Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Colombia

 EELMISE AASTA TÄHTSAMAD SÜNDMUSED

Esmatähtis on kuulutustöö

Esmatähtis on kuulutustöö

KOLMAPÄEVAL, 23. septembril 2015 andis juhtiv kogu ülemaailmsele Peeteli perele teada muudatustest, mida on plaanis organisatsioonis teha, et annetatud raha veelgi paremini kasutada. Järgmises juhtiva kogu teates, mis tehti laupäeval, 3. oktoobril 2015, selgitati: „Kirjakohas Filiplastele 1:10 öeldakse, et tuleb teha „kindlaks, mis on esmatähtis”. Selle nõuandega kooskõlas soovime seada esikohale tegevused, mis kõige enam tugevdavad Jumala rahva vaimsust ja toetavad ülemaailmset kuulutustööd.”

 Juhtiva kogu liige Stephen Lett jagas lisaselgitusi JW Broadcastingu saates. Ta ütles: „Kuna juhtiv kogu võtab sedavõrd tõsiselt kuningriigitööd põllul, siis oleme uuesti läbi mõelnud võimalusi kokkuhoiuks kõigis harubüroodes, et võiksime kasutada rohkem rahasid kuulutustöö heaks. Näiteks on paljusid Peeteli tavasid ja teenuseid piiratud või on need lõpetatud. Sellest tulenevalt on Peetelis tarvis vähem inimesi.”

Alates 2015. aasta septembrist on kogu maailmas kuulutustööpõllule määratud umbes 5500 peetellast. Ehkki muudatused on tähendanud paljudele elu ümberkorraldamist, on Jehoova õnnistus olnud ilmne. Tulemuseks on see, et kuulutus- ja õpetustöö on hoogu juurde saanud.

Abielupaar, kes Sri Lankal Peetelist lahkuma pidi, nägi selles võimalust näidata oma usu tugevust ja usaldust Jehoova organisatsiooni vastu. Nad kirjutavad: „Me ei teadnud, mis tuleb, kuid olime veendunud, et Jehoova ei hülga meid. Palusime Jehoovat: „Ükskõik, mis meid ees ka ei ootaks, aita meil oma elu korraldada nii, et me mõlemad saaksime olla pioneerid.” Esimesel kuul pidime väga vähesega läbi ajama, kuid tajusime, et Jehoova armastab meid ja hoolitseb meie eest. Nüüd on meil püsiv sissetulek, millest piisab, et katta meie kulud. Kuigi oleme hõivatud koduste toimetuste, ilmaliku töö ja pioneeritööga, oskame just tänu Peetelis saadud väljaõppele oma aega targalt kasutada. Pole midagi  paremat, kui õpetada inimestele piiblitõde, ja me oleme väga õnnelikud, et saame seda teha pioneeridena.”

Colombias asusid mõned endised peetellased õppima uut keelt ja nad kolisid kõrvalistesse küladesse, et jagada seal kuningriigisõnumit põlisrahvastele. Need vennad ja õed on ka kogudustele suureks õnnistuseks. Ringkonnaülevaataja kirjutas üht tema ringkonda määratud abielupaari silmas pidades: „Vennad ja õed koguduses hindavad väga kõrgelt nende abi. Kuulutustöös ollakse aktiivsemad ja vennad on saanud väljaõpet, kuidas koguduses ülesandeid paremini täita.” Paljud teised, kes põllule saadeti, on aga oma elu sättinud nii, et saavad üks-kaks päeva nädalas Peetelis abis käia.

31 aastat Jaapani harubüroos teeninud vennal paluti minna kogudusse, kus oli ainult kaks kogudusevanemat. Sellel Kumamoto piirkonnas asuval kogudusel oli plaanis remontida kuningriigisaali, seetõttu otsustas vend, et ei tee kaks nädalat ilmalikku tööd. Vahetult enne remonditöid tabas aga piirkonda maavärin magnituudiga 7. Kuna vennal polnud töökohustusi, oli ta valmis juhtima päästetöid ja olema eestvedaja vendade-õdede vaimses toetamises. „Tagasi mõeldes võin öelda, et Jehoova pani mind just sinna, kus minust on kõige rohkem kasu,” lausub ta.

Australaasia harubüroos teeninud Phil ja Sugar räägivad: „Otsustasime hoida oma elu lihtsana.  Palusime Jehoovat, et ta aitaks meil teha õigeid otsuseid ja õnnistaks neid. Meie südamesooviks oli teenida välismaal. Ilmselgelt on Jehoova meie otsuseid õnnistanud ja meid toetanud, nii et me saame teenida teda kogu südamest.” Praegu elavad nad Filipiinidel Samali saarel Davaos ja kuuluvad ingliskeelsesse gruppi, kus on 34 kuulutajat ja 9 pioneeri. Neil on umbes 120 aadressi, kus inimesed on Piibli vastu huvi ilmutanud. „Meil on nii palju toredat tööd teha. Oleme väga õnnelikud, et usaldasime täielikult Jehoovat. Meie usk temasse ja armastus tema vastu on veelgi tugevnenud.”

Vallaline õde Venemaalt, kes määrati eripioneeriks, jutustab: „Pioneeritöö võimaldab mul levitada veelgi aktiivsemalt kuningriigisõnumit. See on kõige tähtsam töö, mis ei kordu enam eal. Olen rõõmus, et saan olla otsekui tööriist Jehoova käes.” Praegu juhatab ta kuut piibliuurimist inimestega Iraagist, Nigeeriast, Sri Lankalt, Süüriast ja Sambiast.

Sambia: endisi peetellasi võetakse uues koguduses südamlikult vastu

Endised peetellased Sambiast, kes nüüd on pioneerid, tunnevad, et on tõeliselt värskendav osaleda rohkem kuulutustöös. Andrew, kes teeb pioneeritööd koos naisega, lausub: „Peetelist lahkumise järel õpetasime lühikese ajaga kahte inimest kirjutama ja lugema. Ühel neist, 10-aastasel poisil, on peagi nädalasisesel koosolekul esimene piiblilugemisosa. Kord kutsusime ühe abielupaari mälestusõhtule ja sellest ajast alates on nad käinud kõigil koosolekutel. Nad omandavad piiblitõde väga hästi. See kõik oleks  olnud olemata, kui me poleks lasknud Jehooval end juhtida ja toetada ning oodanud tema õnnistust.”

Edson ja Artness, kes elavad samuti Sambias, jõudsid vaid mõned kuud abielus olla, kui neid määrati kuulutustööpõllule. Artness räägib: „Peetel on meile õpetanud, kuidas oma vähest vara targalt kasutada, olla seejuures õnnelik ja vältida võlgu. Me ei kahetse, et seadsime endale eesmärgi teenida Peetelis. Oleme aga õppinud oma eesmärke kohandama ja neid Jehoova abiga saavutama. Meie usk Jehoovasse on muutunud tugevamaks ja me oleme valmis jääma talle ikka ustavaks.”