Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 2. ÕPPETUND

Kes on Jumal?

Kes on Jumal?

1. Miks me peaksime Jumalat kummardama?

Tõeline Jumal on kõige looja. Tema eksistentsil pole olnud algust ega tule ka lõppu (Laul 90:2). Ta on Piiblis oleva hea sõnumi autor (1. Timoteosele 1:11). Kuna Jumal on elu andja, tuleks meil kummardada üksnes teda. Loe Ilmutus 4:11.

2. Milline Jumal on?

Ükski inimene pole Jumalat kunagi näinud, sest ta on vaim, maistest loodutest kõrgem eluvorm (Johannese 1:18; 4:24). Sellest hoolimata võime Jumala isiksust näha tema kätetöös. Näiteks räägib puuviljade ja lillede mitmekesisus meile Jumala tarkusest ja armastusest. Universumi suurus jällegi annab tunnistust tema jõust. Loe Roomlastele 1:20.

Jumala isiksuse kohta võime aga märksa rohkem teada saada Piiblist. Näiteks selgub sealt, mis Jumalale meeldib ja mis mitte, kuidas ta inimestega tegeleb ja eri olukordades toimib. Loe Laul 103:7–10.

3. Kas Jumalal on nimi?

Jeesus ütles: „Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi” (Matteuse 6:9). Jumalal on küll palju tiitleid, kuid ainult üks nimi. Eri keeltes hääldatakse seda nime isemoodi. Eesti keeles öeldakse „Jehoova”, vahel ka „Jahve”. Loe Laul 83:18.

Paljudest piiblitõlgetest on Jumala nimi välja jäetud ja asendatud selliste sõnadega nagu Issand või Jumal. Ent algselt esines Piiblis Jumala nimi umbes 7000 korda. Jeesus tegi inimestele Jumala nime teatavaks, kui ta neile Jumala kohta õpetust jagas. Loe Johannese 17:26.

Vaata videot „Kas Jumalal on nimi?”.

 4. Kas Jehoova hoolib meist?

Jumal tegutseb nagu see armastav isa, pidades silmas meie jäävat heaolu

Kas see, et maailmas on nii palju kannatusi, näitab, et Jehoova ei hooli meist? On inimesi, kes väidavad, et Jumal saadab meile kannatusi, et meid proovile panna. Kuid see pole tõsi. Loe Jaakobuse 1:13.

Jumal on kohelnud inimesi väärikusega, kinkides neile tahtevabaduse. Kas pole me tänulikud vabaduse eest ise otsustada, kas teenida Jumalat või mitte? (Joosua 24:15.) Paljud aga valivad halva tee, mistõttu ongi maailmas nii palju kannatusi. Jehoovat kurvastab kõige selle ülekohtu nägemine. Loe 1. Moosese 6:5, 6.

Tegelikult Jehoova väga hoolib meist. Ta soovib, et me naudiksime elu. Peagi teeb ta lõpu kõigile kannatustele ja neile, kes teistele kannatusi valmistavad. Jumalal on olnud hea põhjus lubada hädadel ajutiselt kesta. Kaheksandas peatükis selgitatakse, mis põhjus see on. Loe 2. Peetruse 2:9; 3:7, 13.

5. Kuidas Jumalaga lähedaseks saada?

Jehoova kutsub meid endaga palves rääkima, et võiksime temaga lähedaseks saada. Ta on meist igaühest huvitatud (Laul 65:2; 145:18). Ta on valmis meile andestama ja märkab seda, kui püüame talle meelepärased olla, isegi kui see meil alati ei õnnestu. Seega me võime hoolimata oma ebatäiusest Jumalaga sõbraks saada. Loe Laul 103:12–14; Jaakobuse 4:8.

Kuna Jehoova on meile elu andnud, peaksime armastama teda rohkem kui kedagi teist (Markuse 12:30). Kui väljendad oma armastust Jumala vastu sellega, et õpid teda paremini tundma ja täidad tema tahet, saad temaga veelgi lähedasemaks. Loe 1. Timoteosele 2:4; 1. Johannese 5:3.