Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 42. PEATÜKK

Jeesus hurjutab varisere

Jeesus hurjutab varisere

MATTEUSE 12:33–50 MARKUSE 3:31–35 LUUKA 8:19–21

  • JEESUS RÄÄGIB JOONA TUNNUSTÄHEST

  • JÜNGRID ON LÄHEDASEMAD KUI PERELIIKMED

Kuna kirjatundjad ja variserid eitavad seda, et Jeesus ajab deemoneid välja Jumala väe abil, on neil oht teotada püha vaimu. Kelle poolt nad siis on, Jumala või Saatana? Jeesus ütleb: „Puu on kas hea ja kannab head vilja või halb ja kannab halba vilja, sest puud tuntakse selle vilja järgi.” (Matteuse 12:33.)

On rumal väita, et Jeesus kannab head vilja ehk ajab deemoneid välja tänu sellele, et ta teenib Saatanat. Jeesus selgitas juba mäejutluses, et kui vili on hea, siis on ka puu hea, mitte halb. Mida on aga näha variseride viljast, nende absurdsetest süüdistustest Jeesuse vastu? Seda, et nad on halvad. Jeesus ütleb neile: „Te rästikute sugu, kuidas te saate rääkida head, kui te olete kurjad? Suu räägib sellest, mida süda on täis.” (Matteuse 7:16, 17; 12:34.)

Inimese sõnad peegeldavad seda, mis on ta südames, ning nende alusel mõistetakse tema üle kohut. Jeesus lausub: „Ma ütlen teile, et inimesed annavad kohtupäeval aru igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud, sest sõnadest mõistetakse sind õigeks ja sõnadest mõistetakse sind hukka.” (Matteuse 12:36, 37.)

Ehkki Jeesus on teinud vägevaid tegusid, nõuavad kirjatundjad ja variserid enamat: „Õpetaja, me tahame näha sinult tunnustähte.” Isegi kui nad pole oma silmaga näinud Jeesust imetegusid tegemas, leidub tema tegudele hulgaliselt tunnistajaid. Seetõttu ütleb Jeesus neile juudi usujuhtidele: „Kuri ja abielurikkuja põlvkond otsib aina tunnustähte, aga talle ei anta muud tunnustähte kui prohvet Joona oma.” (Matteuse 12:38, 39.)

Jeesus ütleb neile otse, mida ta nende sõnadega mõtleb: „Nagu Joona oli suure kala kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nii peab ka Inimesepoeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd.” Üks suur kala neelas Joona alla, kuid ta tuli selle kõhust elusana välja, tõustes justkui surnuist üles. Jeesus ennustab, et ta peab surema ja et kolmandal päeval äratatakse ta üles. Kui see aeg kätte jõuab, eiravad juudi usujuhid Joona tunnustähte: nad ei kahetse ega muuda end. (Matteuse 27:63–66; 28:12–15.) Niineve mehed seevastu kahetsesid, kui kuulsid Joona kuulutatud sõnumit. Nõnda mõistavad nad kohtupäeval selle põlvkonna hukka. Jeesus ütleb, et oma eeskujuga mõistab ka Seeba kuninganna nad hukka. Seeba kuninganna soovis kuulata Saalomoni tarkust ja pani seda imeks.  Nüüd märgib Jeesus: „Siin on enam kui Saalomon.” (Matteuse 12:40–42.)

Jeesus võrdleb seda kurja põlvkonda mehega, kellest on välja läinud rüve vaim. (Matteuse 12:45.) Kuna see mees ei täida tühja kohta heade asjadega, tuleb kuri vaim tagasi koos seitsme vaimuga, kes on kurjemad kui ta ise, ja nad võtavad tema üle võimust. Iisraeli rahvast on puhastatud nagu meest, kellest on rüve vaim välja läinud. Kuid see rahvas ei ole võtnud Jumala prohveteid vastu ning seepärast seisavad nad vastu ka Jeesusele, kellel on ilmselgelt Jumala vaim. Seega on praegu lood selle rahvaga halvemad, kui olid alguses.

Samal ajal kui Jeesus kõneleb, tulevad kohale tema ema ja vennad ning jäävad rahvahulga taha seisma. Mõned Jeesuse kõrval istuvad inimesed ütlevad: „Sinu ema ja vennad seisavad väljas ja tahavad sind näha.” Seejärel selgitab Jeesus, kui lähedased suhted on tal oma jüngritega: nad on temale nagu vennad, õed ja emad. Sirutades käe oma jüngrite poole, lausub ta: „Mu ema ja mu vennad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja selle järgi teevad.” (Luuka 8:20, 21.) Nii annab Jeesus teada, et sõltumata sellest, kui kallid pereliikmed talle ka poleks, on tema jüngrid talle veelgi kallimad. Kas pole imeline, et meilgi võivad olla nii lähedased suhted oma usuvendadega! Eriti lohutav on sellele mõelda siis, kui keegi meis kahtleb või halvustab meid ja meie häid tegusid.