Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 12. ÕPPETUND

Kuidas Jumalaga lähedaseks saada?

Kuidas Jumalaga lähedaseks saada?

1. Kas Jumal kuulab kõiki palveid?

Jumal soovib, et kõiksugused inimesed temaga palve kaudu lähedaseks saaksid (Laul 65:2). Ometi ei võta ta kuulda kõiki palveid. Näiteks ütleb Piibel, et Jumalani ei pruugi jõuda sellise mehe palved, kes oma naist halvasti kohtleb (1. Peetruse 3:7). Kui iisraellased kangekaelselt kurja tegid, ei kuulanud Jumal nende palveid. Niisiis on selge, et võimalus palvetada on suur au. Siiski võtab Jumal kuulda ka neid inimesi, kes on rängalt patustanud, kui nad tehtut siiralt kahetsevad. Loe Jesaja 1:15; 55:7.

Vaata videot „Kas Jumal kuulab kõiki palveid?”.

2. Kuidas tuleks palvetada?

Palve on meie jumalakummardamise osa; seepärast tuleks meil palvetada üksnes oma Looja Jehoova poole (Matteuse 4:10; 6:9). Kuna oleme patused, peaksime palvetama Jeesuse nimel, sest tema suri meie pattude eest (Johannese 14:6). Jehoovale ei meeldi, kui me lihtsalt korrutame päheõpitud või kirjapandud palveid. Ta soovib, et palvetaksime südamest. Loe Matteuse 6:7; Filiplastele 4:6, 7.

Looja kuuleb isegi mõttes esitatud palveid (1. Saamueli 1:12, 13). Ta kutsub meid üles palvetama igal ajal: päeva alguses ja lõpus, söögiaegadel ning probleeme kohates. Loe Laul 55:22; Matteuse 15:36.

3. Miks kristlased koos käivad?

Jumalaga lähedaseks saada pole kerge, sest me elame inimeste keskel, kes ei usu Jumalat ja naeruvääristavad  tema tõotust tuua maa peale rahu (2. Timoteosele 3:1, 4; 2. Peetruse 3:3, 13). Seepärast me kõik vajame julgustust, mida pakub usukaaslastega seltsimine. Loe Heebrealastele 10:24, 25.

Lävimine inimestega, kes armastavad Jumalat, aitab meil Jumalaga lähedaseks saada. Jehoova tunnistajate koosolekutel saame teiste usust innustust. Loe Roomlastele 1:11, 12.

4. Kuidas Jumalaga lähedaseks saada?

Et Jehoovaga lähedaseks saada, tuleb sul Piiblist loetu üle mõtiskleda. Mõtle Jumala tegude, nõuannete ja tõotuste peale. Palvetamine ja mõtisklemine kasvatavad sinu südames hindamist Jumala armastuse ja tarkuse vastu. Loe Joosua 1:8; Laul 1:1–3.

Sa võid olla Jumalaga lähedane vaid juhul, kui sa teda usaldad, temasse kindlalt usud. Usk on nagu taim: selle eest tuleb hoolitseda. Et oma usu eest hoolt kanda, tuleb sul ikka ja jälle mõelda, miks sa midagi usud. Loe Matteuse 4:4; Heebrealastele 11:1, 6.

5. Miks on tähtis Jumalaga lähedaseks saada?

Jehoova hoolitseb nende eest, kes teda armastavad. Ta kaitseb neid kõige eest, mis võib seada ohtu nende usu ja igavese elu lootuse (Laul 91:1, 2, 7–10). Ta hoiatab neid teguviiside eest, mis rööviksid neilt tervise ja õnne. Jehoova õpetab, milline on parim elutee. Loe Laul 73:27, 28; Jaakobuse 4:4, 8.