Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 34. PEATÜKK

Jeesus valib välja kaksteist apostlit

Jeesus valib välja kaksteist apostlit

Ajast, kui Ristija Johannes tutvustas Jeesust kui Jumala Talle, on möödunud umbes poolteist aastat. Kui Jeesus alustas oma teenistust, sai tema jüngriks mitu alandlikku meest, näiteks Andreas, Siimon Peetrus, Johannes ja ehk ka Jaakobus (Johannese vend), samuti Filippus ja Bartolomeus (keda kutsutakse ka Naatanaeliks). Aja jooksul liituvad nendega paljud teised. (Johannese 1:45–47.)

Nüüd on Jeesus valmis valima endale apostlid. Neist saavad tema lähedased kaaslased, kellele antakse eriväljaõpet. Kuid enne nende väljavalimist läheb Jeesus ühele mäele, mis tõenäoliselt asub Galilea mere lähedal Kapernauma kandis. Ta palvetab terve öö, paludes Jumalalt ilmselt tarkust ja õnnistust. Järgmisel päeval kutsub ta jüngrid enda juurde ja valib nende seast välja 12 apostlit.

Jeesus valib välja need kuus, keda sissejuhatuses mainiti, samuti Matteuse, kes istus tollihoones, kui Jeesus teda endale järgnema kutsus. Ülejäänud viis on Juudas (kutsutakse ka Taddeuseks ja Jaakobuse pojaks), Siimon Kananaios, Toomas, Alfeuse poeg Jaakobus ning Juudas Iskariot. (Matteuse 10:2–4; Luuka 6:16.)

Nüüdseks on need 12 juba mõnda aega koos Jeesusega rännanud ning ta tunneb neid hästi. Mõned neist on tema sugulased. Jaakobus ja tema vend Johannes on arvatavasti Jeesuse tädipojad. Ja nagu mõned usuvad, oli Alfeus Jeesuse kasuisa Joosepi vend, seega olnuks Alfeuse poeg Jaakobus Jeesuse onupoeg.

Jeesusel pole muidugi mingeid raskusi oma apostlite nimede meelespidamisega. Aga kas sinul on need meeles? Üks nipp on jätta meelde, et kahel neist on nimeks Siimon, kahel Jaakobus ja kahel Juudas. Siimonil (Peetrusel) on vend nimega Andreas ning Jaakobusel (Sebedeuse pojal) on vend Johannes. See aitab meelde jätta kaheksa apostli nimed. Ülejäänud neli on maksukoguja (Matteus), see, kellel hiljem tekivad kahtlused (Toomas), mees, kes oli puu all, kui ta kutsuti (Naatanael), ja Naatanaeli sõber (Filippus).

Üksteist apostlit on pärit Galileast, Jeesuse kodukandist. Naatanael on pärit Kaanast, Filippus, Peetrus ja Andreas aga Betsaidast. Peetrus ja Andreas kolisid millalgi Kapernauma, kus elas tõenäoliselt ka Matteus. Samuti elavad Kapernaumas või selle lähedal Jaakobus ja Johannes ning varem oli neil seal kalaäri. Juudas Iskariot, kes hiljem Jeesuse reedab, näib olevat ainuke Juudamaalt pärit apostel.