Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas peaksin end ristida laskma?

Kas peaksin end ristida laskma?

37. PEATÜKK

Kas peaksin end ristida laskma?

Märgi, kas järgmised väited on õiged või valed:

Kristlased peavad end ristida laskma.

□ Õige

□ Vale

Ristimise peamine eesmärk on kaitsta sind patustamise eest.

□ Õige

□ Vale

Ristimine avab tee päästeks.

□ Õige

□ Vale

Kui sa pole ristitud, ei kanna sa oma tegude eest Jumala ees vastutust.

□ Õige

□ Vale

Kui su sõbrad lasevad end ristida, siis järelikult oled ka sina valmis seda sammu astuma.

□ Õige

□ Vale

KUI sa elad Piibli põhimõtete järgi, arendad sõprussuhteid Jumalaga ja räägid oma usust teistele, siis on täiesti loomulik, et mõtled ristimisele. Kuidas aga teada, kas oled valmis seda sammu astuma? Et aidata sul sellele küsimusele vastata, arutagem artikli alguses toodud väiteid.

Kristlased peavad end ristida laskma.

Õige. Jeesus ütles, et tema järelkäijad peavad olema ristitud (Matteuse 28:19, 20). Ta ise lasi end samuti ristida. Et teda jäljendada, tuleks see samm astuda ka sinul. Selle otsuse langetamiseks on vaja siirast soovi ja küpsust.

Ristimise peamine eesmärk on kaitsta sind patustamise eest.

Vale. Ristimisega näitad sa avalikult, et oled Jehoovale pühendunud. Pühendumine pole formaalne leping, mis takistab sul teha asju, mida sa salaja siiski teha tahaksid. Pigem tuleks sul pühendada oma elu Jehoovale seetõttu, et soovid elada tema põhimõtete järgi.

Ristimine avab tee päästeks.

Õige. Piiblis öeldakse, et ristimine on tähtis samm pääste saamiseks (1. Peetruse 3:21). See muidugi ei tähenda, et ristimine on nagu kindlustuspoliis, mille sa ostad selleks, et kaitsta end õnnetusjuhtumi korral. Sul tuleks lasta end ristida seetõttu, et armastad Jehoovat ja tahad teda kogu südamest igavesti teenida (Markuse 12:29, 30).

● Kui sa pole ristitud, ei kanna sa oma tegude eest Jumala ees vastutust.

Vale. Jakoobuse 4:17 ütleb: ”Kes siis mõistab teha head ja ei tee seda, sellele on see patuks”, ükskõik kas sa oled ristitud või mitte. Niisiis, kui sa tead, mis on õige, ja kui sa oled küps selleks, et mõelda tõsiselt oma elule, siis on ehk sobiv aeg rääkida neist asjadest ema või isaga või mõne teise küpse kristlasega. Nad võivad aidata sul ristimiseks valmistuda.

● Kui su sõbrad lasevad end ristida, siis järelikult oled ka sina valmis seda sammu astuma.

Vale. Ristimisotsus peab tulema sinu enda südamest (Laul 110:3). Selle sammu peaksid astuma üksnes siis, kui mõistad selgelt, mida tähendab olla Jehoova tunnistaja, ning kui oled kindel, et oled valmis kandma sellega kaasnevat vastutust (Koguja 5:3, 4).

Otsus, mis muudab elu

Ristimine on samm, mis muudab elu ja viib paljude õnnistusteni. Samas kaasneb sellega tõsine vastutus, nimelt, sul tuleb elada Jehoovale antud pühendumistõotuse kohaselt.

Kas sa oled valmis oma elu Jehoovale pühendama? Kui jah, on sul põhjust rõõmus olla. Sind on ootamas suurim au, mis sulle üleüldse osaks võib saada — teenida Jehoovat kogu südamest ja elada viisil, millest on näha, et oled talle täielikult pühendunud (Matteuse 22:36, 37).

JÄRGMISES PEATÜKIS

Loe, kuidas seada endale eesmärke, mis aitavad sul elada oma elu parimal viisil.

VÕTMEKIRJAKOHT

”[Andke] oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik jumalateenistus.” (Roomlastele 12:1)

IDEE

Püüa koos vanematega leida kogudusest keegi, kes võiks aidata sul vaimselt edeneda (Apostlite teod 16:1—3).

KAS TEADSID ...?

Ristimine on väga tähtis osa ”märgist”, mis on vajalik pääste saamiseks (Hesekiel 9:4—6).

TEGEVUSPLAAN!

Et valmistuda ristimiseks, püüan teha endale paremini selgeks järgmised Piibli õpetused: ․․․․․

Tahan selle teema kohta oma vanematelt küsida: ․․․․․

MIDA SINA ARVAD?

