Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Gruusia

Gruusia

KUNINGRIIGISÕNUMI levikut Gruusias illustreerib hästi Jeesuse mõistujutt juuretisest, mille naine jahu sekka segas. (Matt. 13:33.) Juuretise mõju pole kohe näha. Samuti toimus Gruusias vaimne kasv algul märkamatult, kuid peagi levis kuningriigisõnum kõikjale ja muutis paljude elu.

Loe elavat ja innustavat jutustust armastusest, ustavusest, algatusvõimest ja julgusest, mis on iseloomustanud Jumala rahvast Gruusias nii „soodsal kui ka ebasoodsal ajal”. (2. Tim. 4:2.)

SELLES OSAS

Lühiülevaade Gruusiast

Lühiülevaade selle Musta mere äärse riigi rahvastikust, tavadest ja ainulaadsest keelest.

Algusaegade tõeotsijad

Need, kes kuulsid piiblitõde mujal, tulid Gruusiasse kuningriigisõnumit levitama.

Koosolekud kasvatavad usku

Kuidas rajasid koosolekud ja gruusiakeelne kirjandus aluse tohutuks kasvuks?

Soovisin oma ellu muutust

Sõjaväeteenistuse järel palvetas Davit Samharadze Jumala poole ja palus temalt abi oma elu muutmiseks. Järgmisel päeval kohtus ta Jehoova tunnistajatega.

Otsisin Jehoovalt juhatust

Enne uude linna kolimist otsis Tamazi Biblaia Jumalalt juhatust ja sai seda.

„Jumalale on kõik võimalik”

Kui Natela Grigoriadis aitas kaasa piibliainelise kirjanduse trükkimisel gruusia keelde, kerkis üks näiliselt ületamatu takistus.

Gruusiakeelne Piibel

Vanagruusiakeelsed käsikirjad on dateeritud 5. sajandi keskpaika m.a.j. või veelgi varasemasse aega.

„Jumal andis kasvu” (1. Kor. 3:6)

Kui Gruusia sai iseseisvaks, toimus Jehoova tunnistajate ridades enneolematu kasv.

Karjased annavad väljaõpet

Kuidas organiseerisid Jehoova tunnistajad pärast Nõukogude režiimi lõppu kogudusi, koosolekuid ja piiblikirjanduse tõlkimist?

Mu mees ei suutnud lugemist lõpetada

Badri Kopalianil oli nii suur tahtmine Piibel läbi lugeda, et ta võttis selleks töölt mõned päevad vabaks.

Kus te seni olete olnud?

Vähem kui aasta pärast ristimist siirdus Artur Gerehhelia läbikuulutamata piirkonda.

Olin oma eluga igati rahul

Madona Kankia oli Gruusia Kommunistliku Partei liige, kuid otsustas siis teha elus kannapöörde.

Tõeline vennaarmastus ei kao kunagi

Abhaasia sõja ajal aitasid Gizo Narmania ja Igor Otšigava usukaaslastel ja teistel saada vaimset ja füüsilist toitu.

Nägin oma silmaga, mida Piibel ütleb

Ta suhtus Jehoova tunnistajatesse skeptiliselt, kuid võttis kuulda ema sõnu: „Mine ja kuula, mida nad õpetavad.”

Õnnistused „nii soodsal kui ka ebasoodsal ajal” (2. Tim. 4:2)

Neil aastail kasvas kuulutajate arv järsult, kuid siis algas ootamatult tagakiusamislaine.

Ähvardused ei suutnud Jehoova teenimist peatada

Kuidas suhtus Gruusia avalikkus Jehoova tunnistajate vastasesse vägivalda?

„See on Jehoova teenijate pärand” (Jes. 54:17)

Kuulutajatele, kes laiendasid oma teenistust, said osaks Jehoova õnnistused.

Nad peavad meeles oma vägevat Loojat

Gruusias on kolmandik pioneeridest 25-aastased või nooremad.

Piiblitõde jõuab kurdideni

Jumalakartlikud inimesed on õnnelikud, et kuulevad piiblitõde emakeeles.

Armastust ei peata riigipiirid

Kaks vanaema kogesid omal nahal vennaskonna armastust.