Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 9. ÕPPETUND

Mis teeb pereelu õnnelikuks?

Mis teeb pereelu õnnelikuks?

1. Miks peaksid mees ja naine olema seaduslikus abielus?

Jehoova on õnnelik Jumal ja ta soovib, et pered oleksid õnnelikud (1. Timoteosele 1:11). Tema on pannud abielukorraldusele aluse. Abieluliit on õnnelikuks pereeluks vajalik, kuna loob laste kasvatamiseks turvalise keskkonna. Kristlased peaksid abielu registreerimisel arvestama kohalike seadustega. Loe Luuka 2:1, 4, 5.

Jumal soovib, et abielu oleks mehe ja naise kestev liit. Jehoova ootab, et abielumees ja -naine oleksid teineteisele truud (Heebrealastele 13:4). Ta vihkab lahutust (Malaki 2:16). Kuid ta lubab kristlasel lahutada ja uuesti abielluda juhul, kui kaasa on olnud truudusetu. Loe Matteuse 19:3–6, 9.

2. Kuidas peaksid abikaasad teineteist kohtlema?

Kui Jehoova lõi mehe ja naise, andis ta neile erinevad rollid, nii et nad pidid abielus teineteist täiendama (1. Moosese 2:18). Abielumehel kui perekonnapeal on põhivastutus hoolitseda oma naise ja laste aineliste vajaduste eest ning aidata neil Jumalat tundma õppida. Ta peaks olema valmis oma naise heaolu nimel ohvreid tooma. Abikaasadel tuleks üksteist armastada ja austada. Kuna kõik on ebatäiuslikud, on väga tähtis õppida andestama, et abielu oleks õnnelik. Loe Efeslastele 4:31, 32; 5:22–25, 33; 1. Peetruse 3:7.

3. Kas õnnetu abielu annab aluse abikaasa maha jätta?

Kui abielus on raskusi, mida ikka ette tuleb, peaksid mees ja naine vaeva nägema, et teineteist armastavalt kohelda (1. Korintlastele 13:4, 5). Jumala Sõna ei soovita abieluprobleemide korral eraldi elama asuda. Loe 1. Korintlastele 7:10–13.

 4. Lapsed, mida Jumal teile soovib?

Jumal Jehoova tahab, et te oleksite õnnelikud. Ta annab teile parimat nõu, kuidas oma noorusest rõõmu tunda. Ta tahab, et saaksite kasu oma vanemate tarkusest ja õpiksite nende kogemustest (Koloslastele 3:20). Samuti soovib Jehoova, et tunneksite rõõmu sellisest elust, mis toob au Loojale ja tema Pojale. Loe Koguja 11:9–12:1; Matteuse 19:13–15; 21:15, 16.

5. Vanemad, mida teie saate oma laste õnne heaks teha?

Teil tuleb teha tublisti tööd, et lastel oleks olemas toit, riided ja eluase (1. Timoteosele 5:8). Kuid et teie lapsed oleksid õnnelikud, peate õpetama neid Jumalat armastama ja kuulda võtma (Efeslastele 6:4). Kui lapsed näevad, et teie armastate Jumalat, kasvab tõenäoliselt neiski kiindumus tema vastu. Õpetades lapsi Jumala Sõna alusel, aitate neil kujundada õiget mõtteviisi. Loe 5. Moosese 6:4–7; Õpetussõnad 22:6.

Lapsed vajavad julgustust ja kiitust. Nad vajavad ka manitsust. Niisugune kasvatus hoiab lapsi tegemast midagi sellist, mis rööviks neilt õnne (Õpetussõnad 22:15). Manitsus ei tohiks aga kunagi olla karm ega julm. Loe Koloslastele 3:21.

Jehoova tunnistajad on andnud välja mitu Piiblil põhinevat raamatut, mille eesmärk on aidata vanemaid ja lapsi. Loe Laul 19:7, 11.