Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 29. PEATÜKK

Kas hingamispäeval võib teha heategusid?

Kas hingamispäeval võib teha heategusid?

JOHANNESE 5:1–16

  • JEESUS TEEB KUULUTUSTÖÖD JUUDAMAAL

  • TA TERVENDAB TIIGI ÄÄRES HAIGE MEHE

Jeesus on Galileas palju head korda saatnud. Kui ta aga ütles: „Ma pean ka teistele linnadele kuulutama head sõnumit Jumala kuningriigist”, ei pidanud ta silmas vaid Galilea piirkonda. Niisiis läheb Jeesus kuulutama Juudamaa sünagoogidesse. (Luuka 4:43, 44.) See on ka igati loogiline, sest kevad on käes ja peagi peetakse Jeruusalemmas üht püha.

Võrreldes Jeesuse tegevusega Galileas räägivad evangeeliumid üsna vähe sellest, mida ta teeb Juudamaal. Juhul kui Jeesust Juudamaal hästi vastu ei võeta, kuulutab ta ikka innukalt edasi ja teeb heategusid kõikjal, kuhu läheb.

Mõne aja pärast läheb Jeesus Juudamaa tähtsaimasse linna Jeruusalemma, et tähistada 31. aasta paasapüha. Lambavärava lähedal asub siginat-saginat täis ala, kus laiub suur sammaskäikudega ümbritsetud Betsata tiik. Paljud haiged, pimedad ja jalutud tulevad selle tiigi äärde. Miks? Usutakse, et kui inimene läheb tiiki siis, kui vesi hakkab liikuma, võib ta terveks saada.

On hingamispäev ja Jeesus näeb tiigi ääres meest, kes on olnud haige 38 aastat. Jeesus küsib: „Kas sa tahad terveks saada?” Mees kostab: „Isand, mul ei ole kedagi, kes aitaks mind tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Kuni mina sinna lähen, astub keegi teine enne mind vette.” (Johannese 5:6, 7.)

Jeesus ütleb midagi, mis tõenäoliselt üllatab haiget meest ja teisi, kes nende vestlust pealt kuulevad: „Tõuse üles, võta oma matt ja kõnni!” (Johannese 5:8.) Just seda see mees teebki. Otsemaid saab ta terveks, võtab oma mati ja hakkab omal jalal kõndima.

Selle asemel et niisuguse imetoreda sündmuse üle rõõmustada, ütlevad juudid seda meest nähes hukkamõistvalt: „Täna on hingamispäev ja sa ei tohi matti kanda!” Mees vastab neile: „See, kes mu terveks tegi, ütles mulle: „Võta oma matt ja kõnni.”” (Johannese 5:10, 11.) Kui kurb, et need juudid suhtuvad kriitiliselt kellessegi, kes on hingamispäeval haige mehe tervendanud.

„Kes sulle ütles: „Võta oma matt ja kõnni”?” tahavad nad teada. Miks nad seda küsivad? Sest Jeesus on kadunud rahva sekka. Tervendatu aga ei tea Jeesuse nime. (Johannese 5:12, 13.) Hiljem kohtab mees Jeesust templis ja saab teada, kes on see, kes ta tiigi ääres tervendas.

Tervendatud mees otsib üles juudid, kes esitasid talle terveks saamise kohta küsimusi. Ta ütleb, et Jeesus oli see, kes ta terveks tegi. Kui juudid seda kuulevad, lähevad nad Jeesuse juurde. Kas selleks, et teada saada, kuidas ta selliseid imetegusid teeb? Ei. Nad tahavad Jeesust hoopis süüdistada selles, et ta on hingamispäeval head teinud. Nad koguni hakkavad teda taga kiusama.