Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 37. PEATÜKK

Jeesus äratab surnuist üles ühe lese poja

Jeesus äratab surnuist üles ühe lese poja

LUUKA 7:11–17

  • SURNU ÜLESÄRATAMINE NAINIS

Peagi pärast seda, kui Jeesus on tervendanud väeülema teenija, läheb ta Kapernaumast rohkem kui 30 kilomeetri kaugusel edelas asuvasse Naini linna. Ta pole üksi. Talle järgnevad jüngrid ja suur hulk rahvast. Kui nad Naini lähistele jõuavad, on arvatavasti õhtupoolik. Seal näevad nad matuserongi, milles liigub palju juute. Linnast kantakse välja ühe noormehe surnukeha, et see maha matta.

Kõige sügavamas leinas on noormehe ema. Ta on lesk ning nüüd on surnud tema ainuke laps. Kui ta mees suri, jäi talle vähemalt tema armas poeg. Võib arvata, et nad olid väga lähedased, kuna naise lootused olid seotud ta pojaga. Nüüd on ka see surmaunne suikunud. Kes pakub talle edaspidi seltsi ja tuge?

Kui Jeesus seda naist märkab, lõikavad tema ääretu kurbus ja trööstitu olukord talle südamesse. Kaastundlikult, kuid samas veendunult ja lootustandvalt lausub ta: „Ära nuta.” Ent ta teeb veel midagi. Ta astub surnuraami juurde ja puudutab seda. (Luuka 7:13, 14.) Seepeale jäävad leinavad linnaelanikud seisma. „Mis tal küll mõttes on? Mida ta kavatseb teha?” võivad paljud imestada.

Kuidas on lugu nendega, kes rändavad koos Jeesusega ja on näinud teda ime läbi paljusid haigeid tervendamas? Ilmselt pole nad varem näinud, et Jeesus oleks kedagi surnuist üles äratanud. Tõsi, kauges minevikus on küll surnuid üles äratatud, kuid kas Jeesus suudab teha midagi samasugust? (1. Kuningate 17:17–23; 2. Kuningate 4:32–37.) Jeesus käsib: „Noormees, ma ütlen sulle: tõuse üles!” (Luuka 7:14.) Ja nii sünnibki. Noormees tõuseb istukile ja hakkab rääkima! Jeesus annab poja emale, kes on vapustatud, ent ülirõõmus. Enam pole naine üksi.

Kui inimesed näevad, et noormees on tõepoolest elus, ülistavad nad eluandjat Jehoovat.  Ühed ütlevad: „Suur prohvet on tõusnud meie hulgas!” Teised aduvad Jeesuse imeteo tähendusrikkust ja sõnavad: „Jumal on pööranud pilgu oma rahvale!” (Luuka 7:16.) Sõnum sellest hämmastavast teost levib kiiresti kõikjale ümbruskonda ja ilmselt ka Jeesuse kodulinna Naatsaretti, mis asub umbes kümne kilomeetri kaugusel. Sellest saadakse kuulda isegi lõuna poole jääval Juudamaal.

Ristija Johannes on ikka veel vangis ning talle pakuvad suurt huvi Jeesuse imeteod. Johannese jüngrid räägivad talle neist. Mida ta seepeale teeb?