Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 3. OSA

Jeesuse ulatuslik teenistus Galileas

Jeesus hakkab kuulutama: „Kuningriik on lähedal!” (Matteuse 4:17)

Jeesuse ulatuslik teenistus Galileas

SELLES OSAS

20. PEATÜKK

Teine imetegu Kaanas

Jeesus tegi umbes 25 kilomeetri kauguselt ühe poisi terveks.

21. PEATÜKK

Jeesus Naatsareti sünagoogis

Mida sellist ütles Jeesus, mille pärast tema kodulinna inimesed tahtsid teda tappa?

22. PEATÜKK

Neli jüngrit saavad inimesepüüdjateks

Jeesus teeb jüngritele ettepaneku loobuda kaluriametist ja hakata inimesepüüdjaks.

23. PEATÜKK

Jeesus teeb Kapernaumas suuri tegusid

Kui Jeesus ajab ühest mehest deemonid välja, keelab ta neil inimestele öelda, et ta on Jumala poeg. Miks?

24. PEATÜKK

Tegevuse laiendamine Galileas

Inimesed tulevad Jeesuse juurde, et terveks saada, kuid Jeesus selgitab, et tema teenistusel on tähtsam eesmärk.

25. PEATÜKK

Kaastunne pidalitõbise tervendamisel

Lihtsate, kuid jõuliste sõnadega näitab Jeesus, et ta tõesti hoolib neist, keda ta tervendab.

26. PEATÜKK

„Sinu patud on andeks antud”

Mis seos on Jeesuse sõnul patu ja haiguste vahel?

27. PEATÜKK

Matteus saab Jeesuse järelkäijaks

Miks sööb Jeesus koos inimestega, kelle kohta teatakse, et nad elavad patust elu?

28. PEATÜKK

Miks Jeesuse jüngrid ei paastu?

Jeesus toob vastuseks näite lähkritest.

29. PEATÜKK

Kas hingamispäeval võib teha heategusid?

Miks kiusavad juudid Jeesust taga selle pärast, et tervendas mehe, kes oli olnud haige 38 aastat?

30. PEATÜKK

Jeesus on Jumala poeg

Juudid arvavad, et Jeesus üritab end Jumalaga võrdseks teha, kuid Jeesus selgitab neile, et Jumal on temast kõrgem.

31. PEATÜKK

Viljapeade katkumine hingamispäeval

Miks nimetab Jeesus end hingamispäeva isandaks?

32. PEATÜKK

Mis on hingamispäeval lubatud?

Saduserid ja variserid, kes harilikult on vaenujalal, osutavad Jeesusele üksmeelselt vastupanu.

33. PEATÜKK

Täitub Jesaja prohvetiennustus

Miks keelab Jeesus neid, keda ta on tervendanud, et nad ei räägiks teistele, kes ta on või mida ta on teinud?

34. PEAÜKK

Jeesus valib välja kaksteist apostlit

Mis erinevus on apostlil ja jüngril?

35. PEATÜKK

Jeesuse kuulus mäejutlus

Selles peatükis selgitatakse Jeesuse mäejutluse peamisi õpetusi.

36. PEATÜKK

Sadakonnaülema suur usk

Mida sellist palub väeülem öelda, mis paneb Jeesust imestama?

37. PEATÜKK

Jeesus äratab surnuist üles ühe lese poja

Need, kes seda imetegu nägid, adusid selle tähendusrikkust.

38. PEATÜKK

Johannes tahab kinnitust, et Jeesus on messias

Miks küsib Ristija Johannes, kas Jeesus on messias? Kas Johannes on hakanud selles kahtlema?

39. PEATÜKK

Jeesus mõistab hukka ükskõikse põlvkonna

Jeesus ütleb, et Soodomamaal on kohtupäeval kergem kui Kapernauma linnal, mis on talle koduks olnud.

40. PEATÜKK

Naine saab oma patud andeks

Jeesus ütles naisele, kes ilmselt oli prostituut, et tema patud on andeks antud. Kas see tähendab, et Jumala seadust võib rikkuda?

41. PEATÜKK

Kelle abiga teeb Jeesus imesid?

Jeesuse vennad usuvad, et ta on peast segi läinud.

42. PEATÜKK

Jeesus hurjutab varisere

Mis on prohvet Joona tunnustäht?

