Elu päritolu. Viis vältimatut küsimust

Kaalu nii evolutsiooni kui ka loomist toetavad tõendeid ning otsusta ise, mida uskuda.

Õpilase kimbatus

Noored, kellele on õpetatud, et elu on loodud, võivad sattuda kimbatusse.

1. KÜSIMUS

Kuidas elu algas?

Vastus sellele küsimusele võib muuta su seisukohti.

2. KÜSIMUS

Kas on olemas tõepoolest lihtsat eluvormi?

Kui evolutsiooniteooria on õige, peaks see andma usutava selgituse, mil moel esimene „lihtne” rakk juhuslikult moodustus.

3. KÜSIMUS

Kust tulid juhendid?

Bioloogid on aastakümneid uurinud inimese geneetikat ja imetlusväärses DNA molekulis sisalduvaid üksikasjalikke juhendeid.

4. KÜSIMUS

Kas kõik elu on pärit ühisest eellasest?

Charles Darwin ja tema mõttekaaslased arvasid, et kõik elu on saanud alguse ühisest eellasest. Kas see oli tõesti nii?

5. KÜSIMUS

Kas Piiblit uskuda on mõistlik?

Tihtilugu kirjeldatakse või tsiteeritakse seda raamatut viisil, mis laseb tal paista põhjendamatu, ebateadusliku või lausa ekslikuna. Kas on võimalik, et Piiblit on tahtlikult moonutatud?

Kasutatud kirjandus

See osa sisaldab brošüüri koostamisel kasutatud kirjanduse loetelu