juudid ajavad deemoneid välja. (Apostlite teod 19:13.) Niisiis küsib Jeesus: „Kui mina ajan deemoneid välja Peltsebuli abiga, siis kelle abiga ajavad neid välja teie jüngrid?” Teisisõnu võiks Jeesuse vastu esitatud süüdistus käia ka variseride enda kohta. Jeesus jätkab: „Ent kui ma ajan deemoneid välja Jumala vaimu abil, siis on Jumala kuningriik tõesti tulnud, aga teie pole seda märganud.” (Matteuse 12:27, 28.)

Jeesus selgitab ühe näite abil, et tema võime ajada välja deemoneid tõendab seda, et tal on võim Saatana üle. Ta lausub: „Kuidas võib keegi tungida tugeva mehe majja ja tema vara röövida, kui ta esmalt meest kinni ei seo? Alles siis saab ta tema maja rüüstata. Kes ei ole minu poolt, on minu vastu, ja kes ei kogu koos minuga, pillutab laiali.” (Matteuse 12:29, 30.) Kirjatundjad ja variserid tegutsevad Jeesuse vastu, millest ilmneb, et nad on Saatana käsilased. Nad nii-öelda pillutavad inimesi laiali, sest nad ei taha, et inimesed kuuletuksid Jumal Jehoova pojale, kellel on tema toetus.

Jeesus hoiatab neid saatanlikke vastaseid: „Mis patte inimesed ka ei teeks ja millist pühaduseteotust nende huulilt ka ei tuleks, antakse neile kõik andeks. Ent sellele, kes teotab püha vaimu, ei anta iialgi andeks, vaid ta on süüdi igaveses patus.” (Markuse 3:28, 29.) Mõtle, mida see tähendab neile, kes peavad Jumala vaimu abil tehtavaid tegusid Saatana tegudeks.