Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 9. PEATÜKK

Lapsepõlv Naatsaretis

Lapsepõlv Naatsaretis

MATTEUSE 13:55, 56 MARKUSE 6:3

  • JOOSEPI JA MAARJA PERE KASVAB

  • JEESUS ÕPIB SELGEKS AMETI

Jeesus kasvab üles Naatsaretis, võrdlemisi väikses tähtsusetus linnas. Naatsaret asub Juudamaast põhja pool mägisel Galilea alal. See linn jääb lääne poole suurest järvest, mida tuntakse Galilea merena.

Jeesus võib olla umbes kaheaastane, kui tema vanemad Joosep ja Maarja ta Egiptusest siia toovad. Näib, et sel ajal on ta pere ainuke laps. Hiljem sünnivad talle poolvennad Jaakobus, Joosep, Siimon ja Juudas. Joosep ja Maarja saavad ka tütreid, kes on Jeesuse poolõed. Niisiis on Jeesusel vähemalt kuus nooremat venda-õde.

Muidugi on Jeesusel teisigi sugulasi. Oleme juba lugenud Eliisabetist ja tema pojast Johannesest. Nad elavad paljude kilomeetrite kaugusel Juudamaal, mis on Naatsaretist lõuna pool. Lähemal Galileas elab Saloome, kes on ilmselt Maarja õde ja seega Jeesuse tädi. Saloome abikaasa on Sebedeus. Nende kaks poega Jaakobus ja Johannes on sel juhul Jeesuse tädipojad. Pole teada, kas Jeesus veedab üles kasvades nende poistega palju aega, kuid pärastpoole saavad neist tema lähedased kaaslased, tema apostlid.

Joosepil tuleb kõvasti tööd teha, et oma kasvavat peret ülal pidada. Ta on puusepp. Joosep kasvatab Jeesust kui oma poega, seetõttu kutsutakse Jeesust puusepa pojaks. (Matteuse 13:55.)  Joosep õpetab puusepaametit ka Jeesusele, kes on hoolas õpilane. Seepärast ütlevad inimesed hiljem Jeesuse kohta: „Kas ta pole mitte see puusepp?” (Markuse 6:3.)

Joosepi perekonna elu keskmes on Jehoova teenimine. Kooskõlas Jumala seadusega jagavad Joosep ja Maarja oma lastele usulist õpetust „majas istudes, teed käies, magama minnes ja üles tõustes”. (5. Moosese 6:6–9.) Naatsaretis on sünagoog. Kahtlemata võtab Joosep sinna Jumalat kummardama minnes alati oma pere kaasa. Hiljem öeldakse Piiblis, et Jeesus läks sünagoogi, „nagu tal hingamispäeval tavaks oli”. (Luuka 4:16.) Samuti valmistavad perele suurt rõõmu korrapärased retked Jeruusalemma Jehoova templisse.