Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 39. LUGU

Esimene Iisraeli kuningas

Esimene Iisraeli kuningas

Jehoova pani Iisraeli rahva juhtideks kohtumõistjad, aga rahvas tahtis endale kuningat. „Kõigil ümberkaudsetel rahvastel on kuningad,” kurtsid nad Saamuelile. „Me tahame ka kuningat!” Saamuelile tundus, et see pole õige, ja ta rääkis sellest palves Jehoovale. „Rahvas ei põlga mitte sind,” ütles Jehoova. „Nad põlgavad mind. Ütle neile, et nad saavad endale kuninga, aga see kuningas nõuab neilt palju.” Vaatamata sellele hüüdis rahvas: „Me tahame ikka endale kuningat!”

Jehoova ütles, et esimeseks kuningaks saab mees, kelle nimi on Saul. Kui Saul tuli Raamasse Saamueli juurde, võidis Saamuel ta kuningaks, valades talle pea peale õli.

Hiljem kutsus Saamuel inimesed kokku, et tutvustada neile uut kuningat. Aga keegi ei suutnud Sauli leida. Mis sa arvad, miks? Sest ta oli ennast reisivarustuse vahele ära peitnud. Kui nad Sauli lõpuks üles leidsid, tõid nad ta rahva keskele. Saul oli kõigist teistest pikem ja ta oli väga ilus. Saamuel ütles: „Jehoova on välja valinud selle mehe,” ja rahvas hüüdis: „Elagu kuningas!”

Alguses kuulas Saul Saamueli ja täitis Jehoova käske. Hiljem ta suhtumine muutus. Näiteks ükskord ohverdas ta ise Jehoovale ohvrianni, kuigi kuningad ei oleks tohtinud seda teha. Ta oleks pidanud ära ootama Saamueli, kes oli lubanud ohverdama tulla. Kui aga Saamuel kohe ei tulnud, siis otsustas ta ise ohverdada. Mida Saamuel seepeale tegi? Ta ütles: „Sa oleksid pidanud Jehoova sõna kuulama.” Kas Saul õppis midagi oma veast?

Kui Saul hiljem amalekkide vastu sõtta läks, ei lubanud Saamuel tal mitte kellelegi armu anda. Saul aga otsustas kuningas Agagi ellu jätta. Jehoova ütles Saamuelile: „Saul on mulle selja keeranud ega kuula mind enam.” See tegi Saamueli  meele kurvaks. Ta ütles Saulile: „Kuna sina Jehoovat enam ei kuula, valib ta uue kuninga.” Kui Saamuel minekule pöördus, haaras Saul tema hõlmast kinni, nii et see rebenes. Sellepeale ütles Saamuel Saulile: „Samamoodi on Jehoova rebinud sinult kuningavõimu.” Jehoova kavatses anda kuningavõimu mehele, kes teda armastab ja ta sõna kuulab.

„Kuuletumine on parem kui tapaohver.” (1. Saamueli 15:22)