Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 5. ÕPPETUND

Mis eesmärk on Jumalal maaga?

Mis eesmärk on Jumalal maaga?

1. Miks lõi Jumal maa?

Jehoova andis maa inimestele. Sellest sai nende kodu. Jumal ei loonud esimest inimpaari Aadamat ja Eevat elama taevas. Sinna oli ta juba loonud inglid (Iiob 38:4, 7). Jumal pani Aadama elama kaunisse paradiisi, Eedeni aeda (1. Moosese 2:15–17). Jehoova andis temale ja ta tulevastele järeltulijatele võimaluse tunda maa peal rõõmu lõputust elust. Loe Laul 37:29; 115:16.

Algselt oli üksnes Eedeni aed paradiis. Esimene inimpaar pidi täitma maa oma järeltulijatega. Aja jooksul pidid nad alistama terve maa ja muutma selle paradiisiks (1. Moosese 1:28). Maad ei hävitata eales, see jääb igavesti inimkonna koduks. Loe Laul 104:5.

Vaata videot „Miks lõi Jumal maa?”.

2. Miks pole maa praegu paradiis?

Kuna Aadam ja Eeva ei kuuletunud Jehoovale, siis ajas ta nad Eedeni aiast välja. Nad kaotasid paradiisi ja ühelgi inimesel pole õnnestunud seda taastada. Piibel ütleb: „Maa on antud jumalatute kätte” (Iiob 9:24). Loe 1. Moosese 3:23, 24.

Kas Jehoova on loobunud oma algsest eesmärgist inimkonnaga? Ei. Ta on kõikvõimas ja tal ei ebaõnnestu miski (Jesaja 45:18). Jumal saavutab oma eesmärgi inimestega, just nii nagu ta on mõelnud. Loe Laul 37:11, 34.

3. Kuidas paradiis taastatakse?

Maa peal taastatakse paradiis sel ajal, kui Jeesus Jumala seatud kuningana valitseb. Lahingus, mida nimetatakse Harmagedooniks, juhib Jeesus Jumala ingleid ja hävitab koos nendega kõik Jumala vastased. Seejärel heidab Jeesus Saatana 1000 aastaks vangi. Jumala rahvas elab selle  hävingu üle, kuna Jeesus juhatab ja kaitseb neid. Nad saavad elada igavesti paradiisis maa peal. Loe Ilmutus 20:1–3; 21:3, 4.

4. Millal kannatused lõpevad?

Millal aga kõrvaldab Jumal maa pealt kurjuse? Jeesus andis tundemärgi, mille järgi pidi aru saama, kui ajastu lõpp on lähedal. Praegune maailma olukord, mis seab ohtu inimkonna ellujäämise, näitab, et me elamegi „selle ajastu viimsete päevade” ajal. Loe Matteuse 24:3, 7–14, 21, 22.

Oma tuhandeaastase taevase valitsuse ajal teeb Jeesus lõpu kõigile kannatustele maa peal (Jesaja 9:6, 7; 11:9). Peale selle, et Jeesus on kuningas, on ta ka ülempreester ja kustutab Jumalat armastavate inimeste patud. Nõnda teeb Jumal Jeesuse kaudu lõpu haigustele, vananemisele ja surmale. Loe Jesaja 25:8; 33:24.

5. Kes hakkavad tulevases paradiisis elama?

Kuningriigisaalis kohtad inimesi, kes armastavad Jumalat ja soovivad õppida elama talle meelepärasel viisil

Paradiisis võivad elada Jumalale sõnakuulelikud inimesed (1. Johannese 2:17). Jeesus saatis oma järelkäijad välja otsima alandlikke ja õpetama neile, kuidas saada Jumalale meelepäraseks. Tänapäeval valmistab Jehoova miljoneid inimesi ette eluks tulevases maises paradiisis (Sefanja 2:3). Jehoova tunnistajate kuningriigisaalides õpitakse, kuidas saada paremaks abikaasaks, emaks või isaks. Lapsed ja vanemad teenivad koos Jumalat ning õpivad, kuidas Piibli hea sõnum võib parandada nende elu. Loe Miika 4:1–4.