● Miks on ristimine nii tõsine samm?

● Mis võib panna noort astuma seda sammu liiga rutakalt?

● Miks võib noor pühendumise ja ristimisega ebatargalt venitada?

[Väljavõte lk 306]

”See, et olen ristitud, on aidanud mul langetada tarku otsuseid ja hoiduda tegudest, millega oleksin endale vaid häda kaela tõmmanud.” (Holly)

[Kast/pilt lk 307]

Sagedasi küsimusi ristimise kohta

Mida ristimine sümboliseerib? Vee alla kastmine ja veest üles tõstmine tähendavad seda, et inimene otsekui sureb enesekesksele elule ja saab elavaks täitma Jehoova tahet.

Mida tähendab pühendada oma elu Jehoovale? See tähendab, et sa ei kuulu enam endale, vaid tõotad seada Jumala tahte täitmise kõigest muust ettepoole (Matteuse 16:24). Mingi aeg enne seda, kui lased end ristida, on kohane öelda Jehoovale palves, et sa tahad oma elu talle pühendada.

Mida peaks oma elus enne ristimist tegema? Sa peaksid elama kooskõlas Jumala Sõnaga ja rääkima teistele oma usust. Samuti peaksid arendama sõprussuhteid Jumalaga nii palvetades kui ka tema Sõna uurides. Sa peaksid Jehoovat teenima seetõttu, et see on sinu, mitte teiste mõjul langetatud otsus.

Kas on mingi vanus, mis ajaks peaks olema ristitud? Vanus pole esmatähtis. Siiski peaksid olema piisavalt vana ja küps, et mõista pühendumise tähendust.

Mida teha siis, kui ma soovin end ristida lasta, kuid mu vanemad arvavad, et peaksin veel ootama? Võib-olla soovivad nad, et saaksid kristlikus elus rohkem kogemusi. Pea nende nõu kalliks ja kasuta seda aega selleks, et saada Jehoovaga veelgi lähedasemaks sõbraks (1. Saamueli 2:26).

[Kast lk 308, 309]

Tööleht

Kas mõtled ristimisele?

Järgmised küsimused ja soovitused aitavad sul hinnata oma vaimset kasvu. Enne vastamist vaata kindlasti järele piiblitekstid.

Millest on näha, et sa juba praegu loodad kindlalt Jehoovale? (Laul 71:5) ․․․․․

Millest ilmneb, et oled õppinud eristama õiget valest? (Heebrealastele 5:14) ․․․․․

Kui tihti sa palvetad? ․․․․․

Kui üksikasjalikud on su palved ja mida need räägivad sinu armastusest Jehoova vastu? (Laul 17:6) ․․․․․

Pane kirja, milliseid eesmärke võiksid seada seoses palvetamisega. ․․․․․

Kui korrapäraselt sa omal käel Piiblit uurid? (Joosua 1:8) ․․․․․

Mida sa uurid? ․․․․․

Pane kirja, milliseid eesmärke võiksid seada seoses iseseisva uurimisega. ․․․․․

Kas su teenistus on eesmärgikindel? (Näiteks kas sa oskad teistele selgitada Piibli põhiõpetusi? Kas sa külastad huvilisi uuesti? Kas püüad alustada piibliuurimist?)

□ Jah □ Ei

Kas sa käid kuulutamas, isegi kui su vanemad seda ei tee? (Apostlite teod 5:42)

□ Jah □ Ei

Pane kirja, milliseid eesmärke võiksid seada seoses kuulutustööga. (2. Timoteosele 2:15) ․․․․․

Kas sa käid koosolekutel korrapäraselt või nii, kuidas juhtub? (Heebrealastele 10:25) ․․․․․

Kuidas sa koosolekutest osa võtad? ․․․․․

Kas sa lähed koosolekutele ka ilma vanemateta (seda juhul, kui nad on nõus)?

□ Jah □ Ei

Kas Jumala tahte täitmine toob sulle tõesti rõõmu? (Laul 40:9)

□ Jah □ Ei

Kas sul on tulnud ette olukordi, mil pidid seisma vastu kaaslaste survele? Pane need kirja. (Roomlastele 12:2) ․․․․․

Mida kavatsed teha selleks, et su armastus Jehoova vastu püsiks tugevana? (Juuda 20, 21) ․․․․․

Kas teeniksid Jehoovat isegi siis, kui su vanemad ja sõbrad lakkaksid seda tegemast? (Matteuse 10:36, 37)

□ Jah □ Ei

[Pilt lk 310]

Nagu abiellumine, on ka ristimine samm, mis muudab elu. Sellesse ei tohiks suhtuda kergekäeliselt