Elu päritolu. Viis vältimatut küsimust

Kaalu nii evolutsiooni kui ka loomist toetavad tõendeid ning otsusta ise, mida uskuda.

Õpilase kimbatus

Noored, kellele on õpetatud, et elu on loodud, võivad sattuda kimbatusse, kui koolis räägitakse evolutsioonist kui faktist.

1. KÜSIMUS

Kuidas elu alguse sai?

Vastus sellele küsimusele võib muuta sinu vaadet elule.

2. KÜSIMUS

Kas kõige lihtsam eluvorm on ikka lihtne?

Kui evolutsiooniteooria on õige, peaks see andma usutava selgituse, mil moel esimene n-ö lihtne rakk juhuslikult moodustus.

3. KÜSIMUS

Kust tulid juhendid?

Bioloogid on aastakümneid uurinud inimese geneetikat ja DNA-molekulis sisalduvaid üksikasjalikke juhendeid.

4. KÜSIMUS

Kas kõik elav on pärit ühisest eellasest?

Charles Darwin ja tema mõttekaaslased arvasid, et kõik elav on saanud alguse ühisest eellasest. Kas see on tõesti nii?

5. KÜSIMUS

Kas piiblit uskuda on mõistlik?

Tihtilugu tuuakse piiblist välja mõtteid, mis jätavad mulje, nagu oleks see raamat ebamõistlik, ebateaduslik või lausa vale. Kas on ehk võimalik, et piiblist on loodud vale pilt?

Kasutatud kirjandus

See osa sisaldab brošüüri koostamisel kasutatud kirjanduse loetelu.