43. PEATÜKK

Mõistujutud kuningriigi kohta

Jeesus räägib taeva kuningriigi kohta kaheksa mõistujuttu.

44. PEATÜKK

Jeesus vaigistab tormi

Sellega, et Jeesus vaigistas tormi, õpetas ta, milline on elu tema kuningavalitsuse ajal.

45. PEATÜKK

Võim deemonite üle

Kas inimest võib vaevata rohkem kui üks deemon?

46. PEATÜKK

Naine puudutab Jeesuse kuube ja saab terveks

Sel juhtumil tõendab Jeesus oma väge ja kaastundlikkust.

47. PEATÜKK

Tüdruk saab jälle elavaks

Inimesed hakkavad Jeesuse üle naerma, kui ta ütleb, et tüdruk pole surnud, vaid magab. Mida sellist teab tema, mida teised ei tea?

48. PEATÜKK

Jeesus teeb imesid, kuid temast ei peeta lugu isegi Naatsaretis

Põhjus, miks naatsaretlased ei pea Jeesusest lugu, pole seotud tema õpetuste ja imedega, vaid millegi muuga.

49. PEATÜKK

Kuulutustöö Galileas ja väljaõpe apostlitele

Mida tähendavad Jeesuse sõnad „Taeva kuningriik on lähedal!”?

50. PEATÜKK

Valmis kuulutama hoolimata tagakiusamisest

Miks käsib Jeesus neil tagakiusamise alla sattudes põgeneda, kui nad ei pea surma kartma?

51. PEATÜKK

Mõrv sünnipäevapeol

Herodes on Saloome tantsust sedavõrd lummatud, et lubab anda talle, mida tahes ta soovib. Mida õõvastavat Saloome palub?

52. PEATÜKK

Tuhanded toidetakse mõne leiva ja kalaga

Jeesuse imetegu on sedavõrd tähelepanuväärne, et sellest räägitakse kõigis neljas evangeeliumis.

53. PEATÜKK

Valitseja, kel on võim loodusjõudude üle

Mida õpivad apostlid, kui Jeesus kõnnib vee peal ja vaigistab tuule?

54. PEATÜKK

Jeesus on eluleib

Miks noomib Jeesus inimesi, ehkki nad tegid tema juurde tulemiseks suuri pingutusi?

55. PEATÜKK

Jeesuse jutt on paljudele võigas

Jeesuse õpetused on paljudele tema jüngritele võikad, mistõttu nad jätavad ta maha.

56. PEATÜKK

Mis tegelikult inimest rüvetab?

Kas see, mis läheb suust sisse, või see, mis tuleb suust välja?

57. PEATÜKK

Jeesus tervendab ühe tüdruku ja kurdi mehe

Miks ei solvu üks naine, kui Jeesus võrdleb tema rahvuskaaslasi kutsikatega?

58. PEATÜKK

Jeesus toidab tuhandeid ja hoiatab juuretise eest

Viimaks taipavad jüngrid, millisest juuretisest Jeesus räägib.

59. PEATÜKK

Kes on Inimesepoeg?

Mis on kuningriigi võtmed? Kes kasutab neid ja kuidas?

60. PEATÜKK

Nägemus Jeesuse muutumisest

Milline nägi välja Jeesuse muutumine? Mida see tähendas?

61. PEATÜKK

Jeesus tervendab deemonist vaevatud poisi

Jeesus ütleb, et ühte poissi ei suudetud tervendada usupuuduse tõttu. Kuid kellel jäi usust puudu? Kas poisil, tema isal või Jeesuse jüngritel?

62. PEATÜKK

Alandlikkuse tähtsus

Täiskasvanud mehed õpivad midagi olulist lapselt.

63. PEATÜKK

Jeesus räägib patustamisest

Ta kirjeldab kolmeastmelist tegevuskava, mida järgida siis, kui vendade vahel tekivad suured probleemid.

64. PEATÜKK

Tähtis on teistele andestada

Jeesus räägib mõistujutu halastamatust orjast, millega ta näitab, kui tähtis on Jumalale see, et oleksime valmis teistele andestama.

65. PEATÜKK

Jeesus jagab õpetust teel Jeruusalemma

Vesteldes lühidalt kolme eri mehega, näitab Jeesus, mis võib takistada inimest tema järel käimast.