Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 11. PEATÜKK

Ristija Johannes valmistab teed

Ristija Johannes valmistab teed

MATTEUSE 3:1–12 MARKUSE 1:1–8 LUUKA 3:1–18 JOHANNESE 1:6–8, 15–28

  • JOHANNES HAKKAB KUULUTAMA JA INIMESI RISTIMA

  • PALJUD RISTITAKSE, KUID MITTE KÕIK

Ajast, kui Jeesus 12-aastasena templis õpetajaid küsitles, on möödunud 17 aastat. On meie ajaarvamise 29. aasta kevad. Paljud kõnelevad Jeesuse sugulasest Johannesest, kes kuulutab kõikjal Jordani jõest lääne pool.

Nii välimuse kui ka sõnaosavuse poolest on Johannes muljet avaldav mees. Ta kannab kaamelivillast riideid ning vööl on tal nahkvöö. Ta sööb rohutirtse ja metsmett. Mis on Johannese sõnum? Ta kuulutab: „Kahetsege oma patte, sest taeva kuningriik on lähedal!” (Matteuse 3:2.)

Johannese sõnum tekitab tema kuulajates elevust. Paljud saavad aru, et neil tuleb kahetseda oma patte ehk muuta oma hoiakut ja hüljata endine vale eluviis. Tema juurde tulevad inimesed „Jeruusalemmast, kogu Juudamaalt ja Jordani ümbruskonnast”. (Matteuse 3:5.) Suur hulk neist, kes Johannese juurde tulevad, kahetsebki oma patte. Johannes ristib neid, kastes nad Jordani jõe vette. Miks?

Johannes ristib inimesi selle märgiks, et nad on kahetsenud kogu südamest patte, millega nad on eksinud Jumala seaduse vastu. (Apostlite teod 19:4.) Kuid ta ei risti kõiki. Kui Johannese juurde tulevad usujuhid – variserid ja saduserid –, nimetab ta neid „rästikute sooks”. Ta sõnab: „Kandke siis patukahetsuse vilja. Ärge mitte mõelgegi: „Meie isa on Aabraham”, sest ma ütlen teile, et Jumal võib lasta neist kividestki Aabrahamile lapsi tõusta. Kirves on juba puude juurte peal. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.” (Matteuse 3:7–10.)

Kuna Johannese tegevus pälvib rohkelt tähelepanu, tal on jõuline sõnum ja ta ristib paljusid, saadetakse preestrid ja leviidid temalt küsima: „Kes sa oled?”

„Mina ei ole messias,” tunnistab Johannes.

„Kes sa siis oled? Oled sa Eelija?” pärivad nemad.

Ta vastab: „Ei ole.”

„Kas sa oled see kauaoodatud prohvet?” küsivad nad, pidades silmas prohvetit, kellest Mooses on rääkinud. (5. Moosese 18:15, 18.)

„Ei,” vastab Johannes.

Muutudes pealetükkivaks, ütlevad nad: „Kes sa oled? Räägi, et võiksime anda vastuse neile, kes meid saatsid. Mida sa enda kohta ütled?” Johannes kostab: „Mina olen see, kes hüüab kõrbes: „Tehke sirgeks Jehoova tee!”, nagu on öelnud prohvet Jesaja.” (Johannese 1:19–23.)

„Miks sa siis ristid, kui sa pole ei messias, Eelija ega see prohvet?” tahavad nad teada. Johannes selgitab: „Mina ristin veega. Teie keskel seisab aga keegi, keda te ei tunne, kes tuleb minu järel.” (Johannese 1:25–27.)

Johannes tunnistab, et ta valmistab teed, nii et inimesed oleksid valmis võtma vastu tõotatud messiat, kellest saab kuningas. Johannes ütleb tema kohta: „See, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam ja ma pole väärt tal sandaalegi jalast võtma.” (Matteuse 3:11.) Johannes lausub koguni: „Kes tuleb pärast mind, on minust suurem, sest ta oli olemas enne mind.” (Johannese 1:15.)

Niisiis on Johannese sõnad „Kahetsege oma patte, sest taeva kuningriik on lähedal!” väga tähendusrikkad. (Matteuse 3:2.) Need annavad kõigile teada, et peagi astub teenistusse Jeesus Kristus, Jehoova määratud tulevane kuningas.