Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 6. PEATÜKK

Tõotatud laps

Tõotatud laps

LUUKA 2:21–39

  • JEESUS LÕIGATAKSE ÜMBER JA TUUAKSE HILJEM TEMPLISSE

Selle asemel et Naatsaretti tagasi pöörduda, jäävad Joosep ja Maarja Petlemma. Kui Jeesus on kaheksapäevane, lasevad nad ta iisraellastele antud Jumala seaduse kohaselt ümber lõigata. (3. Moosese 12:2, 3.) Kaheksandal päeval on poisslapsele kombeks ka nimi panna. Joosep ja Maarja panevad oma pojale nimeks Jeesus, nii nagu ingel Gabriel käskis.

Möödub rohkem kui kuu ning Jeesus on nüüd 40 päeva vana. Kuhu vanemad ta viivad? Jeruusalemma templisse, mis asub vaid mõne kilomeetri kaugusel nende peatuspaigast. Moosese seaduse järgi peab ema 40 päeva pärast poja sünnitamist tooma templis puhastusohvri. (3. Moosese 12:4–8.)

Nii Maarja teebki. Ta toob ohvriks kaks väikest lindu. See räägib üht-teist Joosepi ja Maarja majanduslikust seisust. Seaduse järgi tuleb ohvriks tuua noor jäär ja lind. Ent kui ema ei saa seda endale lubada, piisab kahest turteltuvist või tuvist. Just selline on Maarja olukord ja ohver, mille ta toob.

Templis astub Joosepi ja Maarja ligi üks aastates mees. Tema nimi on Siimeon. Jumal on talle ilmutanud, et ta ei sure enne, kui on näinud Jehoova saadetud messiat. Sel päeval tuleb Siimeon püha vaimu mõjutusel templisse, kus ta näeb Joosepit ja Maarjat nende vastsündinud pojaga. Siimeon võtab lapse oma kätele.

Jeesust käes hoides tänab Siimeon Jumalat: „Nüüd, kõrgeim valitseja, lased sa oma orjal oma sõnade kohaselt rahus surra, sest mu silmad on näinud teda, kelle kaudu sa tood pääste, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes. Tema on valgus, tema kõrvaldab rahvastelt pimeduskatte ning ta on sinu rahva Iisraeli au.” (Luuka 2:29–32.)

Joosep ja Maarja on seda kuuldes imestunud. Siimeon õnnistab neid ja ütleb Maarjale, et tema poeg „paneb paljud Iisraelis langema ja uuesti tõusma ning [et] teda põlatakse” ja et mure tungib Maarja hingest läbi nagu terav mõõk. (Luuka 2:34.)

Tol päeval on kohal veel keegi. See on 84-aastane naisprohvet Anna. Ta ei puudu kunagi templist. Just sel tunnil tuleb ta Joosepi, Maarja ning väikse Jeesuse juurde. Anna hakkab Jumalat tänama ja rääkima Jeesusest kõigile, kes tahavad kuulata.

Joosep ja Maarja on väga rõõmsad selle üle, mis templis toimub. Kahtlemata kinnitab see neile, et nende poeg ongi see, kelle Jumal on tõotanud saata.