Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 7. PEATÜKK

Astroloogid lähevad Jeesust vaatama

Astroloogid lähevad Jeesust vaatama

MATTEUSE 2:1–12

  • ASTROLOOGID JÕUAVAD TÄHE POOLE MINNES JERUUSALEMMA JA SIIS JEESUSE JUURDE

Idamaalt tulevad mõned mehed. Need on astroloogid – inimesed, kes uurivad tähtede seisu ja väidavad, et oskavad selle põhjal tulevikku ennustada. (Jesaja 47:13.) Oma kodus idamaal nägid nad üht tähte ja hakkasid selle suunas liikuma. Läbinud sadu kilomeetreid, jõuavad nad Jeruusalemma, mitte aga Petlemma.

Seal küsivad astroloogid: „Kust me leiame selle juutide kuninga, kes on sündinud? Me nägime idamaal tema tähte ja oleme tulnud talle austust avaldama.” (Matteuse 2:1, 2.)

Kui kuningas Herodes Jeruusalemmas sellest kuuleb, satub ta ärevusse. Ta kutsub kokku peapreestrid ja teised juudi usujuhid ning pärib neilt, kus messias peab sündima. Pühakirjale tuginedes kostavad nad: „Petlemmas.” (Matteuse 2:5; Miika 5:2.) Seepeale laseb Herodes astroloogid salaja enda juurde kutsuda ja ütleb neile: „Minge otsige see laps üles, ja kui olete ta leidnud, teatage mulle, et minagi võiksin minna talle austust avaldama.” (Matteuse 2:8.) Tegelikult tahab Herodes last leida selleks, et ta ära tappa!

Pärast seda, kui astroloogid lahkuvad, juhtub midagi hämmastavat. Täht, mida nad idamaal nägid, hakkab nende ees liikuma. Mõistagi pole tegu tavalise tähega, vaid see on seal selleks, et neid kuhugile juhtida. Astroloogid järgnevad tähele, kuni see peatub otse selle maja kohal, kus Joosep ja Maarja oma pisipojaga elavad.

Kui astroloogid majja sisse astuvad, leiavad nad eest Maarja koos väikse Jeesusega. Astroloogid kummardavad lapse ees. Nad kingivad talle kulda, viirukit ja mürri. Hiljem, kui nad kavatsevad Herodese juurde tagasi minna, hoiatab Jumal neid unes, et nad ei teeks seda. Niisiis naasevad nad teist teed pidi oma maale.

Kes sinu arvates pani taevasse tähe, mis juhtis astrolooge? Pea meeles, et see ei juhatanud neid otse Jeesuse juurde Petlemma. See juhtis nad esmalt hoopis Jeruusalemma, kus nad kohtusid kuningas Herodesega, kes tahtis Jeesust tappa. Seda oleks ta ka teinud, kui Jumal poleks sekkunud ja astrolooge hoiatanud, et nad ei avaldaks Herodesele Jeesuse asukohta. Ilmselgelt oli tegu Jumala vaenlase Saatanaga, kes soovis Jeesust tappa ja üritas tähe abil oma eesmärgile jõuda.