Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 23. LUGU

Lubadus Jehoovale

Lubadus Jehoovale

Umbes kaks kuud pärast Egiptusest lahkumist jõudsid iisraellased Siinai mäe juurde ja jäid sinna laagrisse. Jehoova kutsus Moosese üles mäele ja ütles talle: „Ma päästsin iisraellased. Kui nad mu sõna kuulavad ja seadusi täidavad, saab neist minu rahvas.” Mooses läks iisraellaste juurde tagasi ja rääkis neile, mida Jehoova oli öelnud. Mida rahvas selle peale kostis? „Me teeme kõik, mida Jehoova käsib.”

Mooses läks uuesti mäele. Seekord ütles Jehoova talle: „Kolmandal päeval ma tulen teiega rääkima. Hoiata iisraellasi, et nad ei tuleks Siinai mäele.” Mooses läks iisraellaste juurde ja ütles neile, et Jehoova tuleb nendega rääkima ja nad peaksid end selleks valmis seadma.

Kolmandal päeval nägid iisraellased välgusähvatusi ja mäe kohale kerkis tume pilv. Kostis kõuekõminat ja sarvehäält. Siis laskus Jehoova tule sees mäe peale. Rahvas värises hirmust. Mägi rappus ja mattus suitsu sisse. Sarvehääl muutus üha kõvemaks. Siis Jumal ütles: „Mina olen Jehoova. Te ei tohi teenida teisi jumalaid.”

Mooses läks jälle mäele ja Jehoova andis talle seadused selle kohta, kuidas rahvas peaks teda teenima ja kuidas elama. Mooses pani seadused kirja ja luges need iisraellastele ette. Rahvas lubas: „Me teeme kõik, mida Jehoova käsib.” Nad andsid Jumalale lubaduse. Kas nad ka pidasid oma sõna?

„Armasta Jehoovat, oma Jumalat, kogu südamest ja hingest ja kogu oma mõistusega.” (Matteuse 22:37)