Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 26. PEATÜKK

„Sinu patud on andeks antud”

„Sinu patud on andeks antud”

MATTEUSE 9:1–8 MARKUSE 2:1–12 LUUKA 5:17–26

  • JEESUS ANNAB ANDEKS HALVATUD MEHE PATUD JA TEEB TA TERVEKS

Nüüd on inimesed paljudes paikades Jeesusest kuulnud. Suur hulk neist on valmis rändama kõrvalistesse kohtadesse, et teda kuulata ja näha tema võimsaid tegusid. Kuid mõne päeva pärast naaseb ta Kapernauma, kus ta sageli peatub. Uudis tema tagasitulekust levib kiiresti selles Galilea mere äärses linnas. Majja, kus Jeesus viibib, koguneb rohkesti inimesi. Nende hulgas on variserid ja Moosese seaduse õpetajad, kes on tulnud kõikjalt Galileast ja Juudamaalt, kaasa arvatud Jeruusalemmast.

Kokku tuleb nii palju rahvast, et isegi ukse juures pole enam ruumi, ja Jeesus hakkab neile Jumala sõna rääkima. (Markuse 2:2.) Peagi sünnib midagi täiesti erakordset. Tegu on sündmusega, mis aitab meil näha, et Jeesusel on vägi kõrvaldada inimkonna kannatuste põhjus ja teha terveks kõik, keda iganes ta soovib.

Samal ajal kui Jeesus õpetab toas, mis on inimesi täis kiilutud, toovad neli meest kanderaamil kohale ühe halvatud mehe. Nad soovivad, et Jeesus teeks nende sõbra terveks. Rahvahulga pärast ei saa nad aga tuua teda otse Jeesuse juurde. (Markuse 2:4.) Milline pettumus! Nad ronivad maja lamedale katusele ning võtavad osa katusekive ära. Seejärel lasevad nad halvatud mehe kanderaamil läbi avause otse Jeesuse ette.

Kas Jeesus saab pahaseks, et teda segatakse? Sugugi mitte. Nende usk avaldab talle sügavat muljet ja ta ütleb halvatud mehele: „Sinu patud on andeks antud.” (Matteuse 9:2.) Kas Jeesus saab tõesti patte andeks anda? Kirjatundjate ja variseride arvates ei saa. Nad arutlevad endamisi: „Miks see mees niimoodi räägib? Ta teotab Jumalat. Kes muu saab patte andeks anda kui Jumal?” (Markuse 2:7.)

Teades nende mõtteid, ütleb Jeesus neile: „Miks te oma südames sedasi arutlete? Mida on halvatule kergem öelda, kas „Sinu patud on andeks antud” või „Tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni”?” (Markuse 2:8, 9.) Jeesus saab selle mehe patud andeks anda ohvri alusel, mille ta tulevikus toob.

Seejärel näitab Jeesus rahvahulgale, sealhulgas enda kritiseerijatele, et tal on voli maa peal patud andeks anda. Ta pöördub halvatu poole ja sõnab: „Ma ütlen sulle: tõuse üles, võta oma kanderaam ja mine koju.” Seda mees otsekohe teebki: kanderaam käes, kõnnib ta kõigi nähes välja. Inimesed on hämmastunud. Nad ülistavad Jumalat, öeldes: „Midagi sellist pole me kunagi näinud!” (Markuse 2:11, 12.)

Väärib märkimist, et Jeesus mainib patte seoses haigusega ja annab mõista, et pattude andeks andmist võib seostada kehalise tervisega. Piibel õpetab, et meie esiisa Aadam tegi pattu ja et me kõik oleme temalt pärinud patu ning selle tagajärjel haigused ja surma. Kuid siis, kui Jumala kuningriik hakkab maa üle valitsema, annab Jeesus andeks kõigi nende patud, kes Jumalat armastavad ja teenivad. Siis on haigused alatiseks kõrvaldatud. (Roomlastele 5:12, 18, 19